Skip to main content

Full text of "De verbis novatis in M. Tullii Ciceronis epistulis .."

See other formats


ai\ 

C7c.Yscl, c h n e. i c\ € r. t cA « •« ^/ S *?* f* f' 3 r C/><rrr ^/ UUVCISIf y Qr ILUNOIS 

Jahresbericht 

des 

k. k. Kaiser Franz Joseph- 

Staatsgymnasiums m Mahrisch-Ostrau 

iiber das 

Schuljahr 1913—1914 INHALT: 

R) De verbis novatis in M. Tullii Ciceronis epistulis (pars I). 
Von Dr. Ernst Schneider. 

ln 

B) Schulnachrichten. Yom k. k. Direktor. THE UBRARY OF THE 
SEP 21 1933 

UNiVERSITY OF ILLINOIS MAHRISCH-OSTRftU 
Verlag des Kaiser Franz Joseph-Staatsgymnasiums. 

Buch- und Steindruckerei JULIUS KITTL in Mahrisch-Ostrau. Verzeichnis 

der bisher erschienenen Programmaufsatze 1896/97: „Zur Vorgescbichte des Gymnasiums" von Dr. J. Krafinig. 

1897/98: , : Zur Erklarung der in ftristoteles' Afojvaicov jiohxeia 

enthaltenen Fragmente Solons" von D r. J. Krafinig. 

1898/99: „Luxemburg, Wittelsbach und Habsburg in der Zeit 

von 1308— 1358« (1. Teil) vonHugoSchubert. 

1899/1900: ,Luxemburg, Wittelsbach und Habsburg in der Zeit 

von 1308—1358 (II. Teil) vonHugoSchubert. 

1900/01: „Ferdinand Raimunds Madchen aus der Feen- 

welt" ' von Dr. Rudolf Prisching. 

1901/02 : „Ferdinand Raimunds Anfange" von Dr. Rudolf Prisching. 

1902/03: Beitrag zur definitiven Bahnbestimmung des Kometen 

1826 IV . von Dr. Rudolf Klug. 

1903/04: „Herbart und Lotze". Eine vergleichende Darstellung 

ihres metaphysischen Denkens . . . von Dr. Franz Prosenc. 
1904/05: De C. Solii Appollinaris Sidonii imitationibus studiisque 

Horatianis (pars prior) . . . von Dr. Mauritius Schuster. 
1905/06 : 1. De C. Solii i\pollinaris Sidonii imitationibus studiisque 

Horatianis (pars altera ) . . . von Dr. Mauritius Schuster. 
2. Die Hufeinanderfolge der Dramen in Aschylus' Pro- 

metheustrilogie . . . von flrtur Hahn. 

1906/07: Zur Geschichte des Wortes „Geschmack" und seiner 

Verwendung im asthetischen Sinne .... von J o s. K. D o s t a 1. 
1907/08: Die Kopula bei Homer und Hesiod (I. Teil) . . . von Josef Kinzel. 
1908/09: Die Kopula bei Homer und Hesiod (II. Teil) . . . von Josef Kinzel. 
1909/10: Vom Husbau des zweiten Tempels bis zum Mauerbau 

Nehemias (515— c. 441 v. C.) von Dr. Gustav Klameih. 

1910/11: Raimunds „Verschwender u . Eine Studie . . von Dr. Rudolf Prisching. 
1911/12: Die Reichsreformversuche unter Kaiser Sigmund 

(1411 — 1437) von Gustav Miiller. 

1912/13: Braun von Braunthals „Faust a von Emil W e i fi. 

THE UBRARY OF THE 
De verbis novatis in M. Tullii Cicers>H*s2 1 1933 

epistulis 

(Pars i.) UNIVERSITY OF ILLINOIS 

scripsit 
Dr. Ernestus Schneider. 

Praefatio. 

et grammatieae eMexkooran^ Jta? 1 XL P °^ a •»"«' «aedlflcatlo ipsa 
Cioero in epistulis us^s est P llii C ' Ctmfn studia s e"nonis, quo 
id dicendi genus nquTendum (wT/rT aU * lr multura q u e oontulit ad 
Hn, qui cum ipse in studhf rH Ua „ d f re oraniura pptime meruit Woelff- 
imprimis ilm commentatfonp Rp^I" 3 CUra ^flM"**™ incumberet, 
XXXIV (1876) 137 "„„",, ' ,Cmerkun 9 en zura Vulgflrlateln" in Phil 

(1886) d 1T? i«? «„o .Schirmero conscriptam in Phil XLV 

uber die Fr^hHfte h ?? CSf . q ? as Schmal z »n Bursiani Tahresbericht 

tempus verborurCiceronianoram hT p ni ^ n, | P ° SUe - rUnt - Sed usoue ad hoc 
ponendam nemo quod Z guidem sfl??-'™ eongerendam et dis- 
solvendis iam permulti p^lolooi Tnsiani' qua 5 stluncuhs exceptis, quibus 
summa sagacitate praedUi opeSm dS£n,S C 5 na ' clrCuras .P ecto iu*do. 
erunt, suswpit. P rdeaul °Peram dederunt et quae saepius tangendae 

vld e tur ed , p ruca Sq ve a rba a fctaWn^' ♦ t T W SS2 r ' non inutile esse 
facere, quamqulm multi vH Trti ?> eplStUllS adhlbito aencrc dl «=ndi, 

III Oppeln 1879 'LanHW C0 ,f qU p ^T in eDistulis " sus est «S, 
den Briefen Ciceros und fn fil^R rH gC,l ( TL mmo »««««ius fi 
XVI (180), p OTL28O S n «ft V m baur - Gymnasialschulw. 

episfuiis ym wm 28 Ll n 5 l 7 iS: B P ^ u tT88 7 De p. St onis in 

adhibuit Tratfone dlsJuit RTueh^ ad P. bi,0S0 P ht am' illustrandam 
™«S r onis n !n d p S h^ 

™S,VeTer^ 

et in primis Cic. Ubris dhs ^flment 187* ^ hIu 9 "! 11 ' rf DUd Corn « ic i ural 
prietatibus, q Uae in prioribus 9 n, «,./£' " ellrauth ' P e sermbnis pro- 
Philol. Erlang. I. p /oi-178- Landorai nf lnvenluntur . "cta sem. 
orationibus pro P. Quinctio et pro S Rn^in u C,ccronl * e locutione in 
burg 1878. vumcuo et pro i. Roscio flmenno conspicua, Wflrz- 

844977 — 2 — 

usus est .Jam affero verba, quae apud Ciceronem ipsum epist. IX. 21, 
1 legimus: „verum tamen quid tibi ego videor in epistulis? nonne ple- 
beio sermone agere tecum? nec enim semper eodem modo. quid enim 
simile habet epistula aut iudicio aut contioni? quin ipsa iudicia non so- 
lemus omnia tractare uno modo. privatas causas et eas tenues agimus 
subtilius; capitis aut famae scilicet ornatius; epistulas vero cotidianis 
verbis texere solemus". Quo loco Cicero ipse declarat se eloeutionem 
semper rei accommodare *) atque quod gravissimum est, in epistulis ser- 
mone cotidiano uti 2 ). Jam vero reperiuntur in epistulis 3 ) verba cotidiana' 
niaxime tum, cum quae velimus quaeque sentiamus expromere atque 
detegere volumus iis, quos de nulla re celamus, ut omni arte remota 
eum usurpemus sermonem, qui nihil spectet aliud nisi, ut quibus agitemr 
in intimo pectore, ea explicentur. Sed sine dubio praeterea maximi mo- 
menti est, qui sint ii, ad quos epistulae 'datae sint. Quam ob rem mirandum 
non est Ciceronem in epistulis, quas misit ad Jltticum, cui intiimas suas 
cogitationes et quasi penetralia animi recludebat, sine arte et ratione 
ea garrire, quae in buccam 4 ) venerunt, ut dictio ab elegantia et expoli- 
tione ceterorum scriptorum longe distet Atque res ita fere se habet lcum 
epistulis, quae scriptae sunt ad Quintum fratrem et nonnulios amicosi, 
ut Trebatium, Caelium, Paetum'. Sed praeterea multas epistulas, quae 
maximum numerum explent epistularum, quae dicuntur ad familiares, 
quibus adnumerandae sunt epistulae ad Brutum datae, habemus, quas 
Cicero ad homines scripsit, qui cum eo non erant coniuncti familiaritatei* 
quorum tamen 'magna erat auctoritas in re f)Ublica administranda. Quarum 
epistularum genus scribendi videlicet non multum abhorret a genere 
scribendi reliquorum librorum, quoniam Cicero, qui omnibus viribus rem 
publicam capessiverat, plerumque de iis rebus, quae ad rem publicam 
pertinebant, scripsit. 5 ) Sed cum non solum epistulas Ciceronis ipsius, sed 
etiam ad Ciceronem missas pertractare atque perscrutari in animo ha- 
beam, hoc loco admoneo eos quoque, qui ad Ciceronem epistulas dede- 
rint, saepissime ad familiarem loquendi consuetudinem quam proxiiTife 
acce;ssisse atque etiam inde multa deprompsisse, quae ne in epistuEs 
quidem ad iRtticum missis inveniantur. 6 ) 

^) Quod oomprobatur etiam locis ex litteris scriptorum Latinorum, 
ut Quint. inst. XI. 1, 2 sq. „quid prodest esse verba et Latina et 
isignificantia et nitida, figuris etiam numerisque elaborata, nisi cum 
Us, in quae iudicem duci formarique volumus, consentiant: si genus 
sublime dicendi parvis causis, pressum limatumque grandibus, laetum 
tristibus, lene asperis, minax supplicibus, submissum concitatis, trux 
atque violentum iucundis adhibeamus?;" Cic. orat. 71 et 123. Quamquam 
his locis praecepta dantur oratori, tamen reliquis etiam generibus ora- 
tionis solutae valent. Dissertationem G. Dammannii, Cicero quo modo 
in epistulis sermonem hominibus, quos appellat et rebus, quas tangit, 
acdommodaverit, Greifswald 1910, mihi parare non potui. 

2 ) Quam prope absit genus dicendi epistularum a sermone cotidiano, 
conferas velim, quae Quint. inst. IX, 4, 19 dicit : „est igitur ante omnia 
oratio alia vincta atque contexta, soluta alia, qualis in sermone et epi- 
stulis, nisi cum aliquid supra naturam suam tractant, ut de philosophia, 
de re publica similibusque." 

3 ) Ciceronem etiam in aliis scriptis ex fontibus sermonis 
popularib hausisse docet Carolus Pascal, De quibusdam Ciceronis tiic&ndi 
rationibus ab usu cotidiani sermonis depromptis. Ad Joh. Bapt. Gan- 
dinum epistula. Studia philologica, Romae 1893, p. 29 — 47. 

*) Cf. Att. I. 12, 4; VI. 1, 2; VII. 10; XIV. 7, 4. 

5 ) Qua de causa Cicero Ipse duo genera epistularum distinguit epist. 
II. 4, 1 „sunt epistularum genera duo, quae me magnopere delectant, 
unum familiare et iocosum, alterum severum et grave" ; cf. etiam' Meuer, 
Beitraqe zu Ciceros Briefen an Atticus, Progr. Hof 1&90, p. 10 sq. 

°) Plura vide apud Opitzium, Quo sermone ei, qui ad Ciceronem 
litteras^ dederunt, usi sint, Progr. Naumburg 1879 et J. H. Sehmalzium', 
Ueber den Sprachgebrauch der nichtciceronischen Briefe in den 
ciceronischen Briefsammlungen. Zeitschrift f. d. Gymn.-Wesen XXXV Alque quoninin iiniverse (jenns diccndi cpisi itlarum ndumbrnvi, mihi 
liceat exempla nonhulla afferre, qulbus ea, quac commodum dixl, compro- 
bantur. 1 ) ftc priumm quidem vcrba profero, quae P. iifceyer 1. c. p. 5 
i'acit: ,,• pistulae comparandae sunt cum operibus aliorum, qui quod ad 

vulgus dcscenderunt, vulgarem sermouem usurpaverunt, imprimis Plauti 
et Terenti fabulis, quae apud Romanos non niinus pervulgatae erant 
quaiu apud nos Scliilleri et Goethii principum poetarum fabulae." 2 ) 
Nunc vero verbis, quac Meyer enumerat: nassa, tricae, tricari, suspi- 
ritus ,incommoditas, aegiimonia, nonnulla substantiva in — io cadentia, 
quae vocabula etiam apud priscos scriptores, imprimis apud comicos in- 
veniri demonstrat, addantur haec: 

st epist. XVI. 24, 2; saepe apud Plautum, ut Epid. 181; Pseud. 
600; Cas. 148 et Terentium, ut Phorm. 743. 

hui Att. V. 11, 1; VI. 6, 3; XIII. 21, 5; XIII. 35; XIII. 36, 2; XV. 
13, 7; Cael. epist. VIII. 15, 2; Plaut. Rud. 153; Pers. 806; Ter. flndr. 
474; Haut. 92. 

heus Att. XV. 14, 4; I. 16, 13; XIII. 42, 2; epist. VII. 25, 1; Plaut. 
Merc. 910; Ter. Haut. 348; Andr. 84. 

sodes Att. VII. 3, 11; Plaut. Trin. 244, 562; Ter. Andr. 85; Haut. 
459, 580; Hec 841; Hor. epvst. I. 7, 15; ars 438. 

n u 1 1 u s laxiore usu plebis sumitur pro 'non'. Sed si putaremus 'nul- 
lus' idem esse ac 'non', erraremus; nam omnibus notum est sermonem vul- 
garem libenter rem verbis augere et superlationes 3 ) in ore plebis vigere; 
quam ob rem non aliter res se habet cum vocabulo 'nullus', de quo 
Donatus, quippe qui 'nullus' voci 'non' par faciat ad Ter. Eun. 216 ,,nullus 
moneas", non recte iudicat. Sed iam ex scriptoribus Latinis locos affero 
hos: Att .XV. 22 „ego autem scripsi Sextum adventare, non quo iam 
adesset, sed quia certe id ageret, ab armisque nullus discederet;" XV^ 
29, 1; XI. 24, 4; XIV. 3, 1; Plaut. Hsin. 408 „is nullus venit"; Trin. 606 ; 
Ter. Eun. 216; Catull. 8, 14 „at tu dolebis, cum rogaberis nulla". De 
'hoc usu accurate egit Haupt, Opusc. I. 75 sqq; cf. etiam' Lorenz, Most. 
385; Reisig 1. c adn. 395; Naegelsbach-Mueller, Lat. Stilistik 1905 9 
% 82, 2; Krebs, Antibarbarus S. v. 

susque deque Htt. XIV. 6, 1 ; Plaut. Amph. 886 ; Lucil. Laber. Varro 
apud Gell. XVI. 9. 

circumcirca Sulp. Ruf. epist. IV. 5, 4 „coepl regiones circumcirca 4 ) 
prospicere;" Plaut. Aul. 468; bell. Hisp. 41, 4. (1881), p. 87—141 (Ser. Sulpicius Rufus, M. Claudius Marcellus, C. Cornelius 
Dolabella, M. Curius). — Ueber die Latinitat des P. Vatinius in den 
bei Cicero ad fam. V. 9; 10 erhaltenen Briefen, Progr. Mannheim 
1881. — Ueber den Sprachgebrauch des Asinius Pollio in den bei 
Cicero ad fam. X. 31 — 33 erhaltenen Briefen mit Berucksicntigung der 
bei Quintilian, Seneca usw. iiberlieferten Fragmenten aus dessen Reden 
und Geschichtsbuchern. Zeitschr. z. 36. Philol.-Versammlung zu Karls- 
ruhe 1882, p. 76—101, Munchen 1890 2 . — Ueber Charakter und Sprache 
des C. Matius. Commentationes Woelfflinianae, Lipsiae 1891 p. 269 — 274. 
x ) Quod de syntaxi disserere a mea quaestione alienum est, reicio 
de hac re imprimis ad Reblingium 1. c. p. 22 sqq.; Stinnerum 1. c. part. 
II., De vocabulorum consacutlone p. 21 sqq.; Krausium I. c. p. 20 sqq.; 
Reisigium, Vorlesungen iiber lat. Sprachwissenschaft, ed. Haase, Berlin 
1881 et 1888, § 329 et adn. 504; Draegerum, Hist. Syntax d. lat. Sprache, 
II. p. 460 sqq .Eadem res etjam ab omnibus, qui de genere dicendi eo- 
rum, qui ad Ciceronem epistulas miserunt, tractabatur; quorum libellos 
infra laudabo . 

2 ) Eadem fere dicit Stinner 1. c. p. 21. 

3 ) In hac re summum studium collocavit J. Egli, qui tres libellos 
composuit, Die Hyperbel in den Komodien des Plautus und in dcn 
Briefen an Atticus, Zug 1891, 1892, 1893; cf. etiam Rein 1. c. p. 8 sq. 

4 ) Hoc loco etiam memorabile est dictu adverbium more Graeco 
vim adiectivi habere. Saepe apud posteros scriptores adverbia rnore 
adiectivorum adhibentur, ut circa Liv. I. 17, 4; cf. etiam apud Cic. 
ipsum tum Pis. 21; saepe nat. deor. II. 166; vide Draeger 1. c. 
I. p. 131 sq. . s e ducere 1 ) idem est atque ire Pollio epist. X. 32, 1 ; Plaut Amph. 
1043; flul. 708; Bacch. 593; Ter. Hec. 521. Idem significant 

se movere Rtt. IV. 9, 2; Plaut. Trin. 802; 

se commovere epist. VI. 20, 3; cf. se amovere Plaut. Most 
74; Ter. Phorm. 566. 

concinnare est facere, reddere Trebon. epist, XII. 16, 3; Plaut. 
Capt. 601; Trin. 684; Stich. 286; Truc. 793. 

muginari proprie Atta com. 4; transtate (cf. Paul. ex Fest. 147, 1 
M = 129, 1 Th.) Rtt. XVI. 12, 1 „de Oeella, dum tu muginaris nec 
mihi quicquam rescribis, cepi consilium domesticum;" Luc. sat VII 294. 

recipere est polliceri Rtt. II. 22, 2; XIII. 1, 2; V. 13, 2; epist. 

V. 8, 5; XI. 1, 4; XIII. 10, 3; XIII. 17, 3; XIII. 50, 2; Caecin. epist. 

VI. 7, 4; Plano epist X. 7, 1 ; X. 9, 1 saepiusque; Plaut. Mil. 230; 
Ter .Haut. 1056; Suet. Jul. 23; cf. Landgraf ad. Cic. Rosc. 114 et Bl. 
% d. b, G.!W. XVI. tp. i279.; i 

exputare Planc. epist. X. 24, 6; Plaut. Trin. 234; auct. ad Hcr. 
II. 42; cf. Bergmueller, Ueber die Latinitat der Briefe des L. Manutius 
Plancus an Cicero, Erlangen u. Leipzig 1897 p. 23 sq. 

a c u 1 e a t u s proprie apud posteriores scriptores, cf. Thes. 1 L. 
s. v.; transtate Rtt. XIV. 18, 1 (falso Georges XIV. 8, 1) „satis aculea- 
tas ad Dolabellam litteras dedi"; ad II. 75; Plaut. Bacch. 62; Rug. de 
beata vita II. 14. 

super est de. Quamquam omnibus temporibus 2 ) in sermone Latino 
hic usus invenitur, tamen videmus vocabulum 'super' tali vi affectum lesse 
in lis tantum fere scriptis, quae sermonem vulgarem non repudiave- 
rint. iltque exempli causa affero Htt. X. 8, 10; XIV. 22, 2; XVI. 6, 1 ; Plaut. 
Most .727; iAmph. 58; Sall. Jug. 71, 5. Multa exempla huius praepositionis 
"super' Leutiohann ex epistulis et carminibus C. Solii Hpollinaris Sidonii 
in Mon. Germ. hist. VIII. ind. verb. et locut. s. v. congessit. 

Deinde sermonem vulgarem imprimis redolere videntur locutiones 
verbo faciendi formatae, id quod Cicero ipse docet, quippe qui 
Phil. 3, 22 „quid est porro 'facere contumellam?' quis sic loquitur?" locu- 
tionem Antonii 'contumellam facere* vituperet, cum eadem iaTry legatur 
apud Plautum Rs. 489 „tu contumeliam alteri facias, tibi non dicatur?"; 
Ter. Phorm. 972; Eun. 866; Cato apud Gell. X. 14, 3. Ego quidem ex 
Cioeronis epistulis notavi has locutiones: convicium facere Rtt. 
I. 14, 5; coniecturam facere Rtt. XIII. 9,2; g ratul a tio ne.m 
facere epist. XI. 18,3; h a r u s-p i ci n a m facejre epist. VI. 18, 1; 
iudicium facere epist. XIII. 29,1; spem facere Rtt. III. 16; 
dolorem facere Rtt. XI. 8, 2; timorem facere Planc. epist. X., 
?8, 2 ; conloquia f a c e r e Planc. epist. X. 23, 5 ; bell. Hfr. 51 , 3; tn e d i- 
cinam facere epist. XIV. 7,1; fucum facere Q. Cic. pet. cons. 35 ; 
Ter. Eun. 589; cf. Archiv f. lat. Lex. X. p. 235; Thielmann, Stilistische 
Bemerkungen zu den Jugendwerken Ciceros^ in Bl. f. d. baur. Gymn. 
W. XVI (1880), p. 206; Krebs, Hntib, s. v. facere. 

Nec minus quam enumerata verba et locutiones plurima proverbia, 
quibus epistulae abundant, idonea esse videntur ad familiarem et vul- 
garem colorem sermonis epistularum illustrandum. Sed quod loci prover- 
biales r iam accuratissime pertractati sunt compluribus quaestionibus, quas 
P ( ., R. Otto, Carl Weyman, R. Sonny in Arch. f. lat. Lex. vol. III., IV,, 
V., VI., VII., VIII., IX., XIII. iconscripserunt, si iterum eidem rel operam 
navaremus, studium et laborem profunderemus ac perderemus; cf. etiam 
P. Meyer 1. c. p. 52 sqq. et Landgraf Bl. f. d. b. G. W. p. 318. Jtaque 
iam in campum descendam et nonnulla tantum proverbia proferam. 
Initium capiatur a sUbstantivo 

unguiculus epist. I. 6, 2 ,,sed praesta je eum, qui mihi a 'te- 
neris', ut Graeci aiunt, 'unguiculus' es cognitus r ;" de proverbio Graeco 1 
„g£ ajzahcbv dvvxcov" cf. Automed. 3 (V. 129) et Plut. de educ. lib. 
neris', ut Graecia iunt, 'unguiculis' es congnitus;" de proverbio Graeco 
festivissuma" ; Stich .761; Hor. carm. III. 6, 23; Hpul.,met. X. 22. 

i) De hoc usu verborum, quae motum significant, plura vide apud 
P. Meyerum, 1. c. p. 31 sejq. 

2) Cf. Draeger I. c. I. p. 664. 5 - Romaiioriim et Giaccoium commime proverbium cst etlarn p r o r 1 1 
ct p u p p i s (.Ttuooti tcal roruvii) epist. XVI. 24, I ,,mihl 'prora e t pup- 
pis', ut Graecoruui proverblum est, fuit a uu> tui dimittciKii, ut ratfones 
nostras explicares". 

uuibraiu timere Att. XV. 20,4 ,,etsi mihi videtur iste, qui 
umbras timet, ad caedem spectare"; Q. Cic. pet. cons. 9 ,,Antotiius um- 
bram suam metuit"; cf. Prop. II. 34, 19. 

scopas solvere Att. VII. 13 b, 2 ,,L. Caesarem vidi . . . . non 
hominem, sed scopas solutas"; at usum proverbialem excusat Cicero orat. 
235 ,,isti autem cum dissolvunt orationem, in qua nec res nec verbum 
ullum est uisi abiectum, non clipeum, sed ut in proverbio est (etsi hu- 
milius dictum est, tamen simile est), scopas mihi videntur dissolvere". 

paenulam scindere alicui i. e. rogare allquem, ut maneat 
Att. XIII. 33 a, 1 „sed eqo ita egi, ut non scinderem paenulam"; cui 
usui contrarium est paenulam vix attingere ibid. „horum (C. 
Capitonis et T .Carinatis) ego vix attigi paenulam". 

duo parietes de eadem fidelia dealbare Cuiius epist. 
VII. 29, 2; eandein sententiam quam hoc proveifcltfm habet Cic. R. Rmer. 
80 „interdum mihi videris, Eruci, una mercede duas res adsequi velle" 
et Plaut .Cas. 476 „iam ego uno in saltu lepide apros capiam duos". 

sartum et tectum epist. XIII. 50, 2 „hoc mihi da atque largire, 
ut M. Cuiium 'sartum et tectum', ut aiunt, ab omnique incom^mlodo, de- 
trimento, molestia sincerum integrumque conserves"; cf. Plaut. Trin. 
317 „sarta tecta tua praecepta usque habui mea modestia w et quae ad 
1. c. diciti Brix-Niemeyer in editione, Lipsiae 1888 p. 62. 

Haec pauca interim sufficiant, quod in mea quaestione saefpius, 
quam prope absit sermo epistularum a sermone illorum scriptorum',1 
qui ad plebib sermonem descenderunt, attingendi occasio erit. Sed quam- 
quam Cicero in epistulis sibi indulget saepiusque verba, quae a sermone 
polito abhorrent, inserit, tamen iri mentem revocandum est eum incor- 
ruptum Latinitatis auctorem Quintiliani iudicio fuisse. Cf., quid Fronto de 
Ci.ceronis epistutis iudicet p. 107 N ,,omnes autem Ciceronis epistulas 
legendas censeo mea sententia, vel magis quam omnes eius oratio- 
nes. EpistuHs Ciceroris nihil est perfectius"; vide etiam p. 63 N. 

Quod igitur de genere dicendi agitur, mentio incidit ln id, quo 
factum sit, ut Cicero non solum singula verba litteris Graecis scripta 
dictioni suae immisceret, sed etiam interdum lingua Graeca sola fere 
in nonnullis epistuiis cogitationes suas exprimeret. 1 ) Jam vero ad eam 
rem declarandam affero has' causas 1 . 

Rc primum quidem Cicero si quisquam in litteris Graecis versatus 
erat. Nam quod tam clare perspexerat, quanti Graecorum litterae es- 
&ent aestimandae quantusque fructus ex iis percipi p.osset, a pueriMa 
in sermonem Graecum discendum incubuit. Cuius scientiam summam con- 
secutes multos Graecorum libros in patrium sermonem transtulit, ut 
Xenophontis OIxovo/luxov (cf. off. II. 87), Euripidis nonnullas fabulas, 
Platonis nonnullos dialogos, Arati $(uv6fieva, atque ita multis exercitatio- 
nibus eruditus ad philosophiam Graecorum in sermonem Latinum conver- 
tendam aggressus est. Nequ2 tamen idcirca multis verbis peregrinis 2 ) 
eum linguam Latinam inquinasse putandum est. Satis sitlocos' afferre, ut 
top. 30; fin. IV. 72, quibus locis docemur Ciceronem puri sermonis 
studiosissimum fuisse, quod numquam sine explicatione sive excusati- 
one verbum 'peregrinum assumpsit. i\t quanta admiratione imbuimur 
in epistulis (oratlones enim ne unum quidem vocabulum peregrinum !) Ne id quod hoc loco volo falso intellegatur, admoneo mere 
Graecis vocabulis agi; nam ea vocabula, quae Cicero ex lingua Graeca 
mutuavit et sermoni Latino accomodavit, posterius tractabuntur. 

2 ) Locos, quibus verba Graece scripta apud Ciceronem reperiuntur, 
et vocabula ex lingua Graeca mutuata, quae is in scriptis suis adhibuit, 
collegit Linderbauer, De verborum mutuatorum et peregrinorum apud 
Ciceronem usu et compensatione, Progr. Metten 1892 et 1893. Verba 
mere Graeca sola congessit Baiter, Qnora,, Tull VIU. ^ praebent) tot verba Graeee scripta nobis occurrere! 1 ) Cuius rei eam essfe 
causam patet, quod Cicero, cum in orationibus, ne aures populi, qui sua 
nimis fere admiretur alienaque fastidiat, offendat, caute timi'deque vitet, 
in epistulis, utpote quae non scriptae sint in publicum exeundi causa, 
litterarum Graecarum scientiam prae se fert. Quam ob rem nonnum- 
quam fit, ut sententias Graecas, quae proverbii locum bbtineant 2 ) inve- 
niamus, velut „7TQofiXtjfia ' AQxifirjdsiov" Rtt. XII. 4, 2; XIII. 28, 3 „id 
est ' ' AjSdyjQiTixov Rtt. VII. 7, 4 (cf. iltt. IV. 17 (18), 3 „hic Abdera non 
tacente me" 3 ). Sed multum inter se differunt epistulae, quae dicuntur 
ad familiares et ad Htticum; in illis enim Cicero 75 fene 
locis, in his saltem 800 locis verba Graece scripta usurpavit. Cui- 
us rei quin causa fuerit cum familiarissima amicitia, quae Ciceroni cum 
Attico intercedebat, tum maxime Attici litterarum Graecarum ardentissi- 
mum studium, 4 ) dubitare non possumus; vel etiam Cicero Httici nomine 
ipso adductus esse videtur, ut epistulis ad eum datis leporum Atti- 
corum copiam uberiorem adspergeret; 5 ) cf. Htt. XV. 1 a, 2 „quamquam 
vereor, ne cognomine tuo lapsus vneQaxxiKoq sis in iudicando". Eodem 
modo ex epistulis ad familiares eae plura verba Graeca habent, quae 
ad amieos missae sunt, quibuscum summa familiaritate coniunctus erat, 
ut epistulae ad Varronem, Cassium, Paetum. IRt ut contrarium etiam osten- 
dam, in libro primo epistularum ad familiares nullum verbum ^Graece scrip- 
tum reperitur, quae res r inde repetenda est, quod omnes epistulae da- 
tae sunt ad Lentulum, quo Gcero familiarius usus non est, et quod ple- 
rumque agitur de re publica. 

Deinde si sincmlas epistulas comparaveris, animi quoque affectio- 
nem plurimum valiiisse apparet, de quo P. Meyer 1. c. p. 57 dicit: „Lit- 
teris Graecis epistuUs quasi nuqarum atque ineptiarum nota 6 ) imprimitur, 
aeque ac si nos in epistulis litterulis Gallicis vel aliis imbutos essefc 
ostentamusjd cum ab gravitate, qua vir Romanus censebatur, abhorre- 
ret adderetque grassatoris speciem, Cicero in epistulis 1 , quibus exsul 
miserias suas deploravit quaeque in tertio ad Htticum libro exstant, tiullo x ) Vide Linderbauer 1. c. I. p. 25 sqq.; R. Miicke, De locis Grae- 
cis, qui insunt in Ciceronis ad Atticam epistulis, comraentatio, Progr. 
Nordhausen 1878; R. Low, Quaestiones de Graecorum verborum, quae 
in epistulis Ciceronis exstant, fontibus, usu, condicionibus', diss. 1889; 
R. B. Steele, The Greek in Cicero's epistles. Hmer. Journ. of Philol. 
XXI (1900), p. 387—410. 

2 ) Cf. etiam supra p. 4 'u n g u i c u 1 u s' et p. 5. 'p r o r a e t p u p p i's'. 

3 ) Cf. Otto, Die historischen und geographischen Sprichworter in 
Woelffl. |Rrch. vol. III. p. 355—387. / 

4 ) Ex maxima admiratione litterarum artiumque Graecarufiru qua 
Atticus jmbutus erat, intellegimus, quae causa fuerit, qua Cicero ad- 
duceretur, ut nonnumquam, etsi Latinum vocabulum aptum et usitatum 
sumere posset, Graecum praeferret, velut Att. I. 12, 1 oxrjyjeig atique 
avafiolai = tergiversationes (cf. Mil. 54; Att. X. 7, 1 ; bell. flfr. 8, 4) 
et dilationes (cf. Manil. 2; Phil. 3, 2; Plin. epist. X. 81 (85), 5; Tac- ann. 
VI. 4; Suet. Nero 15; gramm. 22); Att. IX. 19, 1; XIV. 15, 1; XIV. 16, 2 
dva^£d)Qt]oig = consideratio (cf. inv. II. 103; ac. II. 36; II. 127; Gell. 
XIII. 29, 6); Att. X. 8 a 1 tyloxvma = obtrectatio (cf. Front. 68; prov. 
cons. 38; ad Q. fr. I. 1, 43; epist. I. 7, 7; Vat. epist. V. 9, 1; Brut. 
156; imprimis videas velim Tusc. IV. 18 „obtrectatio autem est, ea 
quam intellegi t,r\loxvmav volo, aegritudo"; Tac. hist. I. 1); Ktt. 
V. 14, 1 jTaQdTTrjyfia ivavoiov commoveto = Rtt V. 15, 1 clavom 1 
anni movebis; ad Q. fr. III. 4, 6 "Aqt) ttvecov = RtX. XV. 11, 1 Martem 
spirare. Plura vide apud Meyerum, Beitr. p. 4 sq. 

5 ) Sub uno eodemque aspectu ponendum est Rtt. VII. 17, 2 ,,scrip- 
tae enim et datae (litterae) ita sunt, ut proponerentur in publico, in 
quo accusavi mecum, ipse Pompeium qui, Cum scriptor luculentus esset, 
tantas res atque eas quae i.n omnium manus venturae essent. Sestio 
noitro scribendas dederit;itaque nihilumquam legi scriytum or/oxioj&ioxeQov". 

e) Cf. Reisig I. c. I. § 36. Graeco vocnbulo, ne Lattnls quideni lltteris scripto usus est." Prae- 
terea in librd undecimo etiam uno vocabulo cistophori Att XI. 1, 2 
excepto Inooirupta Latini sermonis Integritas adnibetur, quod epistulae 
hulus libri anno 48 a. Clir. n. in Pompei castris scriptae sunt. Atque 
quod ad epistulas, quae ad Brutum nomiuantur, pcrtinet, idem de iis d'ici 
potest quod de libro tertio et undecimo epistularum ad Atticum; nam 
hae ,si unum vocabulum ifi<paux(6reQov ad Brut. I. 1, 1 excipis, nullum 
verbum mere Graecum praebent, quod seditiosis temporibus post Caesarem 
interfectum anno 43 a .Chr. n. scriptae sunt. 

Et denique vero maximi momenti sunt res, de quibus singulis 
epistulis agitur. Nam nulla fere verba peregrina Ciceronem insercntem 
videas, cum loquitur de rebus civilibus, si quidem eas exceperis, quas 
uvotixwtfoov (Att. VI. 4, 3) scripsit, velut Att. VI. 4 et 5, in quibus in- 
vehitur in triumviros. Multum etiam saepe valuit, quod Cicero non fide- 
leon tabellarium 1 ) invenire potuit. Longe plurima verba reiciunt ad 
res, quae ad elegantiorem vitae cullium pertinent atque a Graecis assum- 
ptae sunt, imprimis artium litterarumque disciplinas, ut Att. XII. '4; XIII. 
12; Cass. epist. XV. 19. 

Restat, ut pauca dicam de rationibus, quas in mea quaestione po- 
tissimum sequi constitui. 

1. Ex epistulis diligenter accurateque colligentur ea vocabula, quae 
pritnum 2 ) leguntur, quod hoc modo aliqua ex parte percipietur, quae 
incrementa verborum epistulis Ciceronis debeantur. Sin ea de causa 
putaremus omnia ea vocabula, quae primum in epistulis exstant, Gice- 
ronis ingenio attribuenda esse, ln maximo errore 3 ) essemus. Quod op- 
time comprobatur illis vocibus, quae quamquam apud Ciceronerh 
primum occurrunt, tamen non ab eo formatae esse possunt, quod post 
Ciceronem quidem reperiuntur, sed apud scriptores, in quorum manus 
epiistulae Ciceronis nullo modo venire potuerunt. Nam epistulae non a 
Cicerone ipso editae sunt, 4 ) sed post mortem 1 eius. At etiamsi verbo aliquo 
scriptor usus est, qui profecto id ex CiCeronis epistulis^ sumere potuit, x ) Cf. Att. XV. 4, 4 ,,hanc epistulam si illius tabellario dedissem, ve~ 
ritus sum, ne solveret"; I. 13, 1; XIII. 32, 3 „et quod ad te de decem 
legatis' scripsi, parum intellexisti, credo, quod 8ia orj/usicov scripsi". 

2 ) Praeterea vocabula, quae apud neminem nisi Ciceronem leguntur, 
asterisco * notabimus. 

3 ) Quoniam iniuria temporum permulta scripta interierunt, huius 
modi quaestionibus non quid verum, sed quid verisimile sit, requiritur; 
cf. Zangemeister, De Horatii voclbus §ingularibus, Berlin 1862 p. t 2 sq. 

4 ) Qua re adducimur, ut quaestiones, quibus demonstratum sit, quo 
tempore Ciceronis epistulae foras exirent, aliquid attingamus. Sed quod 
non meum est, de ea re disserere, satis habeo id, quod inter doctos 
homines constant, repetere. Buecheler in commentatione 'coniectanea' Rh. 
M. XXXIV (1879) ,p. 352 ostendit epistulas ad Atticum circa annum 
60 d. Chr. n. in publicum prodisse. Cui argumentationi novam causam 
addidit Leo, MiscelJa Ciceroniana (Jnd. lect. Goett. 1892 p. 4); cf. etiam 
eiusdem quaestionem, Die Publication von Cic. Briefen an AtticUs (Nach- 
richten der Gesellsch. der Wissensch. zu Gottingen, Gott. 1895, p. 442.) 
et Mendelssohn, Fleckeis. Jahrb. CXLIX (1894) p. 569—571. Quod ad 
epistulas auae nominantur ad familiares spectat, id quidem ab homi- 
nibus 1 doctis probatum est eas post Ciceronis mortem demum a Tironie 
liberto eius collectas atque paulatim editas esse. Eodem quoque tempore 
epistulae ad Brutum et ad Q. fratrem foras datae esse videntur; cf. Gur- 
lirt, De M. Tullii Ciceronis epistulis earumque pristina collectione, diss. 
Halle 1879, qui dicit (vide 1. c. p. 21) omnes" epistulas exceptis illis ad 
Atticum a Tirone collatas et universas epistulas, etiam epistulas adAtti- 
cum imperante Augusto editas esse, quam rem accuratius se comprobasse 
putat quaestione illa, quae inscribitur „Ciceros Briefschaften und ihre 
Verbreitung unter Augustus". Fleckeis. Jahrb. CXLIX (1894) p. 214 sqq. 
Sed sine dubio de medtis Tironis de epistulis colligendis atque eden- 
dis non rectum vidit. Cuius errores illi viri docti, quos supra memoravi* 
coarguerunt. 8 - ut fortasse sine dubio haec formatio, si minus accurate inquiramus^ 
in Ciceronem recidere viderctur, tamen nobis valde cavendum est, he 
temere iudicemus. Quod ut intellegatur, breviter exponere volumus, ra- 
tiones quas Cicero ipse de vocibus formandis constituerfit. Nam quam- 
quam nullos" locos nisi ex libris, quibus de arte rhetorica vel phjiloso- 
phia agitur, proferre possum, ubi Cicero sine ambagibus, quld ea de re 
sentiat, dicit, nonne maxime etiam meae quaestioni conducit? Ut iam 
ad rem veniamus, reicio ad nat. deor. I. 14 ,,sunt enim rebus novis 
nova nomina ponenda"; ac- II. 17 „fabricetnur, si opus erit, verba"; iac. 
I. 24 postquam mauditum verbum qualitatis tractatum est, haec addun- 
tur: „dabitis enim profecto, ut in rebus inusitatls, quod Graeci ipsi 
faciunt, a quibus haec iam diu tractantur, utamur verbis interdum in- 
auditis;" paulo post 27 „faciemus enim tractando usitatius hoc (ver- 
bum) et tritius"; cl etiam fin. III. 51; III. 5; de orat. I. 155. Praeterea 
memoro duos hos locos orat. 211 „neque enim esse possunt rebus ignotiS 
nota nomina, sed cum verba aut suavitatis aut inopiae causa trans ferre 
soleamus, in omnibus hoc fit artibus, ut, cum id appellandum sit, quod 
propter rerum ignorantiam ipsarum nullum habuerit ante nomcn, neces- 
sitas cogat aut novum facere verbum aut a 'simili mutuari", et ac. I. 25» 
,,aut enim nova sunt rerum novarum facienda nomina aut ex aliis trans- 
ferenda ... 'tu vero', inquam, 'Varro, bene etiam meriturus mihi videris 
de tuis civibus, si eos non modo copia rerum auxeris, uti fecisti, sed 
etiam ^ 2rborum'. 'fludebimus ergo', inquit, 'novis verbis uti te auctore, si 
neoesse erif " .Sequitur ex his modo allatis locis Ciceronem, integrum 
et incorruptum Latini sermonis auctorem, inopia tantum verborum coac- 
tum, quod res usque ad suum ^tempus ignotas, quae videlicet propter igno- 
rationem ipsarum nullum habuerint ante nomen, Latine reddere tion 
potuerit, nova verba finxisse aut a simiii mutuatum *) esse. Sed idem 
non est in epistulis. Nam quod epistulis mis^sis acceptisque, quae ex prae- 
sJenti usu atque affectione animi profiuunt 2 ). plerumque res cotidianas 
et quidquid nos praecipue occupat atque movet, !nter nos consociamus, 
neeesse non est ad has res exprimendas nova verba formemus, sed ex 
thesauro, qui populi ore creatus est, Waurimus. Ouam ob rem vere me 
iudicare puto, si plurima verba, etsi primum in eoistulis occurrunt, 
imprimis cum de institutis, magistratibus, rebus cotidianae consuetu- 
dinis et vitae agitur 3 ), potius esse sermonis plebei referuntur quam 
Ciceronls ipsius, qui, ut iterum in nemoriam revocem, eoist. IX. 21. 1 
dicit: ,,epistuias vero cotidianis verbis texere solemus". Rt haud dubie 
vocabula blande ac male dicta plerumque excipienda sunt. 

2. Verba derivata secundum suffixa, qulbus formata sunt, colliqe- 
mus', ut intellegatur, quaenam vocabulorum genera quaeque suffixa 
scrlptor piurimum amaverlt. Simul autem copia verborum epistularum 
dilucidior fiet, si verba praeter hanc rationem ita disponemus, ut pri- 
liium epistuias ad Atticum, deinde ad familiares 4 ), tum ad Quintum fra- 
trem, denique ad Ciceronem ipsum missas pervestigemus. 

*) Haec res mihi posterius curae erit, quod in significationibus 
mutatis, quae inveniuntur in Ciceronis epistulis, operam consumere in 
anlmo habeo. 

2 ) Cf. epist. II. 4, 1 ,,epistularum aenera multa esse non iqnoras, sed 
unum illud certissimum, cuius causa inventa res ipsa est, ut certiores 
faceremus absentes, sl quid esset, quod eos scire aut nostra aut ipsorum 
interesset" et epist. XV. 14, 3 sq. „id quoniam non accidat (ut me 
convenias), utemur bono litterarum et eadem fere absentes, quae si coram 
fcssemus, consequemur: unus sciUcet animi fructus', qui in te videndo r est, 
perclpl litterisnon potest; aiter gratulationls, est is quidem exilior, quam' 
sl tibi te ipsum intuens gratularer; . . . . tertium est, ut id, quod Ide 
nostris rebus coram communicassemus inter nos, conficiamus idem 

litteris". 

s ) Cf. Stinner 1. c. p. 4 sq. 

*) In earum numero ponimus etiam epistulas ad M.Brutum excep- 
tis selHcet iilts a Bruto missis, quas quarto generi adnumeramus. Quarto 
generi addimus quoque epistulam Q. Ciceronis de petitione donsulatus. - 3. Ex posterioribus scriptoribus loci, quibus illi vocabula a Cicerone 
quae 'videntur novata sumunt, accurate colligendi sunt; riam aliqua ex 
partc hac re aperte cognosci potest eoruin iiuitatio atque certe ex 0111- 
nibus apparet, quae illis verbis sors postea quaeve perennitas fuerit. In 
quo interdum lectores ad lexica delegabo, sed saepe non licet, quia loci 
saepe per complura lexica dispersi, saepe, ubi opus fuerat, conexu 
vterborum non addito indicati, nondum vero plerumque, id quod caput 
est, temporum ordine digesti sunt. Itaque operam damus, ut ex locorum 
serie uniuscuiusque verbi quasi fata eluceant. 

Hoc prooernio praemisso ad propositum ipsum transeamus. I. Nomina simplicia. 1 ) 

i\. Substantiva. 

Quod de verbis novatis secundum suffixa, in quae vocabula desinunt, 
agiere volumus, primum proferamus 

1. Substantiva in — io cxcuntia. 2 ) 

Haec substantiva, quae a verbis ducta sunt, conferri pos- 
sunt in nostra sermone cum usu infinitivi, qui substantivi vice 
iungitur. Qui ut in nostra lingua imprimus sermonis cotidi- 
ani proprius est, ita in Latina quoque lingua haec substantiva, quae 
dicuntur verbalia, frequentiora fuisse in sermone cotidiano quam in 
eleganti oratione nemo negabit. Quam ob rem affluunt his exempUs 
domicorum fabulae. 3 ) Neque id mirandum est; haec enim substantiva 
praecipue idonea sunt ad brevitatem consequendam, quam epistularum 
genus etiam saepe requirit, atque in his nominibus facultas simplici Istruc- 
tura enuntiationis cogitationum exprimendarum inest. Quod apparet ex 
varia vi ac potestate, cum haec substantiva, quippe quae verbalia sint, 
ut supra dixi, non solum genera jverbi exprimere possint, sed in utroque; 
etiam genere vim temporis^ praesentis et perfecti habeant. Qua re ma- 
xime varia significatio eificitur. 4 ) Itaque in epistulis Ciceronis etiam 
imagnum horum vocabulorum numerum 5 ) legimus, quae aut apud nullum 
alium scriptorem inveniuntur aut a posteriorious demum in usum converte- 
bantur. Huc referenda sunt haec: 

a b r u p t i o. Ubi primum legitur» idem significat quod d i v o r t i- 
u m 6 ), quae ,vis sine dubio substantivo subiecta est in ore plebis r iflLtt 
XI. 3, 1 „utrumque grave est, et tam gravi tempore periculum tantae 

^) Huc referimus ea quoque vocabula, quae a compositis vocibus 
derivata neque ipsa compositione orta sunt. 

2 ) Cf. P. Meyer 1. c. p. 18 sqq; Stinner 1. c. p. 7 sq; Landgraf, Bl. 
f. d. b. G.-W. XVI. p. 319; Stolz, Hist. Gramm. d. lat. Sprache, I. 2 
p. 5^5 sqq. Omnia substantiva in - io cadentia, quae apud scriptores 
Latinos inveniuntur, collegit Paucker, Meletemata lexistorica altera, Dor- 
pati 1875 p. 32—52 et Beitrage zur lat. Worterbildungsgeschichte 1873/4 
p. 498—518. 

3 ) Cf. P. Meyer 1. c. p. 18 sq. et Schirmer, Ueber die Sprache des 
M. Brutus in den bei Cicero iiberlieferten Briefen, Progr. Metz 1884 p. 8. 

4 ) Cf. Naegelsbach 1. c, qui in libri primi cap. I. disserit de ,,Die 
Fundstatten der Substantiva" atque speciatim tie usu substantivorum-io 
cadentium §§ 57—61; cf. etiam Stolz-Sehmalz, Latein. Gramm. in Iv. 
Muelleri Handbuch d. klass. Altertumsw. . 1900 3 p. 429 sqq. 

5 ) Numerus aetate quae dicitur argentea valde auctus est; Schmalz 
L. G. p. 430 dicit numerum nominum in - io cadentium fere duplicatujm f 
esse a Ciceronis temporibus usque ad Hadrianum. 

6 ) Hoc substantivum multo saepius exstat, ut Plaut. Mil. 1167; Cic. 
Ktt. XII. 52, 2; Cael. epist. VIII. 7, 2; Suet. Jul. 6. Idem valet discidi- 
um,velut Ter.Hndr. 697; Cic. Att. XV. 29, 2; cf. Lorenz, Plaut. Pseud. 69. - 10 - pecuniae et dubio rcrum exitu ista, quam scribis abfuptio". Nativam 
et principalem notioncm invenis div. II. 84; Fest. 270, 31 M. === 368, 
31 Th. (cf. Paul. ex Fest. 271, 7 M. = 369, 12 Th.). Vide etiam Thesau- 
rum linguae Latinae s. v. Substantivum 'e r u p t i o' saepissime reperi- 
tur, ut Caes. Gall. II. 32, 2; III. 3. 3; Plin. nat. VIII. 21; XVIII. 150; 
Quint. inst. VI. 5, 7; Suet. JuU 64; Aug. 96; 'coruptio' Tusc. IV. 29;- 
Ps. Ascon. Verr. p. 131; Tac. ann. II. 55; XI. 2; 'dirupito' est Sui. Xey 
Sen. nat. II. 15; verbum simplex 'ruptio' exstat apud iuris consul- 
to.s tantum, velut Ulp. Dig. IX. 2, 27, 17. 

apricatio raro Htt. VII. 11, 1 „unam mehercule tecum apri- 
cationem in illo lucrativo tuo sole malim quam omnia istius modi 
regna"; Cic. Cato 57; Colum. VIII. 8, 4; Non. p. 482 „apricatio pro apri- 
citas". 

castigatio iltt. III. 10, 3 „scripsi ut potius relevares me . . . . 
quam ut castigatione aut obiurgatione x ) dignum putares"; off. 1. 88; 
I. 137; Tusc IV. 45; Liv. XXVII. 15, 2; XXXI. 46, 1; Plin. nat. XVIII. 
32; Quint. inst. I. 3, 14; cf. Thes. 1. L. s. v. 

circumvectio Rtt. II. 16, 4 „illud tamen, quod scribis, animad- 
vertas velim de portorio circumvectionis (Durchgangszoll) 2 ). i\liam no- 
tionem vox habet Tim. 29 „ut terram lunae cursiis proxime ambiret 
eique supra terram proxima solis circumvectio esset"; Chalc. comm. 77; 
93; 116; Isid. nat. 23, 1. 

commissio significat apud Cic. certamina publica, imprimis poe- 
tarum atque rhetorum Rtt. XV. 26, 1 „tecum ago, ut iam ab ipsa 

Commissione ad me, quem ad modurtl accipiantur hi ludi perse- 

quare"; Rtt. XVI. 5, 1; sic etiam Plin. epist. VII. 24, 6; paneg. 54; 
Suet. Aug. 43; Galba 6; de reliquo usu l cf. Thes. 1. L. s. v. 

consalutatio fltt.rH, 18, 1. „plau:us niaximi, consalutatio forensis 
ipterhonoritica" ; Tac. hist. IV. 72; ann. XV. 16; Suet. Otho 3 ) 9, Sulp. 
Sev. dial. I. 14, l V j 

consolatio saepissime apud Ciceronem ipsum, imprimis in 
epistulis atque in libris de philosophia (cf. Merguet s. v.), atque post 
Ciceronem. Loci Ciceroniani hi sunt: Rtt. I. 3, 1; I. 17, 6; II. 18', 4 
(falso Thes. I. L. II. 18, 1); III. 16; V. 2, 3; X. 4, 6; XI. 15, 2; Xl. 
25,1; XII. 14,3; epist. IV. 3,3; IV. 5, 1 et 4; IV. 13, 1; V. 16, 
13.; VI. il, 3; VI. 3, 4; prov. 15; Balb. 58; Mil. 100. Reliqua vide 
Thes. 1. L. s, v, : ; 

consurrectio Rtt. 1.16, 4 ,,credo te ex acclamatione Clodi 
advocatorum audisse, quae consurrectio iudicum facta sit;" har. resp. 2; 
Hieron. nom. hebr. p. 31, 10; p. 8p, 11. 

cretio. 4 ) Quod substantivum raro exstat atque plerumque in 
genere dioendi apto iudiciis. In epistulis Ciceronis duae species" cre- 
tionis distinguuntur iltt. XI. 12, 4 ,,puto enim cretionem simplicem fuisse" 
et XIII. 46, 3 „ex eo cognovi cretionem Cluvii . . . liberam cretionem, 
testibus praesentibus, sexaginta diebus"; saepius apud iuris consultos; 
per metonumiam vox invenitur Varro ling. VI. 81 et iuris consultos. Vide 
P. W. R. E. IV. 1708 sqq. et Thes. I. L. s. v. 

d e 1 e g a t i o Rtt. XII. 3, 2 „tres habet condiciones aut emptio- 
nem ab hasta . . . aut delegationem a mancipe . . . aut Vettieni condicione 
semissem"; Sen. benef. VI. 5, 2; translate id. epist. 27, 4 (falso Thes;. 
I. L. s. v. 27, 5, ubi reliquum usum conferas velim) „delegationem res ista 
non recipit"; vide etiam P. W. R. E. IV. 2429. 

designatio, quae vox Vitr. I. 6, 7; III. 1, 3; V. 3, 7 excep- 
tis translate tantum exstat Att. IV. 4b, 1 ,,offendes designationem Ty- 
rannionis mirificam librorum meorum"; de orat. I. 138; nat. deor. I. 20; 
Vitr. V. 5, 2; Tac. ann. II. 36; Suet, Iul. 9; Lact. inst. IV. 15, 5. 

!) Cf .infra p. 15. 

2) Cf .Verr. 4, 75; Strabo C. 798. 

3 ) Cf. Plutarch, OthO 12 Jigooayogsvoig. 

*) De verbo cernendi, a quo verbo substantivum 'cretio' derivatum 
est, eiusque significatione in quaestione disseram, quam supra p. 8, adn. 1 
promisi. | ' ■, ; .!' ! ' \ ! . 11 - detractio, prlmo loco translnic Atl. XII. 34, 3 „certioreui me veliui 
facias . . . culus lod detractionem fieri velit" ; proprie div. II. 48; term; 
tech. artis medlcinae Tim. 18; de reliquo usu cf. Thes. 1. L. s. v. 

devitatio Att. XVI. 2, 4 ,,facilior cniin et cxploratior devitatio 
legionum lore videtur quam piratarum" ; lioc uno loco proprie, trans- 
late Aug. civ. 14, 10; epist. 238, 9; gen. ad litt. 8, 16 p. 256, 8; Boetli. 
Aiist. top. 8, 3 p. 1001 A; absolute Aug. gen. ad litt. 11, 8 p. 339, 20. 

enuntiatio Att. IV. 17 (18), 3 „intellegebamus enuntiationem 
illam Memmi valde Caesari displicere"; pluralis numerus Aur. Vict. 
39, 46; saepius in Ciceronis libro, qui inscribitur de fato (cf. Merguet 
s. v.), ubi idem est atque enuntiatum; sic etiam Quint. inst. VII. 3, 2; 
IX. 1, 23. 

e r o g a t i o Att. XV. 2, 4 „jtevteIoijiov movere ista videntur, in 
primis erogatio pecuniae"; saepius inde a Plin. demum, ut Traian. Plin. 
epist. X. 24 (35); Plin. paneg. 41, 1; Tac. ann. XIII. 50; saepe apud 
iuris consultos. 

impugnatio Att. IV. 3,3 ,,ipse domum P. Sullae pro castris 
sibi ad eam impugnationem sumpserat"; Hier. Jes. 18, 2; Ennod. duo- 
decim locis, vide ind. Vogelii p. 389. 

*inhibitio, an Iej., Att. XIII. 21,3 „inhibitio autem remi- 
gum jnotum habet et vehementiorem quidem rcmigationis *) navem con- 
vertentis ad puppim." Cuius vocis de singulari vi cf., quod Cicero 
ipse 1. c. disserit de verbo inhibendi: ,,nunc ad rem ut redeam, 'inhi- 
bere' illud tuum 2 ), quod vaide mihi adriserat, vehementcr displicet. 
Est enim verbum totum nauticum: quamquam id quidem sciebam, scd 
arbitrabar sustineri remos, cum inhibere essent remiges iussi;" cf. etiami 
Liv. XXVI. 39, 12 „cum rostris concurrissent neque retro navem inhi- 
berent"; Germ. 347; Curt. IV. 4, 9; Lucan. III. 659; Quint. inst. XII. 
praef. 4; Iust. II. 12, 7. 

* obiratio, om. Isy Rtt. VI. 3, 7 ^huius 1 nebulonis obiratione 
si Brutus (moveri potest, licebit eum solus ames, me aemulum non habebis". 
Hoc loco cod. Med. exhibet 'operatione', Labienus autem coniccit 'ora- 
tione', quod Baiter, Wesenbergius, Mueller in tcxtum recepcrunt. Rt mihi 
quidem maximam probabilitatis speciem videtur habere coniectura, 
quam Bosius fecit 'obiratione'. Nam quod vocabulum 'obiratio' o-n. Xsy. 
est, librariis inauditum esse videbatur, qua re facile factuml est, ut usitata 
vox 'operatio' textui insereretur. Obiratio sententiae quoque ac colori 
loci magis respondet, ut opinor, quam oratio. 

o b 1 e c t a t i o, quod substantivum Cicero saepe adhibuit, impri- 
mis autem in libris, qui ad philosophiam pertinent (cf. Merguet s. v.), 
sed in orationibus nusquam, in libris rhetoricis semel de orat. I. 118; 
in epistulis occurrit numerus pluralis Att. IV. 10, 1 „sed mehercule 
a ceteris oblectationibus deseror"; posterius apud scriptores ecclesia- 
sticos tantum, ut Vulg. Sirach. 37, 4. Cf. o b 1 e C t a m e n t u m Verr. 5, 
134; Cato 52; Laelius' 103 saepiusque; Sen. epist. 9, 7; Suet. Hug., 
71; Tib. 72. 

obnuntiatio, term. tech. sermonis, cfuo augures utuntur, qua 
ex re vocem iam usu in sermonem receptam csse concludendum cst; 
Rtt. IV. 17 (18) ,4 „obnuntiationibus per Scaevolam interpositis" ; iad 
Q. fr. III. 3, 2; div. I. 29 bi^; Arnob. nat. II. 67. 

* o b v i a m i t i o. 3 ) Sic Cicero Latine reddidit verbum Graccum 
djidvrrjoig (cf. Rtt. VIII. 16, 2 „quas ; fieri censes anavxr]oeiq u ; IX. 7, 2 
„ad urbem djidvrt]otg {< ; XVI. 11, 6, ,,mirifica djtdvtrjotg") Rtt. XI. 
16, 1 ,,de obviam itione ita faciam, ut suades"; XIII. 50, 4. ^) De hac voce cf. infra p. 12. 

2 ) Ubi Htticus illud verbum adhibuerit, nescimus, fortasse in epistula 
ad Clceronem missa. 

3 ) Copiosius disputavit de hac voce P. Meyer 1. c. p. 19, qui 
exempla ax pristinis scriptoribus affert, qui 'domum itio' scripserunt, 
ut Pacuv. trag. 173; trag. inc. 26 et 27. 12 - pacificatio 1 ) Att. VII. 8, 4 „quod quaeris, ecquae spes paci- 
ficationis sit . . . ne voluntas quidem est"; IX. 11, 2; epist. X 27, 2; 
Gell. VI. 3, 3; Chromat. beat. 7. 

* pellectio, ak. Uy., R\\. I. 13, 1 „quotus enim quisque est, 
qui epistulam paulo graviorem ferre possit, nisi eam pellectione rele- 
varit." j i 

peregrinatio 2 ) iltt. VI. 2, 2 „in hac autem peregrinatione 
militiave nostra saepe incensum ira vidi"; IX. 10, 4; XV. 13, 6; 
XVI. 3, 4; Tusc. I. 98,; V. 107; Lael. 103; Phil. 2, 101. Post Cice- 
ronem vox legitur apud Nepotem, utrumque Plinium, Quintilianum, Taci- 
tum, Suetonium, iuris consultos, scriptores ecclesiasticos. 

* prensatio, &*< Isy., R\\. I. 1, 1 „ut opiniost hominum, 
non aliena rationi nostrae fuit illius haec praepropera prensatio." 

* remigatio, an. Xsy., R\\. XIII .21, 3; cf. inhibitio supra 
p. 11, 

rcnovatio, quod substantivum proprie atque translate exstat 
apud Ciceronem, proprie nat. deor. II. 118; II. 127; at singulari vi vox 
induta est Htt. VI. 1, 5, quod hoc loco sic verbum Graecum 'anatocis- 
mus' 3 ) translatum est: ,,confeceram, ut solverent centesimis sexennii 
ductis cum renovatione singulorum annorum"; haec vis substantivo 
nullo alio loco inest; translate epist. XI. 18, 3 „renovatio timoris magnam 
molestiam afferebat"; Brut. 250; Liv. V. 52, 9; apud rhetores renovatio 
dicitur illa pars perorationis, quam Graeci nominant avaxsyakalcooiv, 

Sulp. Vict. rhet r 23 p. 324. 

repraesentati o, 4 ) ex sermone iuris consultorum sumptum sub^ 
stantivum, idem est quod solutio (cf. Caes. civ. III. 20, 1; Cic. RXi, K 
XII. 51, 3; XIV, 20, 2) Htt. XII. 31, 2 „si enim Faberianum venderem, 
explicare vel repraesentatione non dubitarem de Silianis"; XIII. 29, 2; 
epist. XVI. 24, 1; de usu a pud scriptores posterioris aevi vide Georg, s. v. 

retentio Htt. XIII. 21, 3 „semperqu2 Carneades iiQopotyv pu- 
gilis et retentionem aurigae slmilem facit sjroxfi; XIII. 23, 3; XIII ; 
25, 1; retentio assensionis translate est Graecum vocabulum 'snoxrj', 
sic bis ac. II. 59 et 78; cf. etiam Ps. Ascon. Verr. p. 156; saepius apud 
iuris' consultos et script. eccles., ut Lact. inst. VI. 10, 25. 

r e t r e c t a t i o sive retractatio Htt. XIII. 24, 2 „conficies 
igitur et quidem sine ulla dubitatione et retrectatione" ; Tusc. V. 82; 
Phil. 14, 38; Liv. VI. 28, 4. Augustinus opus, quod inscribitur retractatio- 
nes composuit. 

ruminatio 5 ) per imaginem et translationem kgitur iltt. II. 12, 2 
,,quanto magis vidi ex tuis litteris quam ex illius sermonei, 
quid ageretur, de ruminatione cotidiana"; cf. etiam Plin. nat. 
XV. 94; XVII. 191; proprie Plin. nat. XI. 211; Serv. Verg. ecl. 6, 54^ 

te m p t a t i o sivetentatio R\t. X. 17, 2 ,,valetudinem tuam iam 
confirmatam esse et a vetere morbo et a novis temptationibus gaudeo;" 
Liv. III. 38, 7 saepiusque; Hug. civ. I. 27. 

x ) Cf. p a c i f i c a t o r infra p. 17 et p a c i f i c u s, de quo adjectivo 
in II. parte huius quaestionis. 

2 ) Cf. peregrinator infra p. 18. 

3 ) De verbo 'anatocismus' ex lingua Graeca mutuato in II. parte 
huius quaestionis. 

4 ) Idem valet verbum repraesentandi, ut Htt. XII. 25, 1 
„reliquae pecuniae vel usuram Silio pendemus, dum a Faberio, vel 
cum aliquo, qui Faberlo debet repraesentabimus"; XIII. 29, 2; XIII., 31, 2. 

■>) Eadem ratione in usu est verbum r u m i n a n d I Varro et 
Liv. Andr. apud Non .p. 166 „ruminari dictum in memoriam revocari. 
Varro Tanaquile: non modo absens nihil quicquam de te sequius 
cogitabit, [sed etiam ruminabitur humanitatem. Livius Hegistho: nemo 
haece vostrum ruminetur mulieri." - 13 - t r a u s ni i ss i o. Cic. liuic voCrfbUlo dedit bis viui verbi 'tranS- 
missus', 1 ) scd hic usus ta sermonern, si Itin. Alex. 54 omlserfe, receptus 
nou eisse videtur; fltt. IV. 19 (17), 1 „quam mehercule ego valde tirrie- 
bam, recordans superioris tuae transrnissionis MgQeig" ; Phil. 1,7. 
Ornnino hoc substantivum raro exstat, proprie apud Augustiiium atque 
Cassiodorum. 

* aber ra t io -) cpist. XV. 18, 1 „verum tamen aliam aberra- 
tionem a molestiis nullam habemus"; Att. XII. 38 a, 1 „hanc aberra- 
tionem a dolore delegerim." 

adlevatio ,apud Ciceronem translate tantum epist. IX. 1, 1 „etsi 
tot tantisque rebus urgemur, nullam ut adlevationem quisquam non stultis- 
simus sperare fdebeat" ; fin. I. 40. Apud posteros scrlptores, qui hoc verbum 
rursus assumpserunt, substantivum nativa notione instructum est, ut 
Quint. inst. XI. 3, 83; de reliquo usu cf. Thes. I. L.\ s. v. 

adsessio epist. XI. 27, 4 „oblinimne me putas, qua celeritate . . . 
ad me Tarento advolaveris, quae tua fuerit adsessio". Hic usus sin- 
gularis est; nam Aug. conf. VIII. 6, 13; Cod. Iust. I. 51, 14 pr. et 1 
significat munus assessoris. 

* eompilatio, cbt. Xsy., epist. II. 8, 1 ,,tu me hoc tibi man- 
dasse existimas .... ut vadimonia dilata et Chresti compilationem 
mitteres". 

compotatio et *concenatio, quibus verbis Cicero voca- 
bula Graeca ovimooiov et ovvdemvov transtulit epist. IX. 24, 3 „illi 
(Graeci) ov^ooia aut ovvdsuiva, id est compotationes aut con- 
cenationes, nos 'convivia', quod tum maxime simul vivitur"; Cato 45. 
Illud vocabuoim praeiei* locos laudaios invenis Is.d. orig. XX. 1, 3. 

eftlagitati o. 3 ) Ex cuius vocis usu apparet eam in ore ac ser- 
monibus omnium versatam esse, quod Cicero, Plancus, Brutus ad- 
hibuerunt. Primum substantivum usurpavit Cic. epist. V. 19, 2 
,,eiilagitatio ad coeundam societatem"; deinde Brut. Cic. ad 
Brut. I. 16, 11 „quin neminem magis decet rem publicam amare liber- 
tatisque defensorem esse vel ingenio vel rebus gestis vel studio atqu'eJ 
efflagitatione omnium"; tum Planc. 4 ) Cic. epist. X. 24, 6 „insulsa cum 
tejflagitatione transtulerit." Vox redit apud Tacitum. 

imminutio, plerumque translate ut verbum imminuendi (cf. 
Gcorg. ; s. v.). Ita ctiam mutata est vox, ubi primum exstat epist. III. 
8, 2 „quid a me ileri potuit aut elegantius aut iustius, quam ut sumptus 
e&entissimarum civitatum minuerem sine ulla imminutione dignitatis 
tuae"; itcm Quint. inst. V. 10, 33 et VII. 4, 3; Lampr. Comm. 14, 5. 
Hpud rhetores vox est figura rhetorica atque idem significat ac lixox^, 
cf. de orat. III .207; Quint. inst. IX. 1, 34; IX. 3, 90; proprie fin. 
V, 47; vi obscena Auson. 28, 3, 6. 

i n t e r m i s s i o, saepius apud Ciceronem, imprimis in libris de phi- 
losophia (cf. Merguet s. v.), et transitiva vi epist. VII. 13, 1 „neque 
alia ulla fuit causa intermissionis epistularum nisi quod ubi esses plane 
ncsciebam"; V .17, 1; Cic. fil. Cic epist. XVI. 25; Lael. 8. et intransitiva 
nat. dcor. I. 114; sed posterius raro Liv. V,. 5, 7; Suet. Claud. 20; Ulp. 
Dig .XXVIII. 1, 20, 4. 

1 e v a t i o 5 ) . Ut verbum levandi immutata vi tritissimum erat (cf. 
Georg. s. v.), ita sc habet cum substantivo, quod ab eo derivatum 
cst epist. VI. 4, 5 „non enim dubito, quin magnae tibi levationi solitus 
sit esse cotidianus congressus"; Att. XII. 23, 3; XII. 29, 1; XII. 41, 3; 

!) Cf. Caes. Gall. V. 13, 2 „Hiberna insula dimidio minor, ut 
existimatur quam Britannia, sed pari spatio transmissus atque cx Gallia 
est in Britanniam"; V. 3, 2; Gell. X. 26, 1. 

2 ) Verbum simplex 'e r r a t i o' iam apud comicos reperitur Plaut. 
kwd. 180; Ter. fld. 580. 

3 ) Cf. „flagitatio" top. 5; Tac. ann. XIII. 50; ilpul. met 
1; Iust. II. 3, 16. 

4 ) Cf. Bergmueller, Ueber die Latinitat des L. Manutius Plancus 
an Ciccro, Brlangcn und Leipzig, 1897 p. 17. 

6 ) Cf . s u p r a a d 1 e v a t i o. — 14 — Tusc. I. 149; V. 121; fin. IV. ,67; Vell. II. 130, 5. Vocem vi naturali 
praeditam inveni Vitr. X. 3, 1 ; cf . etiam Aug. mus. III. 8. 

negotiatio epist VI. 8, 2 „consilium petis, quid sim tibi auctor, 
in Siciliane suDsidas an ut ad reliquias Asiaticae Inegotiationis profici- 
scare"; XIII .66, 2; Colum VIII. 1, 1; Plin. nat. VI. 157; Suet. Vesp. 
16 apud aliosque . 

obligatio ad Brut. 1.18,5 „est autem gravior et difficilior 
animi et sententiae maximis praesertim in rebus pro altero quam pe- 
cuniae obligatio"; deinde apud iuris consultos, cf. Georg. s. v. 

occidio, primum epist. XV. 4, 7 ,,cognovi . . . equitatum . . . . 
occidione occisum; redit apud Liv. Colum. lac. Aurel. Vict. Just. 

properatio episl V. 12,2 „ad properationem meam quid- 
dam interest non te exspectare"; Q.Xic. epist. XVI. 27, 1 ; Amm. XXXI. 5, 9. 

propugnatio exstat proprie apud scriptores posterioris aeta- 
tis demum Gell. IX. 11, 1; Capitol. Maximin. 21, 6 {Val. Max V. 1 ext. 4 
nun legitur 'propugnatorum'), cum Cic. hoc subst. translate usus sit 
epist .1 .7, 2 ,,nam nostra propugnatio ac defensio dignitatis tuae . . ,. . 
plerisque officii maiorem auctoritatem habere videatur quam senten- 
tiae"; I. 9, 2; V. 8, 1; Sest. 3. 

reductio epist. I. 7, 4 „senatus consultum nullum exstat, quod 
reductio regis Hlexandrini tibi adempta sit"; Vitr. V. 10, 5; X. 13, 6; 
Aug. £,n (psalm, 7. serm. 2, \%j ; 

satisfactio epist. VII. 13, 1 „nec satisfactionem meam acci- 
pis 1 '; Htt. IV. 6, 3; iam Caes. Gall. I. 41, 4; VI. 9, 8; Sall. Cat. 35, 2; 
Petron .107, 3; Plin. nat. X. 104; porro apud Tac. et iuris r consultos. 

velificatio epist. I. 9,21 „etiamsi portum tenere non queas, 
cum vero id possis mutata velificatione adsequi, stultum est eum tenere 
cum periculo cursum"; praeterea proverbii locum obtinet Hmm. XVIII. 
5, 6 ,,velificatione plena in rem publicam ferebatur" et XXIX. 2, 22 
,,velificatione tranquilla, ut aiunt, ferebatur ad gloriam". 

v e n a t i o saepius sumitur pro spectaculo venatorio, ubi ad po- 
puli voluptatem homines' cum bestiis pugnabant; sic primum epist. VII. 
1, 3, deinde Htt. IV. 15, 6; XVI. 4, 1; off. II. 55. Propriam notionem in- 
venis iam Caes. Gall. IV. 1, 8; Cic. Cato 56; de usu in libris de philo- 
sophia vide Merguet s. v. et apud alios scriptores Georg. s. v. 

a d m o n i t i o, 1 ) quae vox saepissime posteris temporibus usurpatur, 
quod ex Thes. 1. L. s. v. optime cognoscas; itaque mihi quidem locos Ci- 
ceronianos tantum colligere sufficiat: ad Q. fr. I. 2, 13 ,,quae ad te 
aliqua cum admonitione aut obiurgatione 2 ) scripsi"; epist. I t, 2; V. 19, 
2; Htt. VI. 1, 10; XII. 46, 1; tie prat. II. 282; II. 339; top. 64; div, L. 
55; off. I. fin. I. 3030; Tusc. V. 19. Quibus omnibus locis admonitio 
respondet verbo GraecoVoviWa' i. e. adhortatio, levis obiurgatio, cumunO 
loco fin .V. 2 admonitio idem valeat quod e vno/uvrjoig i. e. actio 

revocandi in memoriam. 

alienatio 3 ) ad Q. fr. I. 4, 4 ,,alienatio consulum, etiam prae- 
torum"; Att. WI. 4, 2; har. resp. 47; orat. 144; Phil. 2, 1; Lael. 76; 
Caes\civ. II. 31, 4; Liv. XXXV. 19, 2; Tac hist. II. 60; de usu frequen- 
tissimo apud posteros conferas velim Thes. 1. L. s. v. 

apparitio ad Q. fr. I. 1, 12 ,,quos vero aut ex domesticis con- 
victionibus 4 ) aut ex necessariis apparitionibus tecum esse voluisti". Hoc 
loco apparitio vi concreta ponitur pro apparitoribus; 5 ) at. epist. XIII. 
54 vox significat munus apparitoris; cf. etiam Amm. XV. 3, 8 „apparitio 
praefecturae praetorianae". Praeterea in Thes. 1. L. s. v. exempla ex 
scriptoribus ecclesiasticis collata Jnvenis, tubi apparitio est Emcpdvsia. 

i)Cf. 'admonitor' infr. p. 17. 
2 ) De hoc vocabulo cf. infria p. 15. 

3 )AZf. 'abaliena tio' top. 28; Frontin grom. p. 45, 13; plura 
vide in Thes. s. v. 

4 ) De hoc vocabulo infra p. 15. 

5 ) Hic usus, qui nihil mirabile habet, omnibus notus est; cf. 
'coniunra tio' Cat. 1, 13 „in qua (urbe) nemo est extra istam coniu- 
rationem perditorum hominum, qui te non metuat" ; advocatio Sull. - 15 - * convictio 1 ) ad Q. fr. 1.1, 12; cf. quod commodum dixi de 
vocc 'apparitio'; I. c. eonvictiones ii sunt, quibus cotidie utimur. Nativam 

notionoin subst. habet cpist. XVI. 21, 4 „quem nullo teinpore a me 
patior discedere, cuius cuui frugi severaque est vita, tum etiain mcundissi- 
ma convictio". 

defe ctio ad Q. fr. I. 1, 5 „nullam defectionem sociorum . . . 
pcrtimescimus; I. 4, 4; translate Att. III. 18, 2 ,,omnia mittit spei plena 
metuens .credo, defectionem animi mei"; Pis. 84; Phil. 13, 39; saepissi- 
me in libris de philosophia scriptis (cf. Merguet s. v.) et apud aequales, 
ut Caes , Gall. III. 10, 2, et apud posteros, de quibus conferas velim 
Thes .1. L. s. v. 

hortatio 2 ) ad Q. fr. I. 1, 41 ,,ac iam hoc loco non hortati- 
one neque praeceptis, sed precibus tecum fraternis ago"; epist. IX. 14, 7; 
XI. 5, 1 et 3; Phil. 9, 6; lirt. V. 6; Tusc. II. 37; Sall. Iug. 60, 2;Liv. XL. 
4, 12; Suet. Rug. 85 memoratur liber Augusti, qui inscribitur ,,horta- 
tiones ad philosophiam". l 

Iiberatio, plerumque, translate, ad Q. fr. 1.1, 35 „possunt in 
pactionibus faciendis non legem spectare censoriam, sed potius commodi- 
tatem conficiendi negotii et libeiationem molestiaa"; Pis. 87; Lig. 1; fin. 

I. 37; Quint. inst. V. 10, 33, saepius apud iutis consultos; proprie Just. 
V. 8, 12; Vulg. Judith. 12, 8. 

o b i u r g a t i o ad Q. fr. I. 2, 13 bis ,,meae obiurgationes fuerunt 
amoris plenissimae" ; alter locus laudatus est supra p. 14 s. v. 'admonitio', 
lertius supra p. 10 s. v. 'castigatio' ; Cael. 27; Lael. 89; de orat. II.339bis; 
oft. III. 83; Quint. inst. 1.3,7; XI. 3, 49;porro apud scriptores eccle- 
siasticos; cf. Paul. Fest. 196, 7 M. = 231, 3 Th. 

pr ae v a rica tio ad. Q. fr. II. 15 (16), 3 „Drusus erat de prae- 
varicatione a tribunis aerariis absolutus"; Cael. epist. VIII. 8, 2; part. 
orat .124; Plin. epist. I. 20, 2; III. 9, 33; Corp. I. 200, 38; apud scrip- 
tores ecelesiasticos vox significat delictum, vide Forcellini s. v. 

remansio ad Q. fr. III. 1, 17 „primum tuam remansionem 
etiam atque etiam probo '; Lig. 4 bis; Hmbr. psalm. 118 serm. 16, 43. 

assectatio Q. Cic. pet. cons. 34 ,,et quoniam assectationis mentio 
facta est, id quoque curandum est"; Mur. 70; Plin. nat. II. 82; Gloss. 

II. 305 ,24. 

exhortatio 3 ) Planc. epist. X. 7, 1 ,,iudicare omnia me rei pu- 
blicae praestitisse, quae et tua exhortatione excepi et mea adfirma- 
tione tibi recepi"; Quint. inst. I. 2, 25; Tac. hist. I. 36; alios scriptores 
vide Georg. s. v. 

* expl osio, ci-r. Isy., Cael. epist. VIII. 11, 4 „multa transi, 
imprinrs ludorum, explosiones et funerum et ineptiarum ceterarum". 

insectatio plerumque translate, 4 ) sic etiam primo loco Brut. 
epist. XI. 1, 2 „tanta est hominum insolentia et nostri insectatio"; 
cf. Liv. III. 65, 5; XXI. 47, 2; Plin. paneg. 28; Quint. inst. V. 7, 6; 
XI. 1, 86; Tac. ann. II. 55; XV. 18; Suet. Cal. 23; gramm. 19;proprie 
Liv. XXI. 47 ,2 et Curt. IV. 2, 20. 81; patrocinium Vat epist. V. 9, 1 „si tuam consuetudinem in 
patrociniis tuendis servas, P. Vatinius cliens advenit"; (cf. Schmalz, Ueber 
die Latinitat des P. Vatinius in den bei Cicero ad fam. V.9 u. 10 
erhaltenen Briefen 1881 p. 40 ,qui alia etiam exempla affert); colle- 
gium Cael. epist. VIII. 12, 1 (cf. ad hunc 1. F. Becher, Ueber 
den Sprachgebrauch des Caelius, Progr. Nordhausen 188, p. 4); nugae 
m a x i m a e ad Qu. fr. X. 2, 4 „ego nugas maximas (Windbeutel) omni 
mea comitate complexus sum" ; copiosius de hoc usu disputat Naegelsbach- 
Mueller 1. c. § 15. 

x ) Cf. substantivum 'convictor' infra p. 18. 

2 ) Frequentius adhibetur ,adhortatio', cf. Thes. 1. L. s. v. 

3 ) Cf. Bergmueller 1. c. p. 17. 

4 ) Eodem modo in usu est verbum insectandi auct. ad Her. 
IV. 36; Cic. Att. X. 1, 4 ,,aut nos temeritatem bonorum sequamur aut 
audaciam improborum insectemur"; Brut. Cic. ad Brut. I. 4, 2; Lael. 
57; nat. deor. 1. 5; fin. II. 80; Plin. epist. I. 10, 7; Tac. ann. IV. 12. ~ lb - interfectio 1 ) Brut. Cic. ad Brut. II. 3 „quem sic vexari aDold- 
bella audio, ut iarn non videatur crudelissimum eius facinus interfectio 
Trebonii"; cf. Cael. Aur. acut. I. pr. 4. 

nomenclatio Q. Cic. pet. cons. 41 ,,ea (popularis ratio) desi- 
derat nomenclationem" ; Colum. III. 2, 31. 

successio 2 ) raro apud Ciceronem, saepissime apud posteros 
scriptores; primum Cael. epist. VIII. 1, 2 „adhuc mihi rettulit de successi- 
one provinciarum Galliarum"; VIII. 4, 4 bis; VIII. 5, 2; VIII. 9, 2; 
Brut. Cic. ad Brut. I. 17, 2; fin. I. 37; Plin. nat. VII. 58; XII. 54; 
Plin .epist. I. 12, 4; Ta c . ann. IV. 12; Germ. 32; Suct. Tib. 15; 25; 55; 
Cal. 12; Otho 4; locis laudatis substantivum significat Nachfolge, at 
prosperum eventum Arnob. nat. II. 8 et Hug. beat. vit. 26, ubi locus 
ex Ciceronis Hortensio affertur. 

verbe ratio primo loco translate Q. Cic. epist. XVI. 27, 1 „miri- 
ficam mihi verberationem cessationis epistula dedisti"; proprie demum 
Ulp. Dig. XLVII. 10, 5, 1; XLVIII. 19, 7, 

2. Substantiva in-tor et-trix exeuntia. 3 ) 

Haec substantiva, cum maximam partem a verbis re vera exstanti- 
bus" ut substantiva in — io desinentia derivata sint, aliquotiens tamen 
ad horum analogiam a nominibus originem ducunt? ut olitor (olus, 
cf. Plaut. Trin. 408; Naev. com. 19; Varro ling. VI. 20; Cic. epist. 
XVI. 18, 2; Colum. XI. 1, 2; Plin. nat. XIX. 62) et vinitor (vinum, 
cf. Cic. fin. V. 40; Verg. ecl. 10, 36; Colum. IV. 24, 1). Verba novata 
autem, quae mihi ex epistulis memoranda sunt, omnia ad unum sub- 
stantiva verbalia sunt. His terminationibus omnibus linguae Latinae 
temporibus nova substantiva sunt formata, sed a posteris scriptori- 
bus omnium plurima, ut similis ratio sit in his r substantivis atque m 
illis, quae in — io syllabam cadunt. Sed priusquam iad singula substan- 
tiva enumeranda transgredior, nonnulla de notione praemittenda mihi 
e^sse puto. Haec substantiva primum significant continuam atque consue- 
tudine susceptam actionem, 4 ) deinde hac significatione amlssa habi- 
tum, quo homo unico etiam facto, ut ita dicam, indutus r est. Sic sae- 
pissime iit, ut his substantivis vis reprehendendi subaudiatur, propterea 
quod is qui vituperat unum factum ad hominem describendum suffi- 
cere docere vult, ut Cic. Planc. 38 „cuius tu tribus vend itorem 
et corruptorem et sequestrem Plancium fuisse clamitas" ; Pis. 23 
„id autem templum . . . a coniuratorum reliquis atque a Catilinae p r a e- 
varicatore quondam, tum ultore armis teneretur"; Rtt. II. 9, 1; 
Cael. epist. VIII. 11 praevaricator; Rtt. VIII. 3,3 adiunctor 5 ) 
— p r o p a g a t o r ; 6 ) ad Q. f r. I. 9 e x p i 1 a t o r. Praeterea tales 
formationes, quod in iis vis adiectivi 7 ) inest, cum particulis r coniungi pos- 
sunt. Sed quod ex conexu ipso optime cognoscis, quae vis in sub- 
stantivo insit, iam vero medias in res ingredior. 

!) De hoc substantivo, quod raro occurrit, disputat Schirmer 
1. c p. 8. 

2 ) Cf., Fr. Burg, IDe M. Caelii Rufi genere dicendi, diss. Lipsiae 1888 
p. 43, et Schirmer, 1. c. p. 8 f 

3 ) Ut substantiva in-io ita substantiva in-tor et-trix Paucker 
collegit in Melet. p. 52—^)5 et Beitrage p. 518—538; cf. etiam de 
toto genere Naegelsbach t. c § 54; Stolz-Schmalz 1. c. p. 433; Ploen, 
De copiae verborum differentiis* inter varia poesis Romanae antiquioris 
genera intercedentibus (diss. Argent. 7. a. 188, 2) p. 42. 

4 ) Quam ob rem Cicero subtiliter distinguit iter 'amator' et 
'amans' Tusc. IV. 27. 

6 ) Cf. intra p. 17. 
c) Cf. infra p. 17. 

7 ) Cf. Naegelsbach 1. c. § 54, 4. Exempli causa profero 'cunCta- 
tor' Cael. epist. VIII .10, 3 „nosti Marcellum, quam tardus et parum 
efficax sit, itemque Servius quam cunctator" ; 'peregrinator' 
infra p. 18 A ..',•', 17 - * adiun ctor, iirMy., Att. VIII. 3, 3 ,,ilte (Pompcius) legibus 
per vim contra auspicia ferendis auctor, ille Galliae alterioris adiunctor." 

adprobator Att. XVI. 7, 2 ,,ctsi, quam vis non fueris sua- 
sor et impulsor profcctiouis meae, adprobator ccrte fuisti" Quam ad 
vocem fingendam sine dubio maximi momenti erant substantiva an- 
tecedentia 'suasor' et 'impulsor'. quorum hoc iam apud Terentlum jn- 
fvenis; 'adprobator' redit Gell. V. 21, 6; Symm. epist. IV. 14; saepius 
apud .script. eccles., vide Thes. 1. L. s. v. 

ConSessor Att. II. 15, 2 „praeclarum spectaculum mihi pro- 
pono, modo te concessore spectare liceat"; posterius ut Liv. XXXIV. 
54, 7; Mart. I. 26. 3. Locis laudatis consessor is est, qui in spectaculo 
cum aliquo consedit. Eodem autem anno, quo Cicero epistulam commo- 
dum memoratam scripsit. i. e. a. Chr. n. 59 orationem „pro Flacco". 
habuit, in qua eadem vox exstat, sed siqnificat assessorem in iudicio 
(Flacc. 24); cf. etiam Phil. 5, 13; fin. II. 62; plura in Thes. 1. L. s'. v. 

designa tor idem valet quod Grsecum fiQafavxm Htt. IV. 3, 2 
,,'desertus a suis vix iam Decimum designatorem, vix Gellium retinet"; 
Ulp. Dig. III. 2, 4, 1, Qui usus in Thes. 1. L., ubi duo loci (Tert. acj. 
Val. 3 p. 180, 18 et Non. p. 11) afferuntur, omissus est. 

ioeulato r Att. IV. 16, 3 ,,huic (sermoni) ioculatorem senem 
illum, ut noras, interesse sane nolui"; Firm. math. VIII. 22. 

pacificator Htt. I. 13, 2 „scito primum me non esse roga- 
tum sententiam praepositumque esse nobis pacificatorem Hllobrogum"; 
X. 1, 2; X. 15, 7; Liv. XXVII. 30, 4; Iust. XVIII. 2, 4. 

propagator Htt. VIII. 3,3 , ille (Pompeius) provinciae pro- 
pagator"; omnino hic locus' abundat substantivis in — tor desinen- 
tibus; auctor, adiunctor (cf. supra), adiutor, defensor. Vox 'pro- 
pagator' redit Hpul. mund. 37 et in inscriptionibus. 

ratiocinator Att. I. 12, 2 ,,libertum ego habeo sane nequam 
hominem, Hilarum dico, ratiocinatorem et clientem tuum"; Colum. III. 
3, 7; Dig. XIV. 4, 5, 16. Cicero vocem translate etiam adhibuit off. 
I. 59 „ut boni ratiocinatores officiorum esse possimus"; cf. Rug. civ, 
XXI. 5. 

* trad uctor, an.Xsy., Att. II. 9, 1 ,,hic noster Hierosolyma- 
rius' traductor 1 ) ad plebem". Hoc substantivum Cicero indiqnatione com- 
motus f jad Pompeium describendum finxit, quod hic Clodium ex patri- 
cio ordine in plebeium transtulerat; cf. quae dixi supra p. 16. 

admoni t b r lepist. IX. 8, 1 ,,misi au f em ad te quattuor admonitores 
non nimis verecundos"; top. 5; Ov. met. IV. 644; praeterea loci ex 
seriptoribus ecclesiasticis ln Thes. 1. L .s. v. afferuntur. 

amplif icator, apud Ciceronem translate tantum, epist. II. 9, 3 
„te vero, mi Rufe. diliqo, quem mihi fortuna dedit amplificatorem digni- 
tatis r meae"; X. 12, 5; Tusc. V. 10. Praeter Ciceronem in inscriptio- 
nibus' tantummodo. ubi vox proprie exstat Corp. VI. 1142 „amplificator 
urbis r Romae"; VIII. 1179. 

c o n so 1 a t o r epist. VI. 4, 3 „etsi me ipsum consulatorem tuum 
non tantum litterae . . . quantum lonqinquitas temporis mitigavit"; Tusc. 
III .73; Sen. dial .XI. 1, 4; XII. 5, 5; epist. 63, 13. Reliquum Usum vide 
in Thes ,1. L. s. v. 

consponsor 2 ) epist. VI. 18, 3 ,,Galba consponsor tuus"; Htt. 
XII. 17; praeterea in gloss. Isid. et apud Paul. Diaconum. 

i 1 1 i c i t a t o r epist. VII. 2, 1 „nunc quoniam tuum pretium novi 
inlicitatorem potius ponam, quam illud minoris veneat"; off. III. 61. 
Hccedit i nterpretatio huius verbi Paul. Fest. 113, 14 M. = 80, 37 Th[. 
Ouod substantivum a Cicerone, quamquam rarissime exstat, non esse 
formatum significatione eius declaratur. 

1 ) Cf. Cic. 32st. 7 „fuerat ille annus iam in re publica, iudices, 
cum in magno motu et multorum timore intentus est arcus in me 
unum ., . . re quidem vera in universam rem publicarcu traductione ad 
plebem furibundi hominis ac perditi, mihi irati, sed multo acrius otii 
et communis salutis inimici". 

2 ) Verbum simplex 'sponsor* item apud Cicernoem primum inve- 
nitur Quinct. 73; prov. cons. 43; Phil. 6, 11; saepe in epist., ut Att. 
XV. 15, 2; XVI, 5, 2; XVI .15, 2; epist. VI. 18, 3. 18 1 1 1 i g a t o r, substantivum tritum, quod e notione perspicitur, epist. 
XII .30, 1 „praeter litigatores nemo ad te meas litteras?"; Quint. inst. 
II. 21, 16; X. 1, 34; Ta c . ann. XIII. 42. 

peregrinator epist. VI. 18,5 „et mehercule non tam sum 
peregrinator iam, quam solebam"; Firm. math. VIII. 25. 

stator, substantivum tritissimum, epist. II. 19, 2 „existimavi ta- 
men faciendum esse, ut ad te statores meos et lictores cum litteris" mit- 
terem"; II. 17, 1; Planc. epist. X. 21, 2; Petron. 126, 5; Ulp. Dig. IV. 
6, 10; saepe in inscriptionibus. 

vituperator epist. VII. 3, 6 ,,volui per litteras eadem, ut ha- 
beres, quid diceres, si quando in vituperatores meos ineidisses"; nat. 
deor. I. 5; fin. I. 2; Tuse. II. 4; vox redit apud Augustinum. 

cessat or ad Q. fr. III. 5 (6), 6 „de libris Tyrannio est cessator"; 
ib. 7; epist. IX. 17, 3; Hor. sat. II. 7, 100; Colum. XI. 1, 16; Mart. 
Cap. VII. 726; vide Thes. 1. L. s. v. 

corruptrix 1 ) ad Q. fr. I. 1, 19 ,,in tanto imperio, tam depra- 
vatis' moribus, tam corruptrice provincia divina videantur necesse est"; 
Tert ,anim. 51. Substantivi more in usu est Rmm. XXV. 3, 18; Rug. 
in psalm. 83, 5; Op. imperf. in Matth. 31 p. 795. Ex formationibus 
huius generis cf. adiutrix Cato 83; servatrix V. 26; conci- 
1 i a t r i x Luc. VII. 271 ; compotrix Sidon. epist. II. 9, 8 ; f a m u 1 a t r i x 
Sidon j.carm. II. 128; accusatrix et disceptatrix Rug. ccmf. 

VI. 2, 2. 

h a b i t a t o r ad Q. fr. II. 3, 7 # „tuam in Carinis mundi habitatores 
Lamiae conduxerunt" ; Rtt. XV. 3, 1; 'nat. deor. II. 90; II. 140; saepissime 
apud scriptores posterioris aevi, ut Liv. XXI. 62, 3; Mart. IX. 51, 5; 
luv. 14, 312; Prud. psych. 745; Anth. 286, 104; 838, 1. 

struetor ad Q. fr. II. 5, 3 „res agebatur multis structoribus" ; 
Rtt. XIV. 3, 1 ; de vario usu apud posteros vide Georg. s. v. 

circulator Poll. epist. X. 32, 3 „bestiis vero civis Romanos, in 
his~ circulatorem quendam auctionum . . . obieci". De reliquo usu et 
significatione huius substantivi conferas velim Thes. 1. L. s. v. 

convictor Cic. fil. epist. XVI. 21, 5 ,,utor familiaribus et co- 
tidianis convictoribus" ; Hor. sat. 1.4, 96; I. 6, 47; Ov. Pont. IV. 3,15; 
Sen .epist. 7, 7; Suet. Tib. 56. Complures alii loci congesti sunt inThes. 
1. L. §L v. i 

deductor Q. Cic. pet. cons. 34 „huius autem rei tres partes 
sunt: una salutatorum, 2 ) altera deductorum, tertia adsectatorum" ; ib. 36; 
Plin .epist. IV. 17, 6; cf. Thes. 1. L. s. v. 

oppressor, primo loco hoc substantivum in bonam partem ad- 
hibitum est Brut. Cic. ad Brut. I. 16, 6 „petitur, ut vindices atque op- 
pressores dominationis salvi sint"; hoc loco excepto vocabulum in ma- 
lam partem dictum est Ps. Rur. Vict. epit. 1, 31; Aug. civ. XVI. 4. 

relator 3 ) Balb. Htt. VIII. 15 a, 2 , incipiam sperare etiam con- 
silio senatus auctore te, illo relatore Pompeium et Caesarem coniungi 
posse"; quo loco, ubi vox primum etiam exstat, singulari vi (Berichter- 
statter) praedita est; nam apud posteros scriptores, ut Sidon. epist. 

VII. 2, 2 „quae tamen ut aesta sunt si quispiam dignus" relator evolveret, 
fierent iucunda memoratu", universe significat 'narrator'. 

salutator Q. Cic. pet.c ons. 34, cf. supra 'deductor'; ib 35, 
36; Colum. I. praef .9; Mart. I. 70, 18 saepiusque; Stat. silv. II. 4, 29; 
Suet . Claud. 35. J 

susurrator Cael. epist. VIII. 1,4 ,,quod ad Caesarem, crebri 
et non belli de eo rumores, sed susurratores dumtaxat veniunt". Vul- 
garis sermonis esse hoc substantivum inde apparet, quod praeter locum 
laudatum in Vulg .tantum invenitur, ut Sirach, 5, 17 et apud scriptores 
ecclesiasticos; cf. Roensch, Itala et Vulgata, Marburg 1875 2 p. 59. 

!) Multo feaepius corruptor nobis occurrit; cf. Thes. I. L. s. v. 
Forma prisca 'corrumptor' iam Plaut. 240. 

2 ) Cf. intra p. 2. 

3 ) Cf. Hellmuth, Ueber die Sprache der Epistolographen Serv. Sul- 
picius Galba und L. Cornelius Balbus, Progr. Wurzburg 1888 p. 51. 19 3. Substantiva in-o exeuntia. 1 ) 

Ab usurpandis substantivis, quae cadunt in — o, Ciceronem paulo 
mlnus abhorruisse in epistularum genere haec docent haud multa quidem, 
ea tamen, quae quin ad singularem loquendi licentiam referenda sint 
memo dubitat; nam inter omnes doctos constat haee substantiva sermonis 
esse plebei .Quam ob rem raro apud eos scriptores, qui urbano sermone 
utuntur, occurrunt, sed praecipue apud tales, qui sermocinandi consue- 
tudinem in scriptis suis imitati sunt .Exempli causa affero: combibo 
Lucil. XXVI. 665; Cic. epist. IX. 25, 2; at in orationibus Phil. 2, 42; 
5,22 compotor leqitur; comedo Lucil. II. 75; Varro Men. 317; 
nebulo Ter. Eun. 785; Cic. R. Am. 44; Hor. sat. I. 1, 104; I. 2, 12; 
epist. I. 2, 28; popino Lucil. et Varro Non. p. 161, 10 sqq. ; Hor. 
sat. II. 7, 39. Ex Ciceronis epistulis substantiva huius generis memoranda 
sunt haec: 

* succo sive suco Att. VII. 13 a, 1 ,,Oppios enim de Velia 
succones dicis". H(pc substantivum novatum redolet sucum (Saft) et sugere 
(saugen), ut optime transferri possit 'Menschenaussauger'. Ut autem ex 
i. c. apparet, non Cicero vocem formavit, sed Atticus, qui iocose ac 
contemptim in epistula allqua, ut opinor, sic Oppios nominavit, quod ob 
pecuniam grandi fenore occupandam infames erant. Neque dubie Htticus 
significans nomen Oppiorum substantivum finxit, quoniam verbum Grae- 
cum Sjiog idem valet ac Latinum 'sueus', L. c. codices exhibent 'saccones', 
quod multi editores in textum receperunt, ut Mueller; nihilo setius mihi 
quidem maximam probilitatem habere videtur coniectura Bosili, qui 'suc- 
cones' scripsit, quod Schmidt $umpsit; nam quod 'succo' et 'sacco' Sjc. Uy. 
sunt, facile, fieri potuit, ut 'suceo', quod utrumque verbum inusita- 
tum atque inauditum erat, vocabulo 'sacco' se suo loco moveretur. 
Quod vero ad vim utriusque nominis attinet, 'succo', ut ego quidem 
opinor, praeferendum esse videtur propterea, quod, si 'saccones' legi- 
mus, verborum lusus 2 ) corrumpitur. 

i) Cf. Landgrat, Bl. f. d. b. G.-W. p. 319; Lud. Stuenkal, De Varro- 
niana verborum formatione , diss. Argentorati 1875 p. 20 sqq; W. Meyer, 
Das lateinische Suffix o, onis in Arch 1 . f. lat. Lex. V (1888), p. 223—233; 
R. Fisch, Substantiva personalia auf o, onis, ibid. 56 — 88; idem, Die la- 
teinischen nomina personalia auf o, onis, Berlin 1890. 

2 ) Ciceronem verborum lusum valde, imprimis epistulis' amavisse 
iam viri docti admonuerunt; universe de eo disputavit Woelfflin, Das 
Wortspiel im Latein, Sitzungsberichte der bayrischen Akademie der 
Wissenschaften, philol. — hist. Klasse 1887 o. 187 sqq. Verborum lu- 
sum, qui in Ciceronis orationibus invenitur, sibi proposuit Herwig, Das 
Wortspiel in Ciceros Reden, Progr. flttendorn 1889, atque in epistulis 
ad Atticum Meyer, Beitrage p. 20 sqq. Sed nihilo minus mea quidem sen- 
tentia alienum non esse videtur hoc loco nonnullis exemplis hanc rem 1 
attingere. S a 1 i n a s ambigua potestate Cicero significatione appellans 
sales adhibet epist. VII. 32, 1 „omnia mihi periucunda fuerunt praeter 
illud. quod parum diligenter possessio salinarum mearum (witzige Ein- 
falle) a te procuratore defenditur". Eodem modo usurpatur c o leus, 
quod hoc nomen origine coni.unctum est cum substantivo 'culleus', epist. 
IX. 22, 4 „at honesti 'colei Lanuvini', 'Cliternini' non honesti"; cf. P. W. 
R. E .VIII. 1744 et Arch. f. lat. Lex. X. p. 531. Aerati — aerarii 
Att. I. 16, 3 „tribuni non tam aerati quam ut apoellantur aerarii"; de 
interpretatione rf. adl. Hoffmann, AusgewaMte Briefe v. M. Tullius Cicero, 
Berlin 1892, 6 I. p. 34 et Vahlen, Varia Herm. XXVI. 2 (1891), p. 161 
sqq. (Op s) o pis-ope s; Caesar Ciceroni fltt. IX. 6a scripserat haec: 
„in primis a te peto, quoniam confido me celeriter ad urbem ventu- 
turum ,ut te ibi videam, ut tuo consilio. gratia, dignitate, ope omnium 
rerum uti possim"; idem Att. IX. 16, 3 verba facit talia: „Tu velim 1 
mihi ad urbem praesto sis, ut tuis consiliis atque opibus, ut consuevi, 
in omnibus rebus utar"; utroque ioitur loro Caesar a Cicerone auxili- 
um petit; sed quod numerus pluralis 'opes', quem Caesar propiore loco 
usus est, ut nostra lingua utar, Vermogen etiam 1 significat, Cicero Caesa- 
rem rem familiarem a se petere interpretatur Att. IX. 16, 1 „ab eo 20 - *tocullio (Zinsmacher), flT. Quod substantivum Ci- 

snffixo Latino (cf. infra salaco) derivavit a deminutivo 

i. e. usura), quod apud scriptores Graecos 

non pc II. 1, 12 ,,neque cnim ista tua negotia pro- 

vincialia esse putabam. neque te in tor. : habebam". 

1 salaco. ut tocullio a verbo Graeco ly.cor 

ductus est epist. VII. 24 2 cognosti meam causam et istius salaconis 
iniquitatem". 

4. Substantiva" in-tas exeuntia. 1 

Hc : substantivorum derivatur a nominibus vel substantivis 

- ,ita tamen, ut haec multo frequentiora inveniantur, Signi- 

ficatiorjem illorum Corssen .Kritische Xachtrage zur tat. Formenlehre, 

Leipzig lS65p. 275 ,e3nc iocet, quam nos in iis compositis in- 

--:■ solemus, quorum altera pars est - kcit, - schaft, - wesen. 

M acfiectivis ducta sunt haec: 

agili tas Rtt. I. 17, 4 ,.nam si ita statuaris et irritabiles animos 

optimorum saepe hominum et eosdem piacabiles et csse hanc agi 
litatem ,ut ita dicam, molitiamque . naturae plerumque bonitatis . . . . 
facile haec, quem ad modum spero, mitigabuntur". Quod hoc loco Cicero. 
id quod rarissime in eplstuiis inver?i'ur. excusationem 'ut ita dicam' addit 
sud duble condudendum est hoc vocabulum inusitatum 
se .Jn Thes. 1. L. s. v. legimus: vox fortasse a Cic. (qui adiectivum' 
non habet) ficta. Sed nihilo minus vocem sermoni plebeio attribuam, 
quod iam apud L XXVI 51, 6; XXXV. 26. 2; XXXVII. 30, 2; XLIV. 
3& 8 apparet, qui vocabulum non ex epi- nere potuit, auoniam 

epistulae ad Atticum multo postea, ut in praefatio p. 7 adn. 4 diximus, 
editae sunt. De reliquo usu rf. Thes. 1. L. s. v. 

curiositas Rtt. II. 12, 2 ,,sum in curio^itate - *m*oc. u 

Hoc siibst .apud recentiores scriptores demum redit, ubi saepissime occur- 
rt ,ut ilpul. met. I. 12; M I. 11,45; alios locos vide Thes. 1. Li 

nliberalitas Htt. VIII. 6,3 ,maio Tironis verecundiam in 
culpa esse quam inliberalitatem Curii™ : off. II. 64. 

curitas propria Rtt. IV. 18.. 2 ,.miram securitatem videbis"; 
saepius in libris de ohilosophic ; ^rguet s v.j; Liv. XXXVI. 

41, 1: Tac .ann. III. 44; post Cice-or.em aufem vox diversas senten- 
las rum in malam par + em accipilur. ut reglegentiarnsignificat, 

mihi littera a. d. VII Kal., ouibus iam 'opes 

'm, ut supe-ioribus litteris, 'opem' exsDectat; 1 ' cf. etiam Att. XIV. 
18, 1. Omnium autem freouentissimi sunt verborum lusus, aui originem 
ducunt ex nominibus proDriis; de Attico et Sestio rf. supra d. 6 et ib. adn. 5 
Praeterea affero ha?c: B :- - -brutus Att XTV. 14,2 ,,illam sessio- 
nem Capitolinam mihi non placuisse tu tesMs es Quid ergo? ista culpa 
Bru: n ouidem. des aliorum brutorum aui se cautos 

ac saDientes outant": cf. etiam Htt. VI 1, 25 bis inventae sunt 

quinque jlae matronarum, in ouibus una sororis amici tui, ho- 

minis 'bruti'. qui hoc utatur. et illius 'leDidi', qui haec tam neglegenter 
ferat"; Pollex-pc z '\ XIII. 46 1 ,Pollex auidem . . . . mihi 

Lanuvii pridie Idus praesto fuit sed pl >x, non index": Lentu- 

lus-lens Graece Ktt. I. 19 2 .leaati sunt 0. Metellus 

Creticus et L - - y>\\ Lentu 1 us, Clodiani filius". 

Patro-baro Rtt. V. 11. ' apud Patronem et reliquos barones te 
in maxima aratia oosui": Tr MT-olae Ruqustae Trevirorum) — 

tresviricapits :i 13*2 , Treviros vi f es censeo; au- 

caoitales esse; mallem aere, au-o r araento essent". 

Haec cstantiva congessit Paucker, Die Substantiva auf - tas, 
Z f. vgl. Sprachf. XXIII (1877). p 135— 169 et Bcitrage p. 538-545; 

"53 sqq; Stolz - Schmalz, Lat. 
o. 431. -. sic iuifirah Quint. inst. II. 2, 6; IV. 1, 55. Porro sea_ 
atqae periculo lioerum esse; d. Plin. nat. VII. I episL I 

(112). Uemqne singnlari vi vox praedita est apud iuris consult 
Georg .s. 

crudi t asepis:. IX. 16, 4 _,_. 

n. II. 23; Varro rust. IlLlO, 5;Sen dial. 
j, naL XVIL 219; XXIV. 18; Quin: 
: 33; translate suost. cnctnm est de herbis Colum. I. praei 
a .Tbes. L L. s. v. 

* navitas episL X. 25, 1 „operam tnam, navitatem, animum in 
renz p. ceieritati praeturae anteponendam censeo"; Araoo; nal 
tectio incerta est; qnam ob rem Reiiferscbeid (Corp. script. ecdes. 
Lat voL IV.) •DaUTitas* scribtt. 

pereg rinitas, qnod subst. proprie apud Snet. et inris conaiitos 
iegitur ,apud Cic, ubi primnm exstat, translate posita est epist. IX. 

r::~-.- _:.:::_ !__:::: r-~ r-~ .:: -r<i~ ::_::_" __: :__-_._. :-::-. ::::::- 
_as"; aliam notionem invenis Qumt inst. XI. 5 

perversitas ad. Q. fr. L 1, 38 „cmn te «limiwc improbitas 
perversitasqne commo verir * ; IL 4, 1; epist. L 7, 7; XIIL 1, 4 
Tnsc IIL 2; ofl. L 145; fin. D. 80; Cato 4; Soet. Aug. 62. 

credn litas 1 ) Planc epist. X. 21, 1 ^illnd certe cavi et cavebo, 
ne mea crednlitate rei p. snmma faliatur*. saepins apnd Ov., nt am. IIL 
14. 50; met XV. 498; Pont. L 1, 44, et alios; cr. Tfces. L L. s. v. 

efficacitas Q. Cic pet cons. 10 „qui (M. Marins) tantum 
Jadae, tantnm nequitiae tantnm deniqne in libidine artis et enV 
; Tnsc IV. 31. 

Hberrime p ioflnun t ex effaenata petnlantia: 

* Appietas et* Lentnlitas, «r- ie?. r epist. HT. 7, 5 „ni- 

r-r_ ix"ii:-V~"" ~-" 

5. SubstantiYa in-tus vel-sus exeuntia. 

rr_._r = r:_: _-r:. r:-:::: _:::- 

i" 

::::-:::.:::• s-r: v: _.:.u:_. -::._." ;:_.- 
digressus eadem vi adhibetnr atque djgressio Htt. L 5, 4 «de 

r<r:r: r_:: _r:r: mriir... r: :::~-~ _. r- : :r::s_- 
~~ ad. Q. fr. L 3, 4; Pis. 63; nat, deor. D Cato 84; Pfin. nat. XL 107; Snet. Tib. 10; Nero 34; ilmm. XXV. 3, 19; 
praeserea noomulis aifis lods, d. Thes. L L. s. v. Vox sigmficat etiam 
nt ffigressio fignram rhetoricam, d. Quint- inst. IV. 3, 14; X. 1, 4 9; 
X. 5, 17; jnfian. Aug c JuL I3L 17, 33; Jord. Get- 82. 

refla tns proprie demnm Pun. nat. IX. 15, cum apnd Cc per 
mOum^mam sannfflcet 'ventns conirarinsf fltt. XIL Z 1 ^mc rumor est . . . 
L naves detatas Attkam reflato hoc~. Cf. etiam usum. Iranslatnm Lact. 
_rsr :." 1V f _-:":::::_.:::. _. : : : :_:: i.r.::o::s ::s:.r 
pant ,rf. Georg. s. t. *) Ct BergmneOer Up. 19. 

*) CL Ploen L c p. 43u 

3 ) EnpB cansa vide Lnd. Stuenfcel L c p. 15 

**■ »»C i L_„ll In ^JLLL*-- -— _-_J ilf f MtnA tr___Plt_TWfT1tl J ■___! [ ■ CJ> _■ 'TT ■■ ■ jj-jm 
4 ) CL H iansmisgao' snpra p. 15; p_ura vide StoJz-Scfemalz, Lat Gramm, — 22 *iiivitatus, Iwi.J-sy., epist. VII. 5,2 p ,mitto igitur ad te 
Trebatium atque i ta mitto, ut initio mea sponte, post autem invitatu 
tuo mittendum duxeiim." De rrequentissimo usu subst. 'i n v i t a t i o',"quod 
idem valet, vide Georg. s. v. t i, 

* involatus, asi. Xsy., epist. VI. 6, 7 ,,non igitur ex alitis 
involatu nee e cantu sinistro oscinis . . . auguror". 

6. Substantiva in-ia ve-itia cxeuntia. 1 ) 

Quae apud Cic. omnia ab adiectivis' vel participiis derivata sunt. 

laut itia epist. IX. 16, 8 „ahte meum adventum fama ad J;e 
de mea nova lautitia veniet"; IX. 20, 1 ; saepissime apud posteros, 
imprimis Petron. 21, 5; 27, 4; 38, 8; 32, 1; 70, 7; 73, 5; Sen. epist. 
114, 9; Plin. nat. IX .119; XXXV. 162; XXXVI. 45; Suet. Iul. 46. cf. 
Georg s. v. 

magniloquentia epist. XIII. 15, 2 ^itaque ab Homeri magni- 
loquentia confero me ad vera praecepta EvQimdov;" orat. 191; Gell. IIIj 
7, 1; Jul. Val. I. 38 (37); in malam partern accipitur Liv. XLIV. 15, 2; 
flmtn. XVI. 12, 69 saepiusque; vide Georg. s. v. 

ineonsiderantiaad Q. fr. III. 9, 2 ,,cuius in hoc uno in- 
considerantiam et ego sustimebd" ; Suet. Claud. 39; Cassian c. Nest. 
praef. 5. 

infre quentia ad Q. fr. III. 2, 2 „inrepsit summa infrequentia" ; 
Liv. II. 23, 12; Tac. ann. XIV. 27; XV. 10. 

p i g r i t i a ad Q. fr. I. 3, 2 „certe pigritia fuit et quaedam in- 
finita vis lacrimarum et dolorum"; Att. XVI. 15, 1; Tusc. IV. 16; 
IV. 19; off. I. 28; I. 102; I. 136; Li.v. V. 48, 3 saepiusque; Sen. dial. 
I. 3, 6; Petron. 85, 4; Mart. XI. 79, 2. 

Paucis denique attingam nonnulla 

7. Substantiva in varia suffixa cxeuntia. 

Struma i. e. x 0l Q^ s ?, quod subst. scilicet hon a Cicerone 
fictum est, R\X. II. 9, 2 ,,denique etiam Vatini strumam sacerdotii difioupq) 
vestiant"; Sest. 135; Vat. 39; Cels, V. 28, 7; Plin. nat. VIII. 207 

saepiusque. i- j I : !! 

offensa. Hoc substantivum referendum est in numero vocabu- 
lorum, quibus Romani nisi in sermone cotidiano non utebantur; in 
epistulis bis legitur Htt. IX .2 a, 2 „nam quod negas te dubitare, quin v 
magna in offensa sim apud Pompeium hoc tempore, rion video causam', 
cur ita sit hoc quidem tempore"; haec verba esse Attici, cui Cicero 
respondit, ex conexu perspicitur; Cael. Htt. X. 9 a, 2 (=epist. VIII. 
16, 2) 7 ,illud cogita, quod offensae fuerit, in ista cunctatione". Cicero 
ipse igitur subst. 'offensa' non usurpavit, sed 'offensio' tantum, 
ut Att. I. 17, 1 ; X. 7, 3 isaepiusque; alia exempla apud eum vide Mer- 
guet s^ v. Apud posteros autem scriptores offensa permultis Iocis 
redit, quos P. Meyer, 1. c. p. 17 collegit. 

c o 1 1 u v i e s in sermonem vulgarem ut substantivum, quod ante- 
cedit, revocanda est. Cicero ipse forman in-io exeuntem praetulit (cf. 
har .resp. 55 ;Sest. 15; Vatin. 23; Cato 84); nam Att. IX. 19, 7 „te 
in 'certamine vinci cum illo (Pompeio) facilius patiaris quam cum hoc 
(Caesare) in ea, quae perspicitur futura, colluvie regnare", Cicero ex 
Attici epistula laudat. Illis temporibus forma in-ies usitata non fuerit. 
Quod ut causis comprobetur P. Meyer 1. c. p. 16 recte ad usum apud 
posteros scriptores atque ad substantiva 'illuvies" et 'eluvies' revocat. 
Itaque quae dixi sufficiant; cf. etiam Thes. 1. L. s. v. 

a 1 1 u v i e s, de quo substantivo idem dici potest atque de col- 
luvie, ad Q. fr. III. 7, 1 ,,Romae et maxime in (vel ex, cod. praebent 
et) Appj.a ad Martis mira (al)luvi2s". In codice Mediceo corr. legimus 
'proluvies', quod substantivum Baiter recipit, in ceteris codicibus 'luvies', 
quod vocabulum nusquam exstat; qua de causa multi scripserunt 'allu- 
vies', at Boot 'eluvio est'. Ego quidem lectionem 'alluvies' comprobem; 

!) Cf. Stolz, Hist. Gramm. I. 2, p. 462 sqq. - 23 nam quod 'rnira' in eandem vocakMii exit, ex qua '■illuvies' indpit, factle 
fieri potuit, ut alluvles corrumpcretuf ; quod co magis Intellegitur, quod 
plerumque libri dictante aliquo scribebantur, ut facilo vocalis 'a 1 semel 

amv pcrciperetur. Vox redit Liv. I. 4, 5; Colum. III. 11, 8; Frontin. 
strat. II. 3, 22; Apul. met. XI. 7; Sol. 52, 42. 

promulsis, in ore plebis tritum vocabulum, quod ex notione 
apparet, epist. IX. 16, 8 ,,neque est, quod in promulside spei ponas 
aliquid"; IX. 20, 1 ; cf. Petron. 24,7; Tert. pall. 5. 

*spectrum i. e. sidcaXov. Hoc substantivum Catii Insubri 
Epicurei animo debetur, quod doccmur hoc loco, ubi primum exstat 
epist. XV. 16, 1 ,,fit enim nescio qui. ut quasi coram adcsse videare 1 , 
cum scribo aliquid ad te, neque id 'y-ar bIScoXcov (pavtaotas 9 , ut dicunt 
tui amici novi, qui putant etiam ' Siavoijrixag tpavxaotas* spectris Catianis 
excitari; nam, ne te fuqiat, Catius Insuber Epicurius, qui nuper est 
mortuus, quae ille Gargettius (Epicurus) et iam ante Democritus eidovXa, 
hic 'spectra* nominat"; XV. 16. 2 bis; XV. 19, 1. 

levamentum 1 ) Att. XII. 43. 2 „scies recte illam rem fore le~ 
vamento"; fin. V. 53; Plin. nat. XXX. 23; Plin. epist. VIII. 19, 1; Tac. 
hist. I. 8; ann. IV. 66. Pro levamento Cicero dicit Att. XII. 16 leva- 
m e n, quod substantivum Iam legis Cat. 68, 61 ; plura vide Georg. s. v. 

Postremo memoranda est formatio sinnularis 'F u 1 v i a s't e r' 2 ) fltt. 
XII. 44, 3 „sblet (Philotimus) omnino esse Fulviaster". 

!) Substantiva in - mentum exeuntia imprimis apud antiquos fabu- 
Jarum scriptores frequentia fuisse iam alii docuerunt, ut Ploen 1. c. p. 
254, 259 sq., Paucker, Melet. p. 23—31, Guericke „De linquae vulg, 
reliquiis apud Petronium et in inscripUonibus parietariis Pompeianis, diss. 
Gumbinnae 1875 p. 31. 

2 ) De formationibus in - aster ptura dicere supervacaneum est, quod 
studiosissime ac dilipentissime de ea re disputavit Schnorr v. Carols- 
feld commentatione, Das lat. Suffix - a?ter, - astra, - astrum inWoelffl. 
Hrch. I (1884), >p. 390— 407, et E. Woelfflin, ib. XII (1902), p. 419—421. 
— 24 - Indcx verborum. aberratio 13 

abruptio 9 

adhmctor 17 

adlevatio 13 

admonitio 14 

admonitor 17 

adprobator 17 

adsessio 13 

agilitas 20 

alienatio 14 

alluvies 22 

amplificator . . . .17 

apparitio 14 

Appietas 21 

apricatio 10 

assectatio 15 

castigatio . . . . .10 

cessafor 18 

circulator 18 

circumvectio .... 10 

colluvies 22 

commissio ... . . .10 

compilatio 13 

compotatio .... 13 

concenatio 13 

consalutatio . . . .10 

consessor 17 

consolatio 10 

consolator 17 

consponsor .... 17 
consurrectio . . . .10 

convictio 15 

convictor 18 

corruptrix 18 

credulitas 21 

cretio .10 

cruditas 21 

curiositas 20 

deductor 18 

defectio 15 

delegatio 10 

designatio 10 

designator 17 

detractio 11 

devitatio 11 

digressus 21 

efficacitas 21 efflagitatio 
enuntiatio 
erogatio . 
exbortatio 
explosio . 

Fulviaster 

habitator 
hortatio . 

illicitator 

imminutio 

impugnatio 

inconsiderantia 

infrequentia 

inhibitio . . 

inliberalitas 

insectatio 

invitatus 

involatus 

interfectio 

intermissio 

ioculator 

lautitia . 
Lentulitas 
levamentum 
levatio . 
liberatio . 
litigator . 

magniloquentia 

navitas . . 
negotiatio . 
nomenclatio 

obiratio . . 
obiurgatio . 
oblectatio . 
obligatio 
obnuntiatio 
obviam itio 
occidio . . 
offensa . . 
oppressor . 

pacificatio . 
pacificator . 
pellectio 16 

13 22 

21 

23 
13 
15 

18 

22 

21 
14 
16 

11 
15 
11 
14 
11 
11 
14 
22 
18 

12 
17 
12 Pag. 

, 13 peregrinatio 

11 peregrinator 

11 peregrinitas 

, 15 perversitas . 

, 15 pigritia . . 

praevaricatio 

, 23 prensatio 

promulsis . 

, 18 propagator . 

, 15 properatio . 

propugnatio 

. 17 

13 ratiocinator 

■ 11 reductio . . 
. 22 reflatus . . 

• 22 relator . . 
11 remansio 

■ 20 remigatio . 

• 15 renov&tio . 
. 22 repraesentatio 

• 22 retentio . . 
retractio sive retrec 

tio 17 ruminatio salaco . . 
salutator 
satisfactio . 
securitas 
spectrum 
stator . . . 
structor . . 
struma . . 
suceessio . 
succo sive suco 
susurrator . . Pag. 

. 12 
. 18 
. 21 
. 21 
. 22 
. 15 
. 12 
. 23 
. 17 
. 14 
. 14 

. 17 
. 14 
. 21 
. 18 
. 15 
. 12 
. 12 
. 12 
. 12 12 

. 12 

. 20 
. 18 
. 14 
. 20 
. 23 
. 18 
. 18 
. 22 
. 16 
. 19 
. 18 temptatio sive ten- 

tatio 12 

tocullio 20 

traductor . . . .17 
transmissio ... 13 

velificatio .... 14 

venatio 14 

verberatio . . . .16 
vituperator ... 18 Schulnachrichten. 

I. Lehrpersonale. 

a) Veranderungen. 

Aus dem Verbande des Lehrkorpers schieden: 1. Der Supplent Herr 
Emil WeiB, welcher mit hohem MinisterialerlaB vom 1. Juli 1913, 
Z. 29. 132 (intim. mit ErlaB des hohen k. k. mahrischen Landesschul- 
rates vom 17. August 1913, Z. 23.416) zum Wirklichen Lehrer amStaats- 
gymnasium in Kaaden ernannt wurde. 

2. Der Hilfslehrer Herr H einrich N i k s c h, welcher vom 16. Jan- 
ner 1913 bis zum Schlusse des Schuljahres 1912/13 in 2 Klassen Turn- 
unterricht erteilt hatte. 

Hingegen traten in den Lehrkorper ein: 

1. Der Supplent am Staatsgymnasium in Nikolsburg Herr Dr. F r i e d- 
rich Frankl, welcher zufolge L.-S.-R.-E. vom 7. Oktober 1913, 
Z. 28.516 i.n gleicher Eigenschaft fiir di? hiesige Anstalt bestellt wurde. 

2. Wurden iaus AnlaB der Teilung der II. Klasse in Parallelab- 
teilungen mit L.-S.-R.-E. vom 13. Oktober 1913, Z. 30.086 der gepriifte 
Gumnasial-Lehramtskandidat Herr Viktor Schindler und der bis- 
herige Hi'fslehrer fiir Turnen Herr flnton Skrobanek zu Sup- 
plenten und der Realschulsupplent Hcr Dr. Matthaus Pollak zum 
Hilfslehrer bestellt. 

3. Wurden zufolge L.-S.-Rf.-E. vom 17. November 1913, Z. 31.366 
mit der Erteilung der relativ-obligaten Unterrichtes aus bohmischer 
Sprache im I. Kurs der Realschulsupplent H?rr Friedrich Charwath 
und im II. Kurs der Realschulsupplent Herr Dr. Max Tschiass- 
n y betraut. — 

b) Personalstand am Schlusse des Schuljahres. 

Dr. KraBnig julius, k. k. GLjmnasialdirektor, lehrte in 5 wochent- 
lichen Stunden lateinische Sprache in der VIII. Klasse. — Brentano Hnton, k. k. Gymnasialprofessor, erteilte in 24 wochent- 
lichen Stunden den Unterricht aus Mathematik und Schreiben in der 
I. a und I. b Klasse und den Unterricht aus Freihandzeichnen am ganzen 
Untergymnasium. Verwalter der Lehrmittel fiir das Freihandzeichnen. 

Dr. Friedricli Wilhielm, k. k.; Gumnasialprofessor, lehrte Geogra- 
phie in der I. b und Geschichte und Geographie in der II. a, IV., V.und 
VIII. Klasse; im I. Semester 18, im II. Semester 17 Stunden wochentlich 1 . 
Ordinarius der V. Klasse, Kustos der Scriulerbibliothek. 

Gopfert Alois, k. k.Gumnasia^professor, erteilte ii 16 wochentlicWen 
Stunden Unterrictit aus Deutsch 1 und Latein in der II. a und aus GriechiscW 
in der VIII. Klasse. Ordinarius der II. a-Klasse. 

Hahn flrtur, k. k. Gymnasialprofessor, unterrichtete in 15 wodient- 
lichen Stunden lateinische SpraChe in der VI., griechische Sprache in der 
V. und philosophische Propadeutik in der VII. und VIII. Klasse. Ordi- 
narius der VI. Klasse. Verwalter der archaologischen Sammlung und der 
Sammlung von Schulproqramrnen. 

Heidlcr Georg, k. k. Gtjmnasialprofessor, lehrte in 16 wochent- 
lirhen Stunden deutsche und lateinische Sprache in der I. a und grie- 
chlscne Spreclie ii ^e- VII Klasse. Ordinarius der I a-K 1 asse. 

Dr. Klameth Gustav. k. k. ReUgionsprofessor. Privatdozent an der 
tbieoloaischen Fakuitat in Olmii+z. unterrichtete katholische Religions- 
lehre in der I. — VIII. Klasse (16 Stunden wochentlich) und hielt die Ex- 
horten fur die I.— III., bezw. IV.— VIII. Lipka Franz, k. k. Gymnasialprofessor, unterrichtete Mathematik 
in der II. b, Naturgeschichte in der I. a, I. b, II. a, II. b, V. und VI., Physik 
in der III. und Naturgeschichte, Physik und Chemie in der IV. Klasse 
21 Stunden wochentlich. Verwalter der naturhistorischen Lehrmittel- 
sammlungen. 

Dr. Prisching Rudolf, k. k. Gymnasialprofessor in der VIII. Rangs- 
klasse ,Korrespondent des Erzherzog Rainer-Museums fiir Kunst und 
Gewerbe in Briinn, Kustos des Museums fiir Kunst, Industrie und Ge- 
werbe im Ostrau — Karwiner Revier. lehrte in 16 wochentlichen Stun- 
den deutsche Sprache in der IV., VI., VII. und VIII. und griechische 
Sprache in der IV. Klasse. Ordinarius der IV. Klasse. 

Dr. Radakovits Johann, k. k. wirklicher Gymnasiallehrer, war der 
Staatsrealschule in Plan zur Dienstleistung zugewiesen. 

Dr. Schneider Ernst, k. k. Gymnasialprofessor, lehrte in 20 wo- 
chentlichen Stunden lateinische Sprache jn der IV. und VII., griecrri- 
sche Sprache in der VI. Klasse und Stenographie im I. und II. Kurs. 
Ordinarius der VII. Klasse, Kustos der Lehrerbibliothek. 

Schubert Hugo, k. k. Gymnasialprofessor der VIII. Rangsklasse, 
unterrichtete in 20 wochentlichen Stunden Geographie in der I. a, Ge- 
schichte und Geographie in der II. b, III. und VI., Geschichte in der 
VII. Klasse und Gesang in einer flbteilung. Verwalter der Lehrmittel- 
sammlung fur Geschichte und Geographie. 

Wieden Hugo, k. k. Gymnasialprofessor, lehrte in 17 wochentllchen 
Stunden lateinische Sprache in der III. und V. und griechische Sprache 
in der III. Klasse. Ordinanus der III. Klasse. Dr. Frankl Friedrich- k. k. supplierender Gymnasiallehrer, erteilte 
den Unterricht aus deutscher Sprache in der I. b und III., aus lateini- 
scher Sprache in der I. b-Klasse (15 Stunden wochentlich) und leitetc 
die Jugendspiele. Ordinarius der I. b.-Klasse. 

Jahn Willbald, k. k. supplierender Gymnasiallehrer, unterrichtete 
Mathematik in der IV.— VIII., Physik in der VII. und VIII. und Turnen 
in der V. Klasse; im I. Semester 33, im II. Semester 24 Stundcn wo- 
chentlich. Ordinarius der VIII. Klasse, Verwalter der Lehrmittelsamm- 
lung fur Physik und Chemie. 

Schindler Viktor, k. k. supplierender Gymnasiallehrer, lehrte in 
1 4 wochentlichen Stunden deutsche Sprache in der II. b und V. und 
lateinische Sprache in der II. b-Klasse. Ordinarius xler II. b-Klasse. 

Skrobanek flnton, k. k. suoplierender Gymnasialturnlehrer. erteiltc 
Turnunterricht in der I. a, I. b, II. a, II b, III., IV., VI. tmd VII. Klasse 
(16 Stunden wochentlich). leitete das Kiirturnen und beteiligte sich an 
der Leitung der Jugendspiele. 

Dr. Pollak Matthaus, k. k. supplierender Realschullehrer und Hilfs- 
lehrer ,unterri.chtete Mathematik in der II. a und III. Klasse, 6 Stunden 
wochentlich'. 

Michalik Tohann, evangelischer Pfarrer und Religionslehrer, unter- 
richtete in 2 Abteilungen evangelische Religionslehre, 3 Stunden wo- 
chentlich. 

Dr. Spira Jakob, Rabbiner und israeHtiseher Religionslehrer, unter- 
richtete in 10 wochentlichen Stunden mos?ische Religionslchre in der 
IV.— VIII. Klasse. 

Kohn Takob. israelitischer Religionslehrer, lehrte mosaische Religion 
in der I. — III. Klasse, 6 Stunden wochentlich'. 

Dr. Federmann Karl, k. k. Realschulprofessor, erteilte den Unter- 
ridit aus bohmischer Sprache im III. Kurs, 3 Stunden wochentlich. 

Charwath Friedrich, k. k. supplierender Realschullehrer, unterrichtete 
bohmische Sprache in der I. Klasse, 3 Stunden wochentlich. 

"Dr. Tschiassnu Max k. k. supplierender Realschullehrer, lehrte boh- 
mische Sprache in der II. Klasse, 3 Stunden wochentlicn. - 3 cj B e u r l a u I) ungen v o n l fl ng er e r U a u c r. 
Dcr Religionsprofessor Herr Dr. Gustav Klameth wurde ln der 
Zcit vom 3. Juli bis zum SchluB des Schuljahres krankheitshalber durch 
<ien Burgerschulkateclicteii Herru Dr. Karl Cernockii vertreten. II. Lehrmittcl. 

Verfugbare Geldmittel. 

a) Lehrmittelfonds. 

Aktivrest aus dem Vorjahre K 299.98 

■Aufnahmstaxen von 74 Schulern, a 4 K 20 h „ 310.80 

Lehrmittelbeitrage von 307 Schiilern, a 2 K . . .. . . . „ 614.— 

Taxen fiir Zeugnisduplikate , 28. — 

Erganzung der eigenen Einnahmen auf die Norm aldotation . „ 47. 20 

Summe . .. K 1299,98" 
b) Ju gendsp He/lf ondsj. ! 

Aktivrest aus dem Vorjahre ........ K 19.66 

SpielbeitrSge von 270 Scmllern, a 1 K . . . , „ 270.— 

Summe . . K 289.66 1. Bibliothek. 

R) Lehrerbibliothek. 

Bestand des Vorjahres: 688 Nummern in 1806 Banden, 168 Heften, 
2 Mappen und 1 Blatt. 

Die Gesamtzahl der Programme betrug: 7165. 

Zuwachs: a) durch Ankauf. 
Zentralblatt, Literarisches, fiir Deutschland, hgg. v. E. Zarncke, 
Leipzig, Jg. 1913, samt Beilage: Die schone Literatur, 1 B. 

Jahrbuch des hoheren Unerrichtswesens in Oesterreich, hgg. v. H. 
Lowner ,27. Jhg., Wien, 1914, 1 B. 

Jahrbiicher, Neue, fiir das klassische Altertum, Geschichte und 
deutsche Literatur und fiir Padagogik, hgg. v. J. Ilberg und P. Cauer, 
16. Jg., XXXI. und XXXII. B., Leipzig 1913, 1 B. 

Mittelsdhule, Oesterreichische, 27. Jg„ Wien 1913, 1 B. 

Scheindler August, Praktische Methodik fiir den hoheren Unterricht, 
Wien: 

Vorrede, Einleitung und Didaktik im engeren Sinne enthaltend 
v. R .Scheindler 1912," 1 B. 

Methodik des Unterrichtes in der lateinischen Sprache v. R. 
Scheindler 1915,1 B. 

Methodik des qeographischen Unterrichtes v. J. Miillner 1912, 1 B. 

Praktische Methodik des math. Unterrichtes v. J. Jacob 1913, 1 B. 

Verordnungsblatt fur den Dienstbereich des k. k. Min. f. K. u. U., 
Jg. 1913, 1 Bd. 

Zeitsdhrift fiir Idie osterreichischen Gymnasien/ Jg. 64 Wien 1913, 1 B. 

lahresberidht uber dieFortschritte der klassischen Altertumswissen- 
senschaft, becrr. v. C. Bursian, Jg. 41, B. 161—164, Suppl.-B. 165, Leip- 
zig 1913, 5 BB. 

Panlu, Real-Enzyklopadie der klassischen Altertumswissenschaft. 
Neue Bearbeitung, hgg. v. G. Wissowa, 8. B. u. Suppl., 2. Heft, Stutt- 
gr.t 1913, 2 BB. 

Thesaurus linguae Latinae, vol. V., f. V.; vol. VI., f. I.; suppl.-f. 
IV, 3 ff . 

Xenophon, Kyropadie erkl. v. L. Breitenbach, Leipzig 1890 und 
1878, 2 BB. - ! ■ I 4 - Xenophon, Hellenica, erkl. v. Biicherschutz, Leipziq 1908 und 
1905 ,2 BB. . - 

Zietinskg Th., Cicero im Wande! der Jahrhunderte, Leipzig 1912, 1 B, 

Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, hgg. 
unter Mitwirkung von H. Paul und E. Sievers von W. Braune, Jg. 39 , 
Halle a. S. 1913, 1 B. \ 

Nagl-Zeidter, Deutsch-dsterrcichische Literaturgeschichte, Wien, 35. — 
38. Lfg., 4 H H. Rauchberg Heinnch, Oesterreichische Biirgerkunde, Wien 1912, 1 B. 

jahrtoucli der Naturwissenschaften, hgg. v. J. PlaBmann, 28. Jg., Frei- 
burg i. B. 1912/13, 1 B. 

Thome\ Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz in Wort 
und Bild; B. X., 2. Hbt. (Kruptoaamen— Flora, bearb. von W. Migula), 
Gera 1913, 1 B. 

b) durch Schenkung. 

1. Geschenk des hohen k. k. Statthalterei-Prasidiums fur Mahren: 
Erzherzog Franz Ferdinand, unser Thronfolger. Jllustr. Sonderheft 
der Oesterr. Rundschau, 1 B. 

2. Geschenk des patr. Landes- und Frauenhilfsvereines vom roten 
Kreuz in Mahren: Da s rote Kreuz, Jg. 1913, Nr. 5—11; Jg. 1914 
(jetzt Kreuz-Zeitung, Oesterreicbische), Nr. I, 8 HH. 

3. Gesehenk der Zentralleitu^g des osterr. Flottenverpines:: Morl, 
flnton von, ( Das Ende des Kontinentalismus in Oesterreich, Saaz i. B. 1913, 
1-B. 

Casopis Moravskeho musea zemskeho, Jg. 1913, 1 B; 

5. Geschenk der Mu^eums-Verwpru^g in Mahr.-Ostrau: N a c h- 
r i c h t e n des Mu^eums ffrr Ku^s^ Indust' i i /und G werbe Stail Ostrau — Kar~ 
winer Revier 1913/14, Nr. 1—8, 7 H H. 

6. Gesehenk des Lehrkorpers: } a h r b u ch der mittleren Unterrichts- 
anstalten mit deutscher und zum Teil deutscher Unterr|*chtssprac'he in 
Oesterreich. bearb. V. G Mau 1 er, II. Tq., Wien »1912, 1 B; 

Zeitschnft fur tJeschicbte der Erzi^hunq und des Unterrichtes, Jg. 
1913, Nr. 2—4 samt 2 Beibeften, 1 B, 2 H H. 

7. Geschenk der Frau Sophie Munk Wi^kowitz: Raithel Richard, 
Maturitatsfragen aus der allgememen Geschiehte Wien und Leipziq 
1906 ,1 B. 

8. Geschenk des Herrn Professors Dr. Rudolf Prischlng: Homer, 
Hesthetischer Kommentar zur Odussee v. K. Aitendorf, GieBen 1904, 1 B. 

Sophokles, Antierone iibers. v. M. GittJbauer. mit Vertonung der 
Gesanqsteile durch R. Kralik, Wien un'di Leipziq, p. J., 1 B; 

Tadius, De onoine <iuj et monbus Germa^orum, ed. J. Holub, pars 
prior ,Frivaldiae 1898, 1 B; 

Tacitus, Die flnnalen hqa. v. D^pqer, II B.. Leioziq 1882, 1 B. 

Zusammen 12 Numrnem in 37 BSnden, 24 Heften. 

Die Vermehrunq Ider Proqr^mme betraot: 790. 

Der G e s^ m tb es ta n d dor Lebrerbibliothpk betraqt 
700 Nummern m 1847 Banden, 192 Hcften, 2 Mappen und 1 Blatt. 

Die Gesamtzahl der Procrramme: 7955. 

fluBerdem wurden die Fortsetzunqen der obengenannten Zeitschrif- 
ten bezogen. 

B) Schiilerbibliothek. 

I. Stand am Ende desVoriahres: 

753 Bande- 39 Hefte. und 9 M^pp^n in 6'46 Inventarnummern. 

II. Z u w a c h s i n d i e s e m S c h u 1 j a h r e : 

a) durch Ankauf: 

flmldfE. de, Von den flppnninen zu d^n flnden. 1 Bd. — flurb^- 

cher L.. flbenteuer der si^ben Schwaben. 1 Bd -- B^rt^cn R. H, Novel- 

len. 1 Bd. — Bjdru??o»i B . Ein frohHcher Bursch. 1 Bd. — D?ihn F. u. 

fen. lBd — Bjdrnson B, Ei.n frohiicher Bursch. lBd. — D^?hnF. u.Th 1 ., - 5 - Walhall 1 Bd. Ebner-Eschenbaeh Marie v., Der Kreisphusikua. 1 Bd. 
Fraungiuber H„ liH» lustige Ge9chichten. I Bd. - Frisch F„ Kaiser Jo- 
sef II., 1 Bd. Hauif W , Dle Karawane, 1 B'd. - Hauptmann G., 
Hannctes Himmelfahrt, 1 Bd. Hedin Sven, Von Pol zu Pol, l Bd. 
Hofimann E. T. fl , Romantische Maiclieu, 1 Bd. - Hoffmann Franz, 
Der Segen des Herrn machl rcicli ohne ,/VWilie. 1 Bd. — Hoifmann Franz, 
Zeit ist Geld, 1 Bd. - Klaussmann fl. , Lohengiin und andere Sa- 
gen. 1 Bd. — Kralik Eteh., Die Befreiungskriege 1813 (Festgabe der 
Stadt Wien.) 1 Bd. — Nord W. du, Der Held wider Willen. 1 Bd. — 
Pioschko H., Der Halbmond vor Wien. 1 Bd. — Riehl W. H., Der Stadt- 
pteiter. 1 Bd. — . Stern fld , DU Fiut des Lebens. 1 Bd. — Stern fld., 
Das Weihnachtsoratoiium. 1 Bd. — Sglva Carmen, Das Sonneukind und 
andere Marchen. 1 Bd. — Zahn E., Der BiiBer. 1 Bd. — „Mein Oester- 
reich!" Illustrierte Monatsschrift IV. Jahrgang. 1 Bd. 

b) durch Schenkung: 
Heller Hermann, Kaiser-Annalen. 3 Bde. (Geschenk des Verfassers aus 
der Spende Seiner kais. u. konigl. Hoheit des durch- 
lauchtigsten 'Herrn Erzherzogs Friedrich.) — Goethe 
W., Egmont. (Graesers Sch. A.) 1 Bd. — Goethe W., Gotz 
von Berlichingen. (Graesers Sch. R.) 1 Bd. — Goethe W., Hermann und 
Dorothea. (Graesers Sch. flf.) 1 Bd. — !GoeiheilW n , Iphigenie. (Graesers Sch ! . 
R.) 1 Bd. — Goethe W.,, Reineke Fuchs. (Graesers Sch. A.) 1 Bd. Goetfoe 
W., Torgnato Tasso. (Graesers Sch. A.) i Bd. — Kleist H. v., Kathchen 
von Heilbtonn. (Graesers Sch. A.) 1 Bd. — Klopstock Fr. G., Messias. 
(Graesers Sch. A.) 1 Bd. — Lessing G„, Emilia Galotti. (Graesers Sch. A.) 
1 Bd. — Lessing G.., Hdmburgische Dramaiurgie. (Graesers Sch. A.) 1 Bd. 
— Lessing G., Laokoon. (Graesers Sch. A.) 1 Bd. — Sehiiler Fr., Jung- 
frau von Orleans. (Graesers Sch. A.) 2 Bd. — SChilier Fr., Wallenstein. 
(Freytags Sch. A.) 1 Bd. — Schiiler Fr., Wailenstein. (Graesers Sch. A.) 

1 Bd. — Schiller Fr., Wilhelm Tell. (Graesers Sch. A.) 1 Bd. — Wallen- 
tin Dr. Fr., Maturitatsfragen aus der Mathematik und Auflosungen dazu. 

2 Bande. — Wieland Chr. M„ Oberon (Graesers Sch.A.) 1 Bd. 
(Geschenke 'd'er Frau Kais. Rat Soohie Munk.) — Demo- 
sthenes, Ausgewahlte Reden. Her. v. Dr. K. Wotke. 1 Bd. — Ho- 
meri Uiadis epitome. her. v. A. Scheindler. 1 Bd. — Memorabilia fltle- 
xandri Magni. her. v. K. Schmidt u. 0. Gehlen. 1 Bd. — T. Livi flb 
urbe condita libri. Herausgegeben von H. J. Miiller. 1 Bd. 
(Geschenke des tterrn k. k. Professors Dr, R. Prisching.) — 
Ciceros Briefe, her. v. Luthmer (Text und Kommentar.) 2 Bd. — Taci- 
tus, Germania, Schiilerkommentar Her. v. A. Weidner. 1 Bd. 
(Geschenke des Herrn k. k. Professors Dr. Ernst Schneider.) — 
Zeit&chrift d. deutschen u. osterr. fllpenverelnes^ Bd. 44, Jahrgang 1913. 
1 Bd. (Geschenke des Schiilers der VIII. Klasse Heinrich Fillunger.) — 
Czekansku Fr., Markwart, der Klosterknecht. 1 Bd. — Hoffmann Fr^, 
Der Tugenden Vergeltung. 1 Bd. — Kob.ingi Fr , Oesterreichs Flagge im 
hohen Norden. 1 Bd. — Pape Paul, Hannibals Ende. 1 Bd. — Sima Joh., 
Wanderungen durch das i^iisteniand. 1 Bd. — Wolzogen H. v., 
Richard Wagner und die Tierwelt. 1 Bd. (Geschenke des 
Schulers der VIII. Klasse Franz Hariimann.) — Cicero, Lae- 
lius de amicitia. (Schiilerkommentar. Herausg. v. Fr. Klaschka.) 
1 Bd. — Herodot, Auswahl (Kommentar von Harder). 1 Bd. — Ovid, 
Ausgewahlte Gedichte (Kommentar von Schwertassek). 1 Bd. — Vergil, 
Aeneis in Auswahl (Kommentar von Satnder). 1 Bd. (Geschenke des Schii- 
lers der VIII. Klasse Oskar Schnitzer.) — Kolumbus-Eier. Sammlung 
physik. Spieleteien. 1 Bd. — Oesterrepichs Deulsche Jugend, 18. u. 19. Jahr- 
gang (1901, 1902). 2 Bde. (Geschenke des Schiilers der VIII. Klasse 
Fritz Tenzer.) — Caesar, Denkwiirdigkeiten uber den gallischen Krieg. 
(Kommentar von Schmidt.) 1 Bd. — Vergil, Aeneis in Auswahl (Kom- 
mentar von Sander). 1 Bd. (Geschenke des Schiiiers der VIII. Klasse 
Richard Waldapfel.) — Bolsdhe W., Festlander und Meere im Wechsel der 
Zeiten. 1 Bd. — Dannemann Dr. ( Fr., Wie unser Weltbiid entstand. 
1 Bd. — Dekker Dr. H.„Vom sieghaften Zellenstaat. 1 Bd. — Koelsch 
Dr. fld., Der bliihende See. 1 Bd. — Koelsch Dr. fld., Wurger im 
Pflanzenreich. 1 Bd. — Floericke Dr. K., Einheimische Fische. 1 Bd. 6 - — Floericke Dr. K., Kriechtiere und Lurche fremder Lander. 1 Bd. — 
Gibson Ch. — Giinther H., Was ist Elektrizitat? 1 Bd. — Zart Dr. R„ 
Bausteine des Weltalls. Atome und Molekule. 1 Bd. — Zimmermann 
Dr. W. F. Jl. f Wunder der Urwelt. 1 Bd. (Geschenke des Schulers der 
VII. Klasse Gustav Lanyi.) — Zweite deutsdie Nordpoifahrt im Jahre 
1869/70. Her. v. d. Verein f. d. deutsche Nordpolfahrt in Bremen. 1 Bd'. 
(Geschenk des Schiilers der V. Klasse Franz Holek.) — Lohmeger H. f 
Junges Blut. 1 Bd. (Geschenk des Schiilers der IV. Klasse Fritz^ Bachner). 

— Wildermuth 0., Von Berg und Tal. 1 Bd. (Geschenk des Schulers 
der IV. Klasse B. Blazej.) — Hoffmann Franz, Der alte Gott lebt noch. 
1 Bd. (Geschenk des Schulers der IV. Klasse Josef Hrozny.) — Hocker 
P. ., Der Wustenprinz. 1 Bd. — Verne J., Die Kinder des Kapitan 
Grant. 1 Bd. (Geschenke des Schiiiers der IV. Klasse Viktor Knopfel- 
macher.) — Engelmann Emil, Das Zauberland. 1 Bd. — Schmid v ft Chr. f 
Der Kanarienvogel. 1 Bd. — (Geschenke des Schiilers der IV. Klasse 
Hans Lowy.) — Hoffmann Franz, Eigeniinn und BuBe. 1 Bd. (Geschenk 
des Schiilers der IV. Klasse Franz Peter.) — Horn W. L O^ v. f Von einem, 
der das Gliick gesucht. 1 Bd. (Geschenk des Schulers der IV. Klasse 
Rudolf Pientok.) — Hoffmaim Franz, Opfer der Freundschaft. 1 Bd, 
(Geschenk des Schiilers der IV. Klasse Ezechiel Pillersdorf.) — Deutsches 
Knabenbuch. 1 Bd. — (Gescherik des Schiilers der IV. Klasse Wilhelm 
Posner.) — Schmid v. C'hr H , 190 kleine Erzahlungen fur die Jugend. 
1 Bd. — Wolzogen E. v, Miinchhausens ilbenieuer. 1 Bd. (Geschenk des 
Schiilers der IV. Klasse Emil Ripper.) — Horn W. 0. v., Zwei RuT~ 
briiche des Vesuvs. 1 Bd. (GesChenk des Schiilers der IV. Klasse Leo- 
pold Rosenberg). — Hoffmann Franz, Tust du was Gutes, wirfs ins 
Meer ,sieht's nicht der Fisch, siehfs fdoch der Herr. 1 Bd. (Geschenk des 
Schiilers der IV. Klasse Richard Wolf.) — Zastrow K. f Deutschlands 
groBte Kaiser. 1 Bd. (Geschenk des Schu)ers der III. Klasse Franz Hoff- 
mann.) — Schmid v. Chr., Die zwei Briider. 1 Bd. (Geschenk des Schii- 
lers der III. Klasse illfred Wachsberger.) — Salzmann Chr. G., Josef 
Schwarzmantel. 1 Bd. (Geschenk des Schulers der II. Klasse R Hans 
Aufricht.) — Erckmann - Chatrian, Geschichte eines Soldaten im Jahre 
1813. 1 Bd. — Metterhausen 0., Der Kampf ums Neuland in Siidwest. 
1 [Bd. (Geschenk des Schulers der II. Klasse R. Hrmand Gobiet.) — 
Pro&cfhko H., Maria Theresia. 1 Bd. (Geschenk des Schulers der II.Klasse 
R. Otto Haas.) — Jugendfreunde. 1 Bd. — Swift-Ranike, Gullivers Rei- 
sen. 1 Bd. (Geschenk des Schulers der II. Klasse R. Fritz Krasny.) — 
Jahn J., Hndreas Hofer. 1 Bd. — Schmid v. Chr., Rosa von Tannenburg. 
1 Bd. (Geschenke des Schiilers der II. Klasse R. Oswald Linsner.) — 
Brunner Dr. K„ Jahn. 1 Bd. — Golther Dr. W., Nibelungenlied. 1 Bd. 
(Geschenke des Schulers der II. Klasse p. Josef Nerlich.) — Reichhardt 
R., Sigismund Rustig. 1 Bd. (Geschenk des Schulers der II. Klasse B. Ju- 
/ius Spitzer.) — GerstScker Friedr., In der Ansiadlung. 1 Bd. — Grimm, 
Ausgewahlte Marchen. 1 Bd. — Schmid v. Chr., 112 kleine Erzahlungen 
fur die Jugend. 1 Bd. — Staffelstein fl, Dammerstunde. 1 Bd. (Ge- 
schenke des Schiilers der II. Klasse B. Johann Veith.) — Verroa J„ Reise 
um die Erde in 80 Tagen. 1 Bd. (Geschenk des Schulers der I. Klasse R 
Hans Berger.) — Mallieb W., Gorge Stephenson und die Entstehung dei 
Eisenbahnen. 1 Bd. (Geschenk des Schulers der I. Klasse R Walter 
Bohatschek.) — Mag K., Jenseits der Felsengebirge. 1 Bd. (Geschenk 
des Schuiers der I. Klasse B Franz Pawlas.) — GleirScJiier Matth., Josef 
Speckbacher. 1 Bd. — Griesinger Th„, Vermak, der Kosak. 1 Bd. — 
Pichler Luise, Die Schwarzwaldmuhle. 1 Bd. (Geschenke des Schiilers 
dei I. Klasse B Hans Reik.) — Der tolle Platen. Her. v. H. Weberstedf. 
1 Bd. (Geschenk des Schiilers der I. Klasse B Walter Ritschel.) — 
Berger O., 1001 Nacht. 1 Bd. — Musaust, Marchen. 1 Bd. — Schmid 
v. Chr., Das Blumenkbrbc^en, 1 Bd. (Geschenk des ^chulers der I., Klasse B 
Othmar Titzi.) — Bechstein L„ Deutsches Marchenbuch. 1 Bd. — Schalk 
G., Die schonsten Marchen. 1 Bd. — (Geschenke des Schulers der 
I. Klasse B Walter Titzl.) — Dorn K„ Ein jugendlicher Held. — Opfer- 
gaben. 1 Bd. (Geschenk des Schiilers der I. Klasse B Leo Tramer.) 
— Swift-Pfleiderer, Gullivers Reisen. 1 Bd. (Geschenk des Schiilers der 
I. Klasse B Josef Vorzimmer.) Gesamtzuwachs i ra Schuljahre 1913/14 126 Bfl n de, i He ft. 

• III. W 2 g o ii /\ 1) ii ii t z ii ii g wrr d e m B u s q e s c li i e d e n : 

14 BiiKte. 

IV. Stand am Ende des Schuljattres 1913/14: 
865 Bande, 40 Hefte und 9 Mappen in 742 Inventarnurnmern. 
14 Bande. 

2. Geographische und historische Lehrmittel- 

sammlung. 

1. Stand am Ende des Schuljahres 1912/13: 
64 Wandkarten, 154 Wandbtfder, 33 Stereoskopbilder, 152 Skiopti- 
konbilder, 2 Globen, 1 Tellurium, 1 Stereoskop, 81 Warenproben, 1 Mo- 
dell, mehrere Miinzen, 1 Handschar, 1 Anschauungsobjekt, 1 Lineal, 
1 Ziikel, 3 Wandkartenstander. 

II. Zuwachs: 
Durch Kauf: 
Spezialkarte der Umgebung von Mahr.-Ostrau (8 Blatt, 2 Stiick). 
Baldamus-Schwabe: Das romische Reich. 

III. Stand am Ende des Schuljahres 1913/14: 
67 fWandkarten, 154 Wandbilder, 33 Stereoskopbilder, 152 Skiopti- 
konbilder, 2 Globen, 1 Tellurium, 1 Stereoskop, 81 Warenproben, 1 Mo- 
dell, mehrere Miinzen, 1 Handschar, 1 flnschauungsobjekt, 1 Lineal, 
1 Zirkel, 3 Wandkartenstander. 

3. Naturhistorische Lehrmittel. 

I. Stand am Schlusse des Schuljahres 1912/13: 
721 zoologische, 50 botanische, 480 mineralogische und geolo- 
gische Objekte, 136 Bilder und Bildertafeln, 1 Zeichnung, 1 Photographie, 

1 Wandkarte.l geologische Karte, 25 Skioptikonbilder, 58 Kristallmodelle, 
26 sonstige Modelle. HuBerdem 1 Aquarium, 1 Herbar, eine groBere 
Anzahl von Insekten und verschiedene Utensilien. 

II. Zuwachs in diesem Schuljahre: 

a) durch Ankauf: 

1 Ornithorhunchus paradoxus. Ausgestopft wurden die aus der 

Sammlung Pallisch stammenden Balge folgender Vogel: 1 Circus palli- 

dus, 1 Lagopus mutus, 1 Sitta caesia, 1 Erythacus rubecula, 1 Ruticilla 

phoenicura, 1 Musicapa grisola, 1 Hipolais salicaria, 1 Serinus cenarius, 

2 Pyrrhula vulgaris, 1 Fringilla spinus, 1 Fringilla cannabina, 1 Sylvia 
cinerea. 

b) durch Schenkung: 

1 Tetrao urogallus vom Schuler der 5. Klasse Mittag Werner, 
1 Putorius foetidus (juv.) vom Schiiler der I. b-Klasse Titzl Walter, 
Maja squinado (3 Panzerst.) von der hospitierenden Schiilerin der 
I. a-Klasse Gaube Herta, 1 StrauBfeder von der hosp. Schulerin der 
I. a-Klasse Franze Margarete. % / 2 Hirschgeweih vom Schuler der I. a- 
Klasse Ferrant Wolfgang, 1 Polyporus formentarius und 1 Hexenbesen 
vom Kustos, 1 Herbarium vom Schiiler der VIII. Klasse Pillich Hans, 
1 GeschoBmodell vom Schiiler der I. b-Klasse Ritschel Walter, 1 Stiick 
vulkan. Tuff vom Kammerbiihl bei Eger vom Schuler der VI. Klasse 
Czerwenka Hans, 2 Profile durch Steinkohlenschachte vom Schuler der 
V. Klasse Buxbaum Franz, einige Gehause von Meerschnecken und 
Muscheln von den Schiilern der II. a-Klasse Gobiet Hrmand und Krasny 
Fritz. 

III. Gesamtzuwachs im 'heurigen SchuTjahr: 

19 zoologische, 2 botanische, 1 geologisches Objekt, 1 Herbar, 2 
Zeichnungen, 1 Modell, eine Hnzahl Muscheln und Schneckengehause. — 8 - IV. Stand a m Ende dieses S ch u 1 j a hr e s: 
740 zoologische, 52 botanische, 481 mineralogische und geologische 
Objekte, 136 Bilder und Bildertafeln, 3 Zeichnungen, 1 Photographie, 
1 Wandkarte ,1 geolocische Karte, 25 Skioptikonbilder, 58 Kristallmodelle, 
27 sonstige Modelle. AuBerdem 1 Aquarium, 2 Herbare, eine groBere 
Anzahl von Insekten, Schneckengehausen und Muscheln sowie ver- 
schiedene Utensilien. 

4. Mathcmatischc Lchrmittcl. 

I. Stand am Ende des Vorjahres: 

14 Stuck in 6 Nummerrt. * ' ' ■' 

II. Zuwachs in diesem Schuljahre: 

Durch Kauf: 1 Tafeldreieck, 1 Tafelzirkel, 1 Kollektion Holzstabe 
fiir Projektion. i 1 

III. S t a n d a m E n d e id i e s e s S c h u 1 j a h r e s : 
17 Stiick in 9 Nummern. 

5. Lchrmittel fiir Physik und Chemie. 

I. Stand am Ende des Vorjahres: 
454 Stuek in 288 Nummern. 

II. Z u w a c h s i n d i e s e m S c h u 1 j a h r e : 

a) durch Kauf: 

1 Metronom nach Malzl, 1 Wurfapparat, 1 Foukaultsches Pendel, 
1 Taschenspektroskop, 3 Zylinderthermometer, 1 Kupferretorte, 1 De- 
stnilerapparai, i TrocKenschrank, ferner diverse Utensilien und Rea- 
gentien. 

b) durch Schenkung. 

1 Differentialflaschenzug (vom Schuler 2izka Karl, VII. Kl.) 

III. Stand am EndediesesSchuljahres: 
472 Stiick in 297 Nummern. 

6. Lehrmittel fiir dcn Untcrricht im Frcihandzcichncn. 

Stand am Schlusse des vorigen Jahres. 
1519 Stuck in 359 Inventarnummern. 

Zuwachs i n diesem Schuljahre: 
a) Durch ilnkauf: 
1. 4 Oktavbucher .2.) 7 Tonvasen. 3.) 1 Schopfer aus Kupfer mit 
Henkel. 4. 1 Laterne. 5. 4 Schalen aus glasiertem Ton. 6. 2 einfach gla- 
sierte Majolikavasen. 7. 4 einfach glasierte Topfervasen. 

b) Geschenke. 
1. 1 glasierte Tonvase (Schuler Hbrahamer J. III. Kl.). 2.) 1 Birken- 
holzkrug (Schuler Stanjek E. III. Kl.). 

Stand am Sch lusse des Schuljahres 1913/14: 
11. Vorlagen . R , 559 

2. Drahtmodelle ,....., ^ 3 

3. Holz- und Kombinationsmodelle 308 

4. Gipsmodelle , . . . f , . 136 

5. Tonmodelle .,;..... 9 

6. Anschauungsapparate und Gebrauchsgegenstande ... 12 

7. Objekte und Imitationen zum Zeichnen nach dem Gegen- 
stfindlichen p .406 

8. Hilfswerke 4 (2 Bucher und 109 Blatt) . . . . . . 111 

Zusammen . . 1544 Stiick 
in 365 Inventarnummern. 7, Hrchaologische Sammlung, 

iS t a n d am Schlu sse <1 e s S chulj b h r e s 1912/13. 

255 Stiick in 44 Invontnruuiiiincril. 

Zuwaehs in diesein Schuljahre: Pallas Athene. Vergoldeter und imi- 
tierter GipsabguB nacli der Goldelfenbeinstatue des Phidias. Nach eiuer 
lom. Marmorreduktion (Varvakeion) iin Nationa^museum zu Athen. Mit 
Glaskasten und Sockel. Geschenk der Abiturienten des Jahres 1912/13. 
Verglasung: Spende des H. Jonas Lowy, Mahr.-Ostrau. 

Stand am Schlusse des Schuljahres 1913/14: 

256 Stuck in 45 Inventarnummern. 

8. Lehrmittel fiir den Gesangsunterricht. 

Stand am Ende desSchuljahres 1913/14 wie im Vorja hre: 
291 Stuck in 11 Inventarnummern. 

9. Jugendspielgeratc 

Stand am Ende des Schuljahres 1912/13: 304 Stuck 

AusgescHeden wurden: 114 „ 

Somit verblieben zu Rnfang des Schuljahres 1913/14 k . . 190 Stiick 

Hiezu kamen durch Ankauf in diesem Schuljahre 60 Partei- 

abzeichen, 8 Riemen mit Handhabe, 8 Schlagholzer, 3 Gummi- 

Schlagballe, 1 Schnurnadel 3 Kaiserballe, 1 Springsehnur, 

6 Laufmalstangen. 

Somit Stand zu Ende des Schuljahres 1913/14 233 Stuck. 

Einrichtung der Gymnasialkapelle. 

Stand am Schlusse des Schuliahres 1912/13: 
135 Stiick in 69 Inventarnummern. 

Neuerwerbungen im Schulj ahre 1913/14. 
Durch Ankauf : 
1 Alba, 1 grunes Hntipendium, 1 griine MeBpultdeeke. 1 Glocken- 
zug. 

Durch' Schenkunigf: / 
1 Weihbrunnkessel und 1 Aspergile (Geschenk der Frau Baumei- 
ster P. Gobiet, Mahr.-Ostrau) 1 Korporale, 1 Palla, 1 Purificatorium (Ge- 
schenk der Frau Berta, Edlen von Rechtenberg, Mahr.-Ostrau). 2 Kunst- 
rosenbukette (Geschenk des Herrn Karl Christoph, Beamten in Mahr.- 
Ostrau.) 

AuBerdem widmeten Herr Dr. R. Mitzely (Hruschau), Frau Direk- 
tor Marie Mauler (Mahr.-Ostrau), 4 Altarkerzen fiir die Gymnasialka- 
pelle, ' \ 

Stand am Schlusse des Schuljahres 1913/14: 
144 Stuek in 76 Inventarnummern. flllen edlen Sdiulfreunden, die zur Bereicliarung der Sammlungen 
des Gumnasiums beigetragen haben, spricht die Direktion hiemit dein 
geziemenden Dank aus. - 10 - III. Statistik der Schiiler. 
a) Alphabetisches Namensverzeichnis. 

(Die Namen der Vorzugschiiler sind durch ein Sternchen * gekennzeichnet). 1. Abrahamer A. Chaim. 

2. Adler Paul. 

3. Artmann Joh. Adolf. 

4. Bachrach Hans. 

5. Berger Hans. 

6. Bohatschek Walter. 

7. Brauner Daniel Hugo. 

8. Budiner Hugo. 
6. Drabek Ignaz. 

1U. Dynski Josef. 

11. Ebel Oskar. 1. Luftig Emil.* 

2. Matzner Julius. 

3. MunkFriedr.,Privatisl* 

4. Oppenheim Hermann. 

5. Pawlas Franz. 

6. Pelz Otto. 

7. PopDer Fritz. 

8. Raik Robert. 

9. Reichenbaum Bruno. 
10. Reik Hans. 1. Aggermann von Bellen- 
berg Johann * 

2. Altenstein Egon. 

3. Aufricht Hans. 

4. Bachner Josef.* 

5. Christoph Theodor. 

6. Czerny Eduard. 

7. Czuberka Wilhelm. 

8. David Otto. 1. GoldsteinE..Hospitantin 

2. Markus Waiter * 

3. Nepustil Ladislaus. 

4. Nerlich Josef. 

5. Peter Rudolf. 

6. Preussner Stephan. 

7. Rezek Josef. 

8. Rosenzweig Alexander. 
0. Roth Oskar. 1. Abrahamer Isidor. 

2. Adler Hans. 

3. Bochner Siegfried. 

4. Citryn Julius.* 

5. DonathM.,Hospitantin.* 

6. Ebel Ernst. 

7. ForschnerrecteSatzW. 

8. Franek Alfons. 

9. Friedenberg Siegfried. 
10. Friedner Max. I. Klassc R. 

12. Ferrant Wolfgang. 

13. Franze M., Hospitantin.* 

14. Friedner Heinrich. 

15. Friem Josef.* 

16. GaubeH.,Hospitantin.* 

17. Geller Louis. 

18. Glogar Josef. 

19. Goldstein Hans. 

20. Gregor Karl. 

21. GroB Ernst. 

22. Hartmann Bruno. 

I. Klasse B. 

11. Rindel Siegfried. 

12. Ritschel Walter. 

13. Rosenberg Jakob. 

14. Rosenzweig Otto. 
25. Salomonowilz Ernst. 

16. Schell Friedrich. 

17. Schlesinger Leo. 

18. Silberstein Robert. 

19. Silnf Leopold. 

20. Spira Fritz. 

II. Klasse K. 

9. Freund Fritz.* 

10. Gobiet Armand.* 

11. Gobiet H., Hospitantin.* 

12. Golla Franz. 

13. Haas Otto.* 

14. Haberfeld Ernst. 

15. Hummel Eugen. 
15. Huppert Wiihelm. 
17. Jachcel Samuel. 

II. Klasse B. 

10. Schneider Eugen.* 

11. Seyk Hans. 

12. Sommer Gottfried. 

13. Souschek Otto. 

14. Spatz Artur.* 

15. Spatz Oskar.* 

16. Spitzer Julius. 

17. Sternlicht Otto. 

18. Thorz Richard. 

19. Tichy Friedrich. 

III. Klasse. 

11. Gebauer Ludwig* 

12. Gerstberger Karl. 

13. Gold Ludwig.* 

14. Gruber Viktor. 

15. Hoffmann Franz. 

16. Kania Heinrich.* 

17. Katzer Kurt. 

18. Kment Max.* 

19. Kollner Heinrich.* 

20. Koneczny Oswald. 23. Hornung Leo. 

24. Kencki Erwin. 

25. Kien Bertold. 

26. Kimmel Friedrich* 

27. Klein Martha.* 

28. Kowalski Heinrich. 

29. Kratochwil Wilhelm. 

30. Kudielka Rudolf .* 

31. Langer Alfred. 

32. Lichtenstern Richard. 

33. Lienert Gustav.* 21. Spira Ludwig. 

22. Stalmach Robert.* 

23. Stone Karl* 

24. Thieberger Ernst. 

25. Titzl Othmar.* 

26. Titzl Walter. 

27. Unzeitig Franz. 

28. Vorzimmer Josef. 

29. WeiB Hans.* 

30. Werbel Emil. 18. Kasoler Heinrich.* 

19. Krasny Fritz.* 

20. Kreuzinger Rudolf. 

21. Kulka Herbert.* 

22. Kupka Alfred. 

23. Lehrfeld Samuel. 

24. Linsner Oswald. 

25. Loffler Otto* 20. Tislowitz Paul. 

21. Twrdy Ortwin. 

22. Unger Friedrich.* 

23. Urbanczik Gottlieb. 

24. Veith Johann. 

25. Wasserberger Adolf. 

26. Wolf Hans. 

27. Wyslouzil Rudolf. 

28. Zeckendorf Hans*. 21. Kraus M., Hospitantin* 

22. Kfivohlavf Gottlieb. 

23. Kubiczek Hugo * 

24. Lehrfeld Bernhard. 

25. Lowy Paul. 

26. Mare§ Franz. 

27. Martinek Ludwig. 

28. Mauler Theodor. 

29. Noe Oskar. 

30. Pietscb Jaroslav. - 11 - 81. 1'omanowicz Eraanuel. 

82. Uoth Maximilian. 
88. Schmid Kurt. 
34. Soldinger Leo. 1. Bachner Fritz. 

2. Basler Karl. 

3. BlaSej Bruno.* 

4. Durczok Theodor. 

5. Fischl Paul. 

6. Fuchs Gerhard. 

7. Herud Alois.* 

8. Hofmann Fritz. 

9. Hrozny Josef. 
10. Kirschner Leo. 1. Bajer Viktor. 

2. Bindacz Johann. 

3. Broschek Rudolf. 

4. Buxbaum Franz. 

5. Eichler Max. 

6. GroBmann Arpad. 

7. Hajek Richard. 

8. Hinner Josef.* 

9. Jaros Franz. 

10. lrzik Ernst. 

11. Kopfiwa Gerhard.* 1. Aulich Reinhold. 

2. Bellak Richard. 

3. Bock Gustav. 

4. Cerwenka Hans.* 

5. Czuberka Roman. 

6. Foltinek Richard. 

7. Gruber Anton. 

8. Gruner Eduard. 

9. Halif Bruno. 1. Adamczik Leo. 

2. Bdhm Franz. 

3. Broschek Franz. 

4. Glaser Isidor. 

5. Guttmann Bertold. 

6. Hinner Wilhelm.* 

7. Kania Alois.* 

8. Kment Johann. 

9. Kolaf Gottfried. 1. Adamowicz Josef. 

2. Borger Ernst. 

3. Fillunger Heinrich. 

4. Hacker Friedrich.* 

5. Hartmann Franz. 

6. Janusz Franz. 

7. Kdrner Friedrich. 35. Spira Friedrich. 
3(5. Spiizer Fnedrich. 

37. Stanjek Krich. 

38. Wachsbergor Alfred. 

39. Wilimek Rudolf. 

IV. Klasse. 

11. KnOpfelmacher Viktor. 
L2. Knopp Otto. 

13. Kubiczek Karl.* 

14. Ldwy Hans. * 

15. Morgenstern recte Rom 
Wilhelm. 

16. Peter Franz. 

17. Pillersdorf Ezechiel. 

18. Popper Paul. 

19. Posner Wilhelm. 

V. Klasse 

12. Koval Vinzenz. 

13. Hunz Johann. 

14. Lang Erwin.* 

15. Laufer Otto. 

16. Ldwy Allred.* 

17. Mazurkiewcz Stanisl. 

18. Mittag Werner. 

19. Preussner Leo. 

20. Reicher Fritz. 

21. Koth Raoul. 

22. Scholz Franz. 

VI. Klasse. 

10. Kohane Aron.* 

11. Kousal Vinzenz.* 

12. Kraus Lothar. 

13. Ldw Otto. 

14. Mand.er Otto. 

15. Mittag Kurt.* 

16. Mitzely Max.* 

17. Noe Ernst.* 

18. Popper Hans. 

VII Klasse. 

10. Krischker Wilbelm. 

11. Kunz Wolfgang. 

12. Lanyi Gustav. 

13. Lauber Joachim. 
.14. Laufer Leopold. 

15. Loserth Wladimir 

16. Melhuba Franz. 

17. MorgensternWilhelm. 

18. Nerlich Leo. 

VIII. Klasse. 

8. Kulka Paul. 

9. Lichtenstern Hans. 

10. Marcol Franz. 

11. Mechner Ernst. 

12. Miick Rafael. 

13. Olsak Emil. 

14. Pillich Johann. 
lf>. Schmid Johann. 40. Wulkan Robert. 

41. WyslouSil Josef. 
42 Zaczek Erich. 
13. Zezulka Josef. 20. Pozdina Friedrich. 

21. von Rechtenberg 
Walter.* 

22. Ripper Emil. 

23. Rosenberg Leopold. 

24. Stalmach Rudolf. 

25. Steyskal KarL 

26. Traubner Jakob. 

27. Urbanczyk Theodor. 

28. Wolf Richard. 23. Stenke Reinhard. 

24. Strobel Rebert .* 

25. Tomascbek Franz. 

26. Unzeitig Gustav. 

27. Wachsberger Bruno. 

28. Wajda Robert. 

29. Wisniowski Stanislaus. 

30. Wolf Kurt. 

31. Wulkan Ernst.* 

32. Ziegeltuch Friedrich. 19. Reichenbaum. Artur. 

20. Reichmann Moritz. 

21. SchmidhammerGustav 

22. Schneider Max.* 

23. Schulsinger Ernst 

24. Spitzer Fritz * 

25. Wechsler Alfred. 

26. WeiB Theodor. 

27. Woikufka Augusf. 19. Neuhoff Hermann. 

20. Pavlas Josef. 

21. von Rechtenberg Rud. 

22. Redl Alois. 

23. Sadger Alois. 

24. Sasak Franz * 

25. Spitzer Leo.* 

26. Weber Max. 

27. Zizka Karl. 16. Schnitzer Oskar. 

17. Solich Eduard. 

18. Sonnenschein Fritz. 

19. Tenzer Friedrich. 
'0. Thieberger Richard. 

21. Vaclik Hubert. 

22. Waldapfel Richard.* — 12 b) Statistisches Verzcichnis 


1. Zahl. 


K 1 a s s e 


Ia 


Ib 


II a 


II b 


III 


IV 


V 


VI 


VII 


Vlll 


Zusammen 
Zu Ende des Schulj. 1912 1913 


20 


29 


50 


32 


38 


33 


32 


22 


20 


288 


Zu Beginn des Schulj. 1918/1914 . 


33 


33 


27 


27 


40 


29 


33 


27 


29 


22 


300 


Wahrend d. Schulj. eingetreten 
Im ganzen also aufgenommen 


~ 


"33* 


27 


1 

28 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


1 


46 


29 


33 


27 


29 


22 


307 


Darunter: Neu aufgenommen 
und zwar 
aufgestiegen . . . 


32 


31 


— 


2 


1 


— 


1 


— 


— 


— 


08 


Repetenten 


— 


— 


1 


— 


1 


1 


— 


— 


— 


— 


2 


Wieder aufgenommen u. zw. : 
aufgestiegen .... 


— 


— 


23 


25 


41 


20 


30 


27 


29 


21 


222 


Repetenten 


1 


2 


3 


1 


3 


2 


2 


— 


— 


1 


15 


Wahrend d. Schulj. ausgetreten . 


— 


3 


2 


— 


3 


1 


1 


— 


2 


— 


12 


Schulerzahl zu Ende 1913/1914 


33 


30 


25 


28 


43 


28 


32 


27 


27 


22 


295 


Darunter: Offentliche Schiiler . 


30 


29 


24 


27 


41 


28 


32 


27 


27 


22 


287 


Privatisten (Hospitantinnen) 


3 


1 


1 


1 


2 
8 


2. Geburtsort (Vaterland)* 
Mahr.-Ostrau 


8 1 


ll l 


11' 


2 1 


15 1 


8 


11 

7 


5 


84 5 


Hnderswo in Mahren 
8 


9 


5 


14 


12 1 


11 


9 


10 


12 


8 


98 ' 


Schlesien 
9 


6 


4 


6 


8 


7 


9 


9 


5 


7 


70 


Bohmen ....... 
J2 


— 


2 


— 


1 


1 


1 


— 


— 


— 


2 


Galizien ... . 


1 


1 


1 


2 


3 


1 


-- 


1 


2 


— 


12 


Mederosterreich . 


1 


1 


— 


3 


1 


— 


1 


— 


1 


1 


9 


Kustenland . . . 


1 
1 
2 


Ungarn .... — 


1 


— 


— 


— 


— 


1 


— 


— 


2 


Deutschland 
1 


1 


— 


— 


— 


— 


1 


— 


— 


_ 


3 


Vorder-Indien .... 
— 


— 


— 


— 


— 


~ 


— 


— 


— 


1 


1 


Summe . 


BO 3 


29 1 


24 1 


27 1 


4P 


28 1 32 


27 


27 


22 


287 s 


3. Muttersprache. 
Deutsch ... 


293 


28 1 


24 1 


25 1 


37 2 


27 


29 


25 


23 


17 


2G4* 


Cechoslavisch • 
1 


— 


2 


4 


1 


2 


1 


4 


4 


19 


Polnisch . .... 


1 


— 


— 


— 


— 


— 


1 


— 


— 


1 


3 


Ungarisch 


1 


_ j ._ 


1 
Summe . 


30* 


29 


24 1 


27 1 


41 2 


28 


32 


27 


27 


22 


287 8 


4. Religionsbekenntnis. 
Katholisch des lat. Ritus 


17 


S 1 


9 1 


14 


22 a 


14 


21 


13 


15 


12 


1455 


Evangelisch R. K 


1 


1 


— 


— 


— 


1 


1 


— 


1 


1 


5 1 


Mosaiscli .... 
13 1 
30 3 


20 


15 


13 1 


19 


13 


10 


14 


11 


9 


137 2 
Summe . 


29 1 


24 1 


27 1 


41- 


^8 


32 


27 


27 


22 


287 8 


5. Lebensalter. 
am 15. Juli 
/ 11 Jahre 

12 » 


10 


8 l 


18 1 


16 2 


18 


14 


10 1 


583 
13 „ 


2 1 


3 


7 1 


13 


ll 1 


— 


— 


— 


— 


— 


36 3 
14 „ 


2 

3 


2 


20 l 


10 


— 


— 


— 


— 


37 3 


6*/ a und mehr Monate 


15 „ 
— 


— 


2 


9 


11 


10 


— 


— 


— 


32 


des letztbegonnenen 


16 „ 


— 


— 


— 


— 


1 


7 


17 


10 


— 


— 


35 


Altersjahres fiir ein vol- j J£ » 


— 


— 


— 


— 


— > 


— 


b 


11 
6 


8 

12 

5 


\ 


24 

. 22 

14 


les Jahr gerechnet. 


±o „ 

19 „ 
9 
20 „ 


2 


7 


9 
21 . 


— 


— 


— 


— 


-- ■ 


— 


— 


— 


— 


1 


1 


1 


1 
Su 


mn 


le . 


30 3 


29 * 


24 1 


27 1 


4J2 


28 1 


32 


27 


27 


22 


287« Von hier angefangen gelten die kleinen hochgestellten Ziffern den Priratisten (Hospitantinnen). - 13 - O 6 Nach dem Wohnorte der El- 

tern sind; 

Ortsangehorige 

In dcn Nachbargemeinden wohnhait . 
Auswartige Summe 
7. Klassifikation. 

a) Zu Ende des Schuljahres 1913 1914: 
Zum Hufsteigen in die nachste Klasse 

waren i bezw.es haben die oberste Klasse 

beendet) : 
Vorziiglich geeignet (mit vorzuglichem 

Erfolg) . . . . • 

Geeignet (mit gutem Erfolg) 

Im allgemeinen geeignet 

Nicht geeignet (mit nicht geniigendem 

Erfolg) 

Die Bewilligung zu einer Wiederho- 

lungspriifung erhielten 

Nicht klassifiziert wurden 

ftufierordintliche Schuler Summe . 

b) Nachtrag zum Schuljahre 1912/1913: 
Wiederholungs-Priifungen waren be- 

willigt 

Entsprochen haben . 

Nicht entsprochen haben (oder nicht 

erschienen sind) 

Nachtragspriifungen waren bewilligt 

Entsprochen haben 

Nicht entsprochen haben 

Nicht erschienen sind 

Darnach istdas Endergebnis f iir 1912 13 : 
Zum flufsteigen in die nachste Klasse 

waren (bezw. es haben die oberste 

Klasse beendet) : 
Vorziiglich geeignet mit vorziiglichem 

Erfolg) 

Geeignet (mit gutem Erfolg) .... 

Im allgemeinen geeignet 

Nicht geeignet (mit nicht geniigendem 

Erfolg) 

Ungepriift blieben .... . . . . 8. Geldleistungen der Schuler. 

Das Schulgeld zu zahlen waren ver 
pflichtet : 

im I. Semester 

im II. Semester 

Zur Halfte waren befreit: 

im I. Semester 

im II. Semester K 1 [a II' Ma $0 8 29" 30' 2ti 2S 24 ' III., Ill| IV I V I 2V l.V 
1 24 1 |27 x 12 1 

26 

5 49' 21' 

l'V 
1 !l' 41- 28 2S 32 :>S 32 o2 27 27 27 8o VIII 22 22 82 22 Zuzammdn 131" 

I44 s 

12 


2V 1 - 
1 — 56' 

35« 

9 

23 

lo 
4 28 V 60 2 

188 1 
9 

26 

2 28o s 152 
159 - 14 - 

K 1 a s s c 


Ia 


Ib 


II a | II b 


III 


IV | V 


VI | VII 


Ylll| Zusam. 


Ganz befreit waren: 
im I. Semester . . 


17 


14 


9 


12 


25 


14 


17 


13 


17 


10 


148 


im II Semester . . . 


20 


15 


y 


8 


21 


12 


15 


14 


13 


7 


134 


Das Schulgeld be- 
trug im ganzen: 
im I. Semester . . 


640 


760 


680 


600 


760 


580 


640 


540 


460 


480 


6140 K 


im II. Semester . 


520 


640 


640 


800 


880 


620 


680 


500 


540 


000 


6420 K 


Zusammen 


1160 


1400 


1320 


1400 


1640 


1200 


1320 


1040 


1000 


1080 


12560 K 


Die Aufnahmstaxen 
betrugen .... 


134*40 


130-20 


8-40 


8-40 


12-60 


8-40 


8'40 


— 


__. 


— 


31080 K 


Die Lehrmittelbei- 
trage betrugen . . 


66 


66 


54 


56 


92 


58 


66 


54 


58 


44 


614-- K 


Die Taxen fur Zeug- 
nisduplikate be- 
trugen .... 


— 


4 


— 


— 


8 


4 


4 


8 


— 


— 


28-- K 


Summe . . 


200-40 


200-20 


62-40 


64-40 


112 60 


70-40 


78-40 


62 


58 


44 


952-80 K 


9. Besuch des Un- 
terrichtes in den 
nicht obligaten 
Gegenstanden. 
Bohm. / {• £| asse 
Sprache { J{i ^- 


20 1 


17 


20 


21 


15 


1 


2 


2 


— 


— 


) 98 l 

) 


Steno- ( I. Kurs 
graphie \ II. Kurs 
24 


7 


4 


_ 

} 53 


— 


-- 


— 


— 


— 


— 


14 


5 


4 


— 


Gesang 


8 


10 


1 


— 


4 


2 


1 


- 
— 


26 


10. Stipendien. 
f_nzahl der Stipen- 
disten 


— 
_ 


_ 


__ 


. — 


— 


— 


1 


— 


1 


Gesamtbetrag der 
Stipendien . . . 


100K 
100 K - 13 

VI. Unterstiitzungswesen. 

a) Stipendien. 

Ein Schuler war mit euiem Stipendium aus der Robert Tenzer-Stit- 
tung im Betrage von 100 Kronen beteilt. 

b) Lokales Unterstiitzungswesen. 

Der Unterstiitzungsverein fiir Schuler des Gymnasiums besaB am 
Ende des Vereinsjahres 1912 ein Vermogen von . . K 4906.57 

Im Vereinsjahre 1913 betrguen die Einnahmen: 

1. Mitgliedsbeitrage und Spenden (darunter eine 
Spende der Frau Baumeister Pau'a Gobiet per 100 K 
in Gold und eine Spende der Mahr.-Ostrauer Spar- 

kasse im Betrage von 50 K) ....... K 1664.70 

2. Ergebnis der Sammlung anlaBlich des II. deutschen 
Kinderschutztages . K 77.— 

3. Sparkassezinsen .......... K 201.- 

Summe . . K 6849.27 
Die Ausgaben betrugen , . . „ 988.90 

Stand des Vereinsvermogens (samt Stammeinlage 
per 100 K) bei der Vollversammlung am 22. Novem- 
ber 1913 . . . K 5860.37 

Die Vereinsbibliothek („Schul :rlade") umfaBte einschlieBlich 
der den Schiilern zur dauernden Beniitzung uberlassenen Biicher am 
Schlusse des vorigen Schuljahres 1579 Biicher. Davon kamen in Ab- 
fall 153 Bucher, wahrend 89 im heurigen Schuljahre neu angekauft 
und von den Schii'ern Harry Fillunger 6, Max Fischer 1, Hans Pillich 
24 und Schmid Ku:t 6 gespendet wu den. Somit .Stand am Schlusse 
des Schuljahres 1552 Biicher. 

Der zum Ankauf von Lehrbuchern in diesem Schuljahre verwendete 
Betrag belief sich auf . . . . . . K 190.45 

Die Auslagen fiir s o n s t i g e Unterstutzungen (Klsider, Mit- 
tagstische, Unterstiitzungsbeitrage in Krankheitsfallen) 
betrugen ......./ . K 489.05 

Demnach wurden im Ganzen '. . K 679.50 

im Schuljahre 1913/14 iiir Unterstiitzungen verausgabt. 

Die Vereinsleitung besteht nach dem Ergebnis der am 22. 
November v. J .durchgefiihrten Neuwahl des Ausschusses gegenwartig 
aus folgenden Herren: Dr. Alois H i 1 f , Professor Dr. Gustav Kl ameth 
(Beneiiziar), Stadtsekretar Joh. K m e n t, kais. Rat Dr. Max M u n k, 
Professor flnton Brentano (Schriftfiihrer), Oberingenieur Otto 
Schraid (Kassier) und Gymnas ; .aldirektor Dr. Julius K r a B n i g (Ob- 
mann). R\s Ersatzmann fungiert Herr Biirgerschuldirektor Wilhelm 
H o s chek. 

Fiir die Einkassierung der Mitgliedsbeitrage sind auch in 
diesem Jahre in sehr verdienstvoller Weise tatig gewesen die Herren: 
Oberingenieur Otto Schmid (Mahr.-Ostrau und Witkowitz), Stadt- 
sekretar Joh. K m e n t (Oderfurt), Giiterdirektor Eduard F o 1 1 i n e k 
(Poln.-Ostrau) und Dr. Alois M i t z e 1 y (Hruschau). 

R\s Kassarevisoren iungierten die Herren Burgerschuldirektor 
fllois N e u B e r und mag. pharm. Karl D v o f a k. 

Die Direktion fuhlt sich angenehm verpflichtet, allen hochherzigen 
Forderern des Vereines aufs herzlichste zu danken. 16 V. Schulhygienc. 

Zur Forderung der Gesundheit und korperlichen Rusbildung der 
Schiiler wurden folgende MaBnahmen getroffen : 1. Das Turnen. 

In diesem Schu^jahre war das Turnen in der I. — VII. Klasse obligater 
Lehrgegenstand. Rls Ersatz fiir dia Jugendspiele wurde ferner wahrend 
der Wintermonate und in der warmen Jahreszeit bei ungiinstiger Wit- 
terung das Kiirturnen betrieben. Dieses wurde vom Turnlehrer Herrn 
R. Skiobanek geleitet und war so eingerichtet, daB in den Wintermo- 
naten die Schuler aller Klassen mit Husnahme der I. jede zweite Woche 
an die Reihe kamen und cine Stunde lang zum Turnen Gelegenheit fan- 
den. Es wurde in 2 Abteilungen getumt. Die erste Hbteilung umfalte 
die Schiiler der II. und III., di? zweite die der IV. — VIII. Klasse./ (Jbersicht iiber die Beteiligung am Kiirturnen. 

I. K b t e i 


1 un 


g 


II 


. Hbtei 


1 un 


g 


Nr. 


Tage | 


Il.a 


Il.b 


III. 


Zus. 


Nr. | 


Tage | 


IV. | V. | 


VI. |VII. |VIII. 


Zus. 


1. 


4/11. 


8 


7 


18 


33 


1. 


ll./ll. 


3 


2 


3 


4 
12 


2. 


18./U. 


10 


9 


17 


36 


2. 


25./11. 


9 


4 


3 


4 


— 


20 


3. 


2./12. 


9 


8 


18 


35 


3. 


9./12. 


4 


4 


3 


3 


— 


14 


4. 


19./12. 


7 


o 


10 


22 


4. 


23./12. 


3 


2 


2 


1 


— 


8 


5. 


9./1. 


8 


6 


13 


27 


5. 


13./1. 


5 


2 


3 


3 


— 


13 


6. 


20./1. 


5 


4 


6 


15 


6. 


27./1. 


4 


3 


2 


3 


— 


12 


7. 


3./2. 


5 


4 


13 


22 


7. 


10./2. 


9 


2 


3 


2 


— 


16 


8. 


20./2. 


7 


3 


11 


21 


8. 


24./2. 


7 


3 


2 


3 


— 


15 


9. 


3./3. 


10 


4 


13 


27 


9. 


13./3. 


7 


2 


3 


3 


— 


15 


10. 


17./3. 


4 


3 


7 


14 


10. 


24/3. 


7 


3 


3 


2 


— 


15 


11. 


31./3. 


8 


7 


10 


25 


11. 


1./5. 


4 


2 


3 


1 


— 


10 


12. 


1./5. 


8 


8 


8 


24 


13. 


12./6. 


4 


3 


5 


12 2. Jugendspiele. 

Fiir die Abhaltung von Jugendspielen iiberlieB die lobliche Stadt- 
gemeinde von Mahr.-Ostrau dem Gumnasium heuer den Sportplatz des 
Deutsehen T urnvereines an der ReichsstraBe. Die Spiele fanden unter 
der Leitung des Herrn Supplenten Dr. Friedrich Frankl u, Anton Skro- 
banek im Herbste bis zum Eintritt der rauhen Jahreszeit, dann seit dem 
21. Hpril 1914 zweimal wochentlich u. z. am Dienstag und Freitag von 
4—6 Uhr nachmittags statt. Hiebei brachten die Schiiler, nach Klassen 
/geordnet, folgende Spiele zur Husfiihrung: Eilbotenlauf, Schlaglaufen, 
,Barlaufen, Wanderball, Balljagd, Gassengeck, Tiirkenkopf, Tag und Nacht, 
Drittenabschlagen, Faustball, Deutschen Schlagball, FuBball. 

Mit Genehmigung des h. k. k. mahr. Landesschulrates fanden auch 
zwischen einzemen Klassen des Gumnas'.ums und der hiesigen Staatsre- 
alschule unter Aufsicht der Jugendspielleiter Schlagballwettspiele am 
9. ,VI. und 22. VI. statt. f 

HuBer den Spielleitern wohnten ziemlich regelmaBig auch andere 
Mitglieder des Lehrkorpers den Jugendspielen bei. 17 Ubersicht iiber die Beteiligung an den Jugendspieien 

Tage 


I. A 


I. B 


II. R 


II. B 


III. 


IV | v. 


VI. 


VII. 


VIII. 


I. VIII. 


von 


von 


von 


von 


Yon 


YOii 


Yon 


Yon 


Yon 


Yon 


Yon 


o/ 


o 

Qh 
30 


29 


24 


27 


41 


28 


32 


27 


27 


22 


287 


II 


1. 


19./9. 


. 


18 


2 


3 


20 


12 


4 


2 


1 
89 


31 — 


2. 


30./9. 


4 


7 


6 


12 


12 


5 


4 


3 


— 


— 


53 


18-47 


3. 


14./10* 


3 


9 


5 


7 


12 


11 


5 


2 


— 


— 


54 


19 


4. 


17./10. 


5 


7 


5 


7 


15 


11 


1 


— 


— 


— 


51 


17-8 


5. 


2. 10. 


4 


15 


9 


10 


15 


8 


5 


4 


2 


— 


72 


251 


6. 


24./10. 


1 


11 


7 


5 


13 


9 


3 


2 


— 


— 


51 


17-8 


7. 


28./10. 


11 


10 


6 


9 


15 


9 


3 


3 


3 


— 


69 


24 


8. 


31./10. 


3 


7 


5 


2 


16 


9 


2 


4 


3 


— 


51 


17-8 


9. 


21/4. 


13 


13 


19 


20 


14 


8 


1 


3 


7 


— 


98 


34 


10. 


24./4. 


10 


11 


8 


11 


13 


11 


9 


4 


6 


— 


81 


28-25 


11. 


28./4. 


17 


17 


9 


18 


16 


11 


7 


8 


6 


— 


109 


38 


12. 


5./5; 


13 


16 


9 


14 


16 


5 


7 


6 


6 


— 


92 


32 


13: 


8./5 


14 


7 


4 


13 


8 


5 


3 


2 


2 


— 


58 


20-25 


14 


12./*. 


13 


15 


U 


13 


22 


6 


5 


7 


7 


_ 


99 


31-5 


15. 


15. 5. 


14 


16 


11 


13 


17 


7 


5 


3 


8 


— 


94 


32-7 


16. 


19./5. 


14 


16 


9 


1« 


22 


6 


8 


8 


6 


— 


105 


36*9 


17. 


22./5. 


13 


13 


9 


15 


26 


5 


6 


7 


8 


— 


102 


36 


18 


26./5. 


15 


13 


12 


13 


25 


7 


2 


5 


4 


— 


96 


33-4 


19. 


29./5. 


10 


9 


7 


16 


16 


15 


5 


3 


6 


— 


87 


30-31 


20. 


r-./6. 


11 


13 


8 


10 


22 


7 


3 


2 


6 


— 


82 


28.5 


21. 


9./6. 


3 


8 


13 


13 


15 


7 


1 


1 


1 


— . 


62 


21-6 


22. 


16./6. 


9 


14 


3 


6 


12 


1 


1 


2 


4 


— 


52 


18-12 


23. 


19./6. 


11 


13 


12 


13 


18 


5 


— 


4 


2 


— 


78 


27*18 


24. 


23./6. 


5 


9 


9 


11 


16 


5 


1 


2 


3 
61 


21-25 3. Das Schlittschuhlaufen. 

Dank dem Entgegenkommen des geehrten Mahr.-Ostrauer Eis- 
laufvereines war den Sehulern an allen Werktagen die Benutzung der 
Eisbahn gegen den bedeutend ermaBigten Eintrittspreis von 10 h ge- 
stattet .wahrend an Sonn- und Feiertagen die ermaBigte Eintrittsgebiihr 
fiir Schuler 20 h betrug. Ueberdies wurden 228 an einzelnen Nachmit- 
tagen giiltige Schuler-Freikarten dem Gymnasium zur Verfugung ge- 
stellt. AuBer dem hiesigen Eislaufplatze standen auch die Eisbahnen 
der Nachbarorte zur Beniitzung offen. 4. Das Baden, Schwimmen und Radfahren. Die Stadtgemeinde von Mahrisch-Ostrau hat als Pachterin der 
Badeanstalt bei der ..Eiche" in Poln.-Ostrau bei ihrer bewahrten 
Schulfreundlichkeit iiber Ansuchen der Gymnasialdirektion den Schu- 
lern des Gumnasiums die Beniitzung des Schwimmbades zum errnaBigten 
Preis von 15 h per Bad gestattet und auBerdem, fur arme Schuler 50 
Freikarten bewilligt. , 

Das Radfahren betrjeb ejne grQftere Anzahl von §chujern, - 18 Obcrsicht iiber dic Tcilnahmc dcr Schiiler am Schlittschuhlaufcn 

Badcn und Radfahren. Klasse 


Eislauier 


Badende 


Schwimmer 


Radfahrer 


I. a 


20 


66-67% | 


28 


93-3% 


10 


33-3% 


4 


13-3°/ 


I. b 


18 


62-l°/o 1 


19 


65-5°/ 


6 


20-7°/ 


4 


13-8°/ 


II. a 


21 


87-SO/o 


24 


100 <% 


11 


45-8°/ 


2 


8'3°/ 


II. b 


'21 


77-8°/ 


25 


92-6% 


11 


40-7% 


7 


25-9°/ 


III. 


28 


68-3% 


41 


100 % 


26 


63-4% 


12 


29'3°/ 


IV. 


19 


67-9'Vo 


27 


96-4°/ 


26 


92-9% 


4 


14-3% 


V. 


28 


87-5% 


32 


100 % 


27 


84-4% 


18 


66-3% 


VI. 


26 


96-3°/ 


27 


100 o o 


20 


74-1% 


14 


51-9% 


VII. 


19 


70-4% 


27 


100 o /o 


26 


96-3% 


15 


55-6% 


VIII. 


20 


90-9% 


20 


100 °/ 


20 


90-9% 


13 


59-1% 


Zusammen 


220 


76-7% 1 


270 


94-1% 


183 


63-8% 


93 


32-4% 1 5. Husfluge. 

Fiir ilusfliige wurde vom Direktor der 8. Juni freigegeben. Hn die- 
sem Tage wurden von den Schulern unter Fiihrung von Mitgliedern 
des Lehrkorpers klassenweise nach verschiedenen Ausflugsorten teils 
groBere , teils kleinere Exkursionen unternommen. 

6. Schiefiubungen. 

Der SchieBunterricht dauerte in diesem Schuljahre vom 11. Oktober 
bis Ende Mai. Den Unterricht leitete der k. k. Hauptmann des Landwehr- 
infanterieregimentes Troppau Nr. 15 Herr Ferdinand Schlacht, fflr 
die Aufrechterhaltung der Disziplin sorgten die Mitglieder des Lehrkor- 
pers abwechselnd. Rn den Uebungen nahmen 14 Schuler der VII. und 
3 Schuler der VIII. Klasse teil. Von diesen beteiligten sich auch 5 an der 
zu Pfingsten 1. J. in Wien abgehaltenen I. osterreichischen Jungschiit- 
zenkonkurrenz. flra 6. Juni wurde als AbschluB des heurlgen Kurses 
in der burgerlichen SchieBstatte ein BestschieBen veranstaltet.. welches 
durch ein Konzert der zu diesem Zwecke vom loblichen Regiments- 
kommando in entgegenkommender Weise aus Troppau hieher entsende- 
ten Militarkapelle einen besonders festlichen Charakter erhielt. Diesem 
^vohnte auBer den mit der Leitung des SchieBunterrichtes betrauten Herren 
Offizieren und zahlreichen Mitgliedern des Lehrkorpers der Staats- 
realschuie und des Gymnasiums als Vertreter des Schiitzenvereines Herr 
Schutzenrat Otto tJaar bei, welcher den SchieBunterricht in mehrfacher 
Hinslcht forderte und fur den besten Schiitzen einen silbernen Pokal 
spendete. Neben den vom hohen MiUtararar gewidmeten Besten hatten 
mehrere Mitglieder des Gymnasiallehrkorpers fiir die Schuler der Rnstalt. 
zwei Preise gestiftet und zwar die Ausqaben der Werke von Grill- 
parzer und Lenau. HnlaBlich der Verteilung der Beste hielt zunachst 
Herr Hauptmann S c h 1 a c h t an die Schiiler eine Hnsprache, in welcher 
er seiner Befriedigung iiber die bisher erzielten Erfolge Husdruck ver- 
lieh, und die jungen Schiitzen aufforderte, auf der einmal betretenen 
Bahn auch in Zukunft zu verharren. Hierauf ergriff der B e r i c h t e r- 
statter das Wort, um i.m Namen der hiesigen Mittelschulen den Her- 
ren Leitern des SchieBunterrichtes und allen jenen Faktoren den herz- 
Hchsten Dank auszusprechen, welche den ScMeBunterricht gefordert und 
das Zustandekommen des BestschieBens ermoglicht haben. Er schloB mit 
einem dreimaligen Hoch aufSeine Majestatden KaiserFranz 
Joseph I., iri welches alle Hnwesenden begeistert einstimmten, wah- 
rend die Regimentskapelle die Klange der Volkshymne intonierte. 

7. Hnderc korperliche Obungcn. 

a)Turngange. Mit den einzelnen Klassen wurden von den 
mit der Erteilung des Turnunterrichtes betnuten Herren Supplenten 
W. Jahn und R. Skrobanek ein- bls dreistundige Turngange an folgen- 
den Tagen unternommen; 5. VI. (I a u. Ib); 16. VI. (II a u. II b); 19.' 
VI. (V.). - 19 b) R u der n. In Ermanglung eines gecigneten Platzes zur Beta*tigung 
dieses Sportes wurde dcn Schtileru die Pflege des Sportcs bei cincr all- 
fallicf sJch bietenden Gelegenheit unter Anwendung der crfordcrlichen 
Vorsicht empfohlen. | 

c) Sk i laufen. Da das Skilaufen in der neichsten Umgebung 
der Stadt unmoglich Ist, wurde solchen Schiilern, die trotzdem zur Aus- 
iibung dieses Sportes Gelegenheit fanden, die Beobachtung dcr notwcn- 
digen VorsichtsmaBreqeln eingescharft. 

d) Fechten. Der Fechtunterricht konnte an der Anstalt nicht 
erteilt werden, doch erhielten einzelne Schiiler privatim Unterricht im 
Fechten. Fiir jede Unterstiitzung, welche der Schule in ihrem Streben nach 
Forderung der kdrperlichen Gesundheit ihrer Schuler zufceSI wurde, sprjcht 
die Direkiion hientf t den verMndlichsten Dank aus VI. Chronik. 

7. Juli 1913: Hufnahmspriifung fiir die I. Klasse. — 

12., 14. und 15. Juli: Miindliche Reifeprufungen unter dem Vorsitz 
des k. k. Direktors des Staatsgymnasiums in MahriscW-WeiBkirchen 
Herrn ErnstSewera. — 

18. August: Geburtsfest Seiner Majestat des Kai- 
sers Franz Joseph I. Beim offiziellen Hochamte wird das Gymna- 
nasium durch die in Mahr.-Ostrau weilenden Mitglieder des Lehrkorpers 
vertreten. — 

16. September: Einschreibungen fiir die I. — VIII. und Huf- 
nahmspriifungen fiir die I. Klasse. — 

16. und 17. September: Aufnahmspriifung einer Privatistin in 
die III. Klasse. — , 

17. September: Wiederholungs- und Nachtragspriifungen. — 

18. September: Feierlicher Eroffnungsgottesdienst. 

19. September: Beginn des regelmaBigen Unterrichtes. — 

4. Oktober: Namensfest Seiner Majestat des Kai- 
sersFranzJoseph I. Aus diesem AnlaB findet um 8 Uhr friih im 
Festsaale des Gymnasiums ein feierlicher Gottesdienst statt, an dem sich 1 
die katholischen Schiiler und die Mitglieder des Lchrkorpers beteiligen. 
Fiir die evangelischen Schiiler wird um halb 9 Uhr friih in der Christus- 
kirche und fiir die Israeliten um 8 Uhr fruh im Tempel ein Gottesdienst 
abgehalten. — 

18".Oktober: Jahrhundertfeier der Volkerschlacht 
bei Leipzig. Die Wichtigkeit dieses Ereignisses und die hervorragen- 
de Stellung, die Oesterreich bei der Vorbereitung und beim Ausgang dieser 
Entscheidungskampfes sowie bei den sich anschlieBenden geschichtlichen 
Vorgangen eingenommen hat, wird in den hoheren Klassen beim Ge- 
schichtsunterrichte von den Professoren im geeigneter Weise den Schii- 
lern ins Gedachtnis gerufen und zum tieferen Verstandnis gebracht. — 

19. 'NovemberrGedenktagfiirweiland Jhre Majesltats 
d i e K a i s e r i n E 1 i s a b e t h. Rn dem Gottesdienste, welcher aus 
diesem AnlaB im Festsaale des Gymnasiums abgehalten wird, nehmen die 
Mitglieder des Lehrkorpers und die katholisehen Schiiler tcil. Fur die 
evangelischen Schiiler findet an der evang. Christuskirche und fiir die 
Israeliten im Tempel ein Gottesdiensti statt. — 

14. Februar 1914: SchluB des I. Semesters, Verteilung der Se- 
mestralausweise, Aufnahmspriifung einer Privatistin in die II. Klasse. — 

9. M a r z : III. deutscher Kinderschutztag in Mah ren. 
Aus diesem HnlaR wurde am 8. Marz eine Schulfeier mit folgenden 
Programmpunkten abgehalten; 1. ,,Das ist mein Qesterreich" von Ad. 20 Bekk, Alusik von Fr. von Suppe (vorgetragen vom Sangerchor der An- 
stalt unter Leitung des Herrn Professors Hugo Schubert). 2. „Der Find- 
llng" von Gust. Mhl (deklamiert von einem Schiiler der I. Klasse). 3. „Das 
Gottliche" von W. von Goethe (deklamiert von einem Schuler der 
VIII. Klasse). 5. Volkshymne. — Auf Grund der unter den Schulern 
eingeleiteten Geldsammlung wurden 239 K 90 h eingenommen, die nach 
Rbzug der Portospesen per 43 h zu gleichen Teilen der deutschen Lan- 
deskommission fur Kinderschutz und Jugendfiirsorge und dem hiesigen 
Gumnasialunterstutzungsverein abgefiihrt wurden. — 

20. April: Vorpriifungen zur Reifepriifung. 

24. u n d 25. R p r i 1 : Inspektion des Turnunterrichtes durch den 
Herrn k. k. Fachinspektor Franz Schrott. — 

27. bis 29. R p r i 1 : Inspektion der Anstalt in den realistischen 
Fachern durch 1 den Herrn k. k. Landesschulinspektor W i 1 h e 1 m M i o- 
riniEdlen vonSebentenberg. — 

5. u n d 6 . M a i : Inspektion des Zeichenunterrichtes durch den 
Herrn k. k. Fachinspektor Schulrat fllois Machatschek. — 

8. J u n i : Fiir Ausfliige freigegeben. — 

12. — 15 Juli: Inspektion der Anstalt nach ihrem Gesamtzustand 
und in den humanistischen Fachern durch den Herrn k. k. Landesschul- 
inspektor K a r 1 R i 1 1 e r v o n Reichenbachl — 

16.— 19. Juni: Wiederholung einer Vorpriifung zur Reifepriifung 
und schriftliche Reifepriifungen. — 

24. u n d 25. J u n i : Vorpriifungen zur Reiteprufung. — 

4. Juli: SchluB des Schuljahres; Zeugnisverteilung «— ! VII. Bchordlichc Erlassc von allgcmcincm 

Intcrcssc. 

1. ErlaB des hohen k. k. Ministeriums fiir Kultus 
und Unterricht vom 16. Juni 1913, Z. 24.153 (intimiert mit ErlaB 
des hohen k. k. mflhrischen Landesschulrates vom 29. Juni 
1913. Z. 16.937): Schiiler, die dem Uebertritt an eine MilitSrerziehungs- 
oder Bildungsanstalt anstreben, durfen bei der Erteilung des letzten 
dem beabsichtlgten Uebertritt vorangehenden Schulzeugnisses nicht nach- 
sichtiger beurteilt werden. — 

Desgleichen vora 16. Juni 1913, Z. 2444 (L.-S.-R.-E. vom 
29. Juni 1913, Z. 17.402): Es wird provisorisch angeordnet, daB in fder 
VI. Klasse die schriftlichen Uebersetzungsarbeiten aus der Unterrichts- 
sprache in das Grlechische als Schularbeiten (Kompositionen) in Hinkunft 
durchaus zu entfallen haben. Rn ihre Stelle treten ausschlieBlich Ueber- 
setzungen aus dem Griechischen in die Unterrichtsspracne. — 

3. Desgleichen vom 2. Juli 1913, Z. 26.655 (L.-S.-R.-E. vom 
29. Juli 1913, Z. 18.662): Die Wochentage, an welchen gemSB §6 
der Ministerialverordnung vom 29. Februar 1908, Z. 10.051, fiir die 
Abiturienten kein Unterricht stattfindet, sind stets vom Tage des Be- 
kjinnes jder miindlichen Priifungen zu zahlen, doch ist im Sinne der 
Ministerialverordnung vom 1 5. April 1912, Z. 14, 8, 22, wie fur alleiibrigen 
Schuler auch fflr die Rbiturienten der Unterricht spatestens am 5. Juli 
zu ;s<chlieBen. — 

4. Pesglei chen vom 9. Dezember 1913, .Z 56.172 (L.-S.-R.-E. 
vom 18. Dezember 1913, Z .38.297): Nach den Weihnachtsferien des 
laufenden Schuljahres hat der regelmaBige Schulunterricht ausnahms- 
weise ;am 5. Janner zu beginnen. — 

5. ErlaB de s hohen k. k. mahri schen Landesschul- 
rates vom 8. Janner 1914, Z. 34.138: Vom Beginn des Schuljahres 
3914—15 haben fur die Hmtszeugnisse zum Zwecke der Schulgeld- 
befrelung neue Formulare zur Verwendung zu gelangen. Die Betreiungs- 21 - gesuches ind i n der ersten W o c li e des Sclwljahres dem Klassen- 
vorstand zu iibergebcn. Die Bestatigung der Steuerbehorden auf dem 
Venuogensausweise hat, wenn sie Behordeu in anderen Kronlandern 
obliegt, die Partei selbst einzuholen. — 

6. ErlaB des hohen k. k. JWinisteriums fiir Kultus 
und Unterricht vom 10. Mai 1914, Z. 21.670 (L.-S.-R.-E. vom 
20. Mai 1914, Z. 13.998): Im laufenden jahre hat der Unterricht aus- 
nahinsweise bereits am Samstag, den 4. Juli zu entfallen und es list 
an diesem Tage der Schulgottesdienst abzuhalten und die Zeugnis- 
verteilung vorzunehmen. — VIII. Zur Lehrverfassung. 
R) Dcr Lehrplan. 

a) Obllgate Lehrgegenstande: 

Da der Lehrplan in den obligaten Fachern dem durch die 
hohe M.-V. vom 20. Marz 1909, Z. 11.662, und vom 27. Juni 1911, 
Z. 25.681, fiir die osterreichischen Gymnasien festgesetzten Normal- 
lehrplane entsprach, wird im folgenden nur der deutsche Lesestoff 
die Themata fur die deutschen Aufsatze am Obergymnasium und fiir 
die Redeiibungen sowie die Lekture, der Memorierstoff und die Themen 
^iir die Schularbeiten aus den altklassischen Autoren ausgewiesen. 

1. Deutschc Sprache. 

a) Lesestoffff. 

V. Klasse. 

a) Auswahl aus dem Nibelungenliede, der Gudrun, dem hof. Epos, 
Minnesang (Walther) und der 'Spruehdichtung, Volkslieder. 

b) Aus der neuen und neuesten Literatur ausgewahlte Balladen, 
Romanzen, poetische Erzfihlungen, Proben aus moderner Prosa. 

VI. Klassc. 

Schullekture: a) Proben aus den wichtigsten Schriftstellern des XVI. bis 
XVIII Jahrhunderts, Goethe und Schiller bis 1794 (nach dem Lesebuche). 

b) Proben moderner Prosa (nach dem Lesebuche). 

c) Lessings ,,Minna von Barinhelm", Goethes ,,G6tz von Berlichingen", 
Schihers „Rauber" (nach Schulausgaben) 

Privatlekture : „Emilia Galotti", Goethes „Egmont", Shakespeares 
,,Macbeth", Morikes „Mozart auf der Reise nach Prag" (nach Schul- 
ausgaben). 

VII. Klassc. 

Schullektiire : a) Werke Schillers und Goethes aus der Zeit ihres 
gemeinsamen Wirkens, Goethes Alterswerke, Proben aus den Romanti- 
kern und Oesterreichern (nach dem Lesebuche). 

b) Goethes „Iphigenie", „Tasso", Schillers „Maria Stuart", ,,Tell"i 
Grillparzers ^.Ahnfrau" (nach Schulausgaben). 

Privatlektiire : Schillers r^Don Karlos", Wallenstein", ,Jungfrau von 
Orleans", Goethes ,,Hermann und ADorothea", Grillparzers „Sappho", „Des 
Meeres und der Liebe Wellen", „K6nig Ottokars Gliick und Enae", 
Bartschs „Die zwolf aus der Steiermark" (nach Schulausgaben). 

VIII. Klassc. 

Schullektiire : a) Auswahl aus den Dichtern der neuesteh Zeit. 

b) Musterstiicke wissenschaftlicher Prosa mit besonderer Heran- 
ziehung asthet.-philos. Schriften (nach dem Lesebuche). 

Privatlekture : Goethe, Faust I. ; Schiller, Braut von Messina und 
Demetrius; Kleist, Zerbrochener Krug; Hebbel, Nibelungen; Gerh. Haupt- 
^rnann, Hanneles Himmelfahrt. (Nach Schulausgaben und nach dem 
Lesebuche.) -22- b) Themen zu den deulschen Aufsatzen. 

V. Klassc. am im S c ! : u 1 a r b e i i e n. 

1. Die Reize des Waldes. 

2. Walther von Aquitanien 
Wasgenstein. 

3. Die Bedeutung der Traume 
Nibelungenliede. 

4. D6 reit von Tronege Hagene 

zaller vorderost: 
Er was den Nibelungen ein helf- 

itcher trost. 
(Nl. XXV. 1564, 1—2.) 

5. Parzivals Charakter in seiner 
Entwicklung. 

6. Uebersetzung und Wurdigung 
des Walter'schen Gedichtes „Ir 
suii sprechen willekomen!" Hausaroeiten; 

1. Die wichtigsten Mittel der Re« 
klame. Das Wesen der Ballade, darge- 
stellt an Heines ,,Belsazer". Warum ist es so naturlich, sein 
Vaterland zu Iieben? 4. Reise zu FuB! 
MenschengruB ! Da verstehst du VI. Klassc. Schularbeiten: 1. Eine Huffiihrung eines Hans 
Sachsschen Fastnachtsspieles, 

2. Die Poesie des Eislaufes. [Nach 
Klopstock „Der Eislauf"]. 

3. Die Bedeutung der Talismane in 
Wielands „Oberon". 

4. Die Vorgeschichte zu Lessings 
,,Minna v. Barnhelm". 

5. Dis verwandtschaftlichen Be~ 
ziehungen in Lessings Nathan 
dcm Weisen. 

6. Wie schon, o Mensch, mit dei- 

nem Palmenzweige 
Stehst du an des Jahrhunderts 
Neige ! 

Scniiler. Hausarbeiten: 1 . a) Was ich von meinen Ahneii 

weiB. 
b) Der Dinge Wert ist das, was 
wir davon empfinden. [Haller 
„Die fllpen".] 

2. a) Deutsche Weihnachten. 

b) Vergraben ist in ewige Nacht 
Der Erfinder groBer Sterne zu 
oft. [Klopstock 

„Der Eislauf".] 

3. Das Wesen der Idylle. [Nach Fr. 
Miiller „Der Faun" und J. H. 
VoB „Der siebzigste Geburts- 
tag".] 

4. Ich bin nicht hier, um nach 
meiner Hrt zu genieBen; beflei- 
bigen wiil ich micn 62: groBen 
Gegenstanae, ausbi\den will ich 
mich, ehe ich vierzig Jahre alt 
werde. [Goethe „Ital. Reise".] VII. Klasse. 3. Schularbeiten: 
Goethes Anteil an Schillers Ballade ,,Die Kraniche des Iby- 
kus". 

2. Der ilufbau der Marquis Posa- 
Szene „Sir, Geben Sie Gedanken- 
freiheit!" [Don Karlos III. 10.] 

3. ,,WallensteinsLager", der stim- 
menae Akkoid zur WailjnsWin- 
tragodie. 

4. Zwci Koniginnen. [Nach Schtl- 
lers „Maria Stuart".] Hausarbeiten: 

Zwei klassische Darstellungen 
echten Biirgersinnes. Mein Erbteil, wie herrlich, weit 

und breit! 
Dis Zeit ist mein Besitz, mein 

Hcker ist die Zeit. 
[Goethe „westostl. Diwan".j 23 - 5. Dns Kalnsraal der Schlcksalstra- 
gftdie. [Zn Grlllparzers „Ahn~ 

';ui".J 

o. Der Oesterrc.icher hat ein Va- 
terland 
Und hat auch Ursache, es zu 
lieben. 

Grillparzer 3. Willsl du was errlngen, 
Plaudre rrtcht; 
Elne Tat voHbringen 
Zaudrc nicht; 

Und vor (iein MiBIingen 
Schaudre nicht! 
-K Der historische Hintergrund in 
Grillparzers „K6nig Ottokars 
Gliick und Ende". VIII. Klassc Schularbeiten: 1. Der Prolog im Himmel. 

2. Die Lage erweckt Helden zu 
neuem Leben, die Geschichte 
aber sargt sie wieder ein. 

3. Zwei Leben lebt der Mensch, 
Weh', wenn es anders ware! 
Das eine stirbt mit ihm, 
Das andere bleibt, die Ehre. 

[Grillparzer.] 

4. Der Palast ist nicht der einzige 
Schauplatz der Tragodie. 

llmmermann.] 

5. Vor der Entscheidung. Hausarbeiten 1. Die Grenzen der menschlichen 
Erkenntnis. 

2. Und wenn einmal in hundert 

Jahren 
Ein Luftschiif hoch mit Gri>chen- 

wein 
Kam' in den Liiften angefahren, 
Wer mochte da nicht Fahrmann 

sein? 
[Gottfr. Keller.] 

3. Juiius Har 1 " „Huf der Fahrt nach 
Berlin". 

(Eine Anaiy^e des Kunstwerkes.) c) Radelibungen. 

VII. Klasse. 

1. Zum 18. Oktober 1913. [Pompan Alexander.] 

2. „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde". [Spitzer Leo.] 

3. Hafis und seine Zeit. [Krischker Wilhelm.] 

4. Natiirliche und kiinstliche Sprachen. [Kania Hlois.] 

5. ,Das Anwesen des Wirtes „zum goldenen Lowen". [Sasak Franz.J 

6. Der Apotheker in „Hermann und Dorothea". [Redl Hiois.] 

7. Weimar zur Zeit Goethes. [Melhuba Franz.] 

8. „Weimar, dir fiei ein besonder Los: 

Wie Bethlehem in Juda: klein und groB." [Morgenstern Jakob.] 

9. Schillers „Verschworung des Fiesko zu Genua". [Weber Max.] 

10. Emilia Galotti und Luise Millern. [Neuhoff Erwin.] 

11. Die Entstehung der deutschen Oper. [Glaser Isidor.] 

12. Kleist „Der zerbrochene Krug". [Lauber Joacnim.] 

13. Shakespeare und sein M Sommernachtstraum". [Sadger Alois.] 

14. Goethes italienisehe Reise. [Kolar Gottfried.] 

15. Zustande in ^Deutschland vor und nach dem 30jahrigen Krieg. 

[Guttmann Bertold.] 

16. Kleist „Prinz von Homburg". [Neuhoff Hermann.] 

17. Geldsysteme. [Hinner Wilhelm.] 

18. Die Entwicklung des osterreichischen Marinewesens. [Kunz 

Wolfgang.] 

19. Richard Wagner. [Losert Wladimir.] 

20. Idealismus und Realismus in „Torquato Tasso". [Laufer 

Leopold.] 

21. Goethes Elternhaus. [Adamczik Leo.] 

22. per Musenhof der Herzogin Amalie. [Pavlas Josef.] 

23. Entwicklung des Militarwesens. [Kment Hans.] 

24. Die Entstehung eines Kleinstaatensystems am Balkan. [Bohm 

Franz.] 

25. y3er Sport und seine Bedeutung. [Nerlich Leo.] 

26. Die Wirklichkeit in ,,Herkulanum und Pompeji von Schiller. 

[Ldnyi Gustav.] _ 24 - 27. Korners „Zrinyi". [Zizka Karl.] 

28. Karl und Franz Moor. [Broschek Franz.] 

29. Theodor Korners Leben und Werke. [v. Rechtenberg RudolfJ 

30. Brentanos Geschichte vom braven Kasperl und dem schonen 

Annerl. [Redl Alois.] 

31. Bedeutung der englischen Literatur im Zeitalter Elisabeths. 

[Spitzer Leo.] 

32. Germanenglaube und Christentum. [Melhuba FranzJ 

33. Ware es berechtigt, Schiller einen Vorwurf zu machen, er 

habe gegen Elisabeth fur Maria Stuart Partei ergriifen? 
[Laufer LeopoldJ 

34. Der jugendliche Held im Drama der Klassiker. [Morgenstern 

Jakob.] 

35. Darch welche Umstande wird die Hinrichtung Maria Stuarts 

verzdgert? [Nerlich Leo.] 

36. Die Salburg. [Hinner WilhelmJ 

37. Es liebt die Welt, das Strahlende zu schWarzen 

Und das Erhabne in den Staub zu ziehn. (Schiller.) [Sasak 
Franz.] 

38. Kleist „Michael Kohlhaas". [Sadger Rlois.] 

39. Maria Theresia ist die GroBte ihres Stammes, weil sie 

die Menschlichste war. (Klopstock.) [Pavlas Josef.] 

40. Hrnims ,,Kronenwachter". [Broschek Franz.j 

41. Maximilian, der Begriinder der Habsburgermacht. [ildam- 

czik Leo.] 

42. Chamissos „Peter Schlemihl". [Neuhoff Hermann.] 

43. Die Jungfrau von Orleans und ihr 'geschitfhtliches Urbild. [Gutt- 

mann Bertold.] 

44. Sitten und Gebrauche bei den Skythen. [Krischker Wilhelm.] 

45. Burleigh und Leieester. [Glaser Isidor.] 

46. Sch uld und Siihne der Jungfrau von Orleans. [Losertb 

Wladimir.] 

47. Bedeutung der dramatischen Episode bei den Klassikern. 

[2izka Karl.] 

48. Die Lyrik in „Wallenstein", „Maria Stuart", ,Jungfrau von 

Orleans". [Kment Hans.] 

49. Schlachtenszenen in Schillerschen Dramen. [Lanyi Gustav.] 

50. Aus dem Leben eines Taugenichts. [Kunz Wolfgang.] 

51. Das Lied von der Glocke und der Schild des Achilles. [Weber 

Max.] 

52. Motte-Fouque ,,Undine". [Kolar GottfriedJ 

53. Die Bedeutung Schlesiens Mr Oeslerreich-Ungarn. [Kania Alois.] 
4R. Nichts scharft das Ruge des Menschen mehr, als wenn man 

ihn einschrankt. (Goethe.) [Bohm Franz.] 

55. Der erweiterte stimmende Hkkord bei Schfler. [Lauber Joachim.] 

56. Max und Oktavio Pikkolomirfi. [v. Rechenberg Budolf] 

VIII. Klasse. 

1. Hundert Jahre Elektroteehnik. [Hacker Fritz.] 

2. Schwanengesang. [Lichtenstern Hans.] 
3. Zum 2. Dezember. [Waldapfel Richard] 

4. Th. Korner und das Jahr 1813. [Adamowicz Josef.] 

5. Triest und Umgebung. [Solich EduardJ 

6. noXXa rot deiva, xovdkv avftgayjiov Sscvoxegov jteXei Sophokles, Antigone. 

[Borger Ernst.] 

7. Historia magistra populorum. "[Hartmann Franz.] 

8. Agrarpolitik im alten Rom. [Marcol Franz.] 

9. Das Volkerschlachtdenkmal in Leipzig. [Schmid Hans.] 

10. Das Wasser im Haushalte der Natur. [Janusz FranzJ 

11. Der EinfluB des Landes aut seine Bewohner. [Korner Fritz.l 

12. Der Gegensatz zwischen dem Oesterrtich der Babenberger und 

dem der Habsburger. [Vaclik Hubert.] 

13. Konstantinopel, Ein Zankapfel des Ostens und Westens. [Fil- 

lunger Harry.] - 25 14. Die Bedeutung des Mahr.-()str;iu-Karwiner Revieres [Olsak 

Emil.j 

15. Griechenlamls BildungseiufluB auf Roni. [Pillich Haus.] 

16. Shakespeares Aulfassung des Romertumes. [Mechncr Ernst.J 

17. Das Mittelmeer in der Geschichte dcs Altertumes. [Miick 

Rafael.] 

18. Gottfried von Berlichingens Selbstbiographie. [Schniizer Oskar J 

19. Das Motiv des Bruderzwistes. [Tenzer Fritz.J 

20. Geographie und Industrie. [Thieberger Richard.J 

21. Literaturgeschichtliches in Goethes ,,Dichtung und Wahrheit". 

[Kulka Paul.] 

22. Rede zum Kinderschutztag [Hacker Fritz]. 

23. 0, welche Lust, Soldat zu sein! (Mein kunftiger Beruf) [Ada- 
mowicz Josef]. 

24. Wie Hartmann v. Aue und G. Hauptmann den ,,armen Hein- 
rich" sahen [Borger Ernst]. 

25. Schillers Jungfrau von Orleans und ihr Urbild [Hartmann Franz]. 

26. „Der Siihnteich". Eine Sage [Lichtenstern Hans]. 

27. Eichendorf als Freiheitsdichter [Pillich Hans]. 

28. Dorfgeschichte und Bauerndrama [Korner Fritz]. 

29. Feuer ist obenan. GroBes hat der getan, der es der Mensch- 
heit gebracht [Kulka Paul]. 

30. Eine FuBtour durch die niederen Tauern [Fillunger HarryJ. 

31. Ahasver [Mechner Ernst.] 

32. Badeorte in der Antike [Janusz Franz] . ' 

33. Faustsage und Dichtung [Schmid Hans]. 

34. Fr .Grillparzer und die Musik [Miick Rafael]. 

35. Laube in seiner Tatigkeit als Burgtheaterdirektor [Schnitzer 
Oskar]. 

36. Was uns die Sterne erzahlen [Marcol Franz]. 

37. Motive aus Liliencrons Kriegsnovellen [Tenzer Fritz]. 

38. Der Bogen des Odysseus (G. Hauptmann) [Waldapfel Richard]. 

39. EinfluB Tolstois auf die deutsche Literatur [Olsak Emil.] 

40. Die Entwicklung des deutschen Lustspieles [Thieberger Richard]. 

41. Der Blinde und der Taube, wer ist von beiden besser daran? 
[Vaclik Hubert]. 

2. Lateinischs Sprache. 

III. Klasse. 

Gelesen wurde aus Cornelius Nepos (ed. A. Weidner): Miltiades, 
Themistocles, Aristides, Cato, Cimon, Lysander, Thrasybulus, Conon, Epa- 
minondas, Pelopidas, Agesilaus. 

MemoTiert wurde: Arist. c. 1. 

IV. Klassc. 

Gelesen wurde aus C. Julii Caesaris eommentarii de bello Gallico 
(ed. J. Prammer): I., IV. 16—36, V. 1—23, VI. 9—29, VII. 68—90. 
Memoriert wurde: I. 1; V. 15, 16; VI. 22. 

V. Klasse 

Gelesen wurde: Ovid. (ed. Sedlmayer): met. I, 89—162; 262—312; 
313—415, II., 1—242; 251—332; III., 528—733; V., 385—437; 462— 
571; VI. 146—312; VIII. ,183—235; 618—720; X., 1—63; 72—77; 
XI., 87—193; XV., 871—879; fasti II., 83—118; 193—244; 475—512; 
III. ,167—230; tristia I., 3; III., 12; IV., 10. Caesaris comm. de bello 
Gall .(ed. Prammer) III., 7—27; VII., 1—5, 32 — 56. Livius (ed. Zingerle) 
I. (unter Weglassung der Kapitel 10, 27, 33, 35—37, 45, 50—54 und 
Teilen der Kapitel 7, 11, 14, 32, 48, 56); XXI., 1—18, 21—24, 27—35,39. 
Memoriert wurde: Ovid. met. 89—162; tristia I., 3 Livius I., c. 1, 
Lateinisch-deutsche Schularbeiten: Im I. Semester: Ovid. met. XV., 
v 153—175. Im II. Semester: Livius II., c- XXXI § 1—6. - 26 - 

Kontrollierte Privatlekture: *) Bindacz H., Irzik E., Lowy A., Roth 
!R., Stenke R., Wisniowski St, Wolf K., Ziegeltuch Fr. : Caes. de b. 
Gall. II ,1—120 .Baier V.: Met. I. 163—261. XIV, 581—608; XIV, 246— 
307; X, 110—142; fast. I, 465—586. Broschek R.: Caes. de b. Gall. 
c. 1—20, Liv. VIII, 8—11; XXVI, 9; XXXIX, 49—52. Hinner T.: Caes. 
II, 1—25; 29—35; Liv. XXII ,1—20. Kopfiva G.: Liv. II, 1—20. Laufer 
O.: Liv .XXII ,1—20. Mittag K.: Caes. de b. Gall. c. 1—20; Liv. II, 
X— 20. PreuBner L.: Ov. fast. 1.709—722; trist. 1,7. V,2; V.3; V,5; V, 10. 
Liv. XXII. c. 1—10. Reicher Fr. : Liv. XXII, 1—20. Scholz Fr. Liv. 
11,1—20. Strobel St. Ovid. met. I, 163—261; III, 1—94; 101—130; 
XIII ,313—381. Liv. XXII, c. 41—52. Unzeitig G.: Liv. XXII, 1—20. 
Wachsberger Br. : Caes. de b. Gall. II, 1—20. Liv. Liv. III, 26—29; 
33—40 .Wajda R.: Ovid. met. X, 11 0—142. XIV, 581 — 608; XIV, 805 — 
851; Liv. II ,1—20. Wulkan E. : Caes. de b. Gall. 1—20; Liv. XXII, 
1^-20. Lang £.: Ovid. met. I, 163—261; III, 1—94; 101—130. VI, 
313—381. X, 110—142 . Liv. III, 26—29; 33—40. Ziegeltuch Fr.: Liv. 
II, 1—20. 

VI. Klasse. 

Gelesen wurde: Sallust. bell. lug. (ed. Scheindler); Cicero, in Cat. 
I; Vergil (ed. Golling): ecl. I. u. V.; georg. II. 323—345, 358—540; 
IV. 315—558; Aeneis I. 

Memoriert wurde: Sall. bell. lug. c. 1 — 4; Cicero in Cat. I. 1.; 
Verg. ecl. I. u. Aen. I. 1 — 11. 

Lateinisch-deutsche Schularbeiten: Im I. Sem.: Sall. bell. Cat. 61. 
Im II. Sem. Verg. Aen. II. vv. 507 — 524 (bis zu dem Worte simul). 

Kontrollierte Privatlekture : Hulich Reinhold, Bellak Richard, Bock 
Gustav, Sall. bell. Cat. 1—20. — Czerwenka Hans, Sall. bell. Cat. 1 — 20;. 
Cic. in Cat. IV. — Czuberka Roman, Ov. met. XII. 607—623. XIII. 
1—398. — Foltinek Richard, Sall. bell. Cat. 1 — 20. — Gruber Anton, 
Sall. bell. Cat. 1—30. Cic. in Cat. IV. — Gruner Eduard, Sall. bell. 
Cat. 1 — 60. Or. Lepidi, Philippi, Cottae, Maeri, ep. Pompei, Mithridatis. 
— Cic. in Cat. II. III. IV. ep. ad Rtt VIII. 11. ad. fam, »11. 11. IX. 
9. XIV. 4. 8. — Verg. ecl. IV. georg. I. 1—99. 160—203, III. 179— 
208; IV. 8—50. 149—196. 203—205. 210—220. — Catull, cc. 4. 31. 
46. — Tibull. cc. I. 1. 3. II. 2. IV. 3. 4, 5. 6. 13. — Properz, I. 7. 

II. 18 .IV. 5. 10. — Halif Bruno, Sall. bell. Cat. 1—50. Cic. in Cat; 

III. — Kohane Hron, Caesar, de bello Gall. II. 29—35. III. 1—29. Ov. 
met. XII. 607—623; XIII. 1—398. Sall., bell. Cat. 1—20. Cic. in Cat. 
or. III — Kousal Vinzenz, Sall. bell. Cat. 1 — 20. — Kraus Lothar, 
Liv. II 1—20. — Low Otto, Sall. bell. Cat. 1 — 30. — Mandler Otto, 
Sall. bell. Cat. 1—20. — Mittag Kurt, Caes. de bell. Gall. I — 20. — 
Mitzely Max, Ov. met. III. 1—94, 101—130. Cic. in Cat. II. Vergil, IV. 
Ekl. — Noe Ernst, Liv. III. 26—29. XXII. 3—13. Sall. bell. 1—10, 
Cic. in Cat. III. IV. Verg. IV. Ekl. — Popper Hans, Liv. II. 1—20. 
Sall. bell.Cat. 1—20. i— Reichmann Moritz, Sall. beil. Cat. 1—20. Cic. in 
Cat. III. IV. — Reichenbaum Hrtur, Sall. bell. Cat. 1—20. — Schmid- 
hammer Gustav, Caes. de bell. Gall. II. Cic. in Cat. or. IV. — Schheider 
Mac, Liv. XVI. 9—12. Sall. bell. Cat, 1—15. Cic. ;in Cat. or. IV, — 
Schulsinger Ernst, Sall. bell. Cat. 1—20. Cic. in Cat. or. IV,. — Spitzer 
Fritz, Liv. II. 1—10. Sall. bell. Cat. 1—10. Vergil, IV. Ekl. — Wechs- 
ler Alfred, Sall. bell. Cat. 1—20. — Weil Theodor Bruno, Sall. bell. 
Cat 1—20. Vergil, IV. Ekl. — Woikufka Hugust, Ov. met. I. 63 — 261. 
Hl.'l— 94. 101—130. IV. 615—662. flm. III, 8, 35—56. 

VII. Klasse. 

Gelesen wurde: Cicero (ed. Kornitzer): pro Milone, Cato maior^ 
epistt : ad i\tt. I. 18; II. 22; III. 3, 5, 9; IV. 1; V. 16; VIl. 11 ; VIII. 3; 
■ad fam. II 6; IV. 5; VI. 15; VII. 10; IX. 16; XI. 28; XIV. 1, 5; XVI 8, 
15; ad Ouintum fr. I. 3. — Vergil (ed. Golling): Aen. II. 1—558; IV. 
1_146; V.107— 202; VI. 226—811; VIII. 334—387, 489—612; IX. 124- 
405; X. 257—324; XII. 488—625. 

*) flnmerkung: Die Lekture von weniger als 300 Versen oder 
weniger als 20 Kapiteln wird nicht ausgewiesen. - 27 - Memoriert wurde: Cicero, pro Milonc c. 1 u. 2; Cato maior §§ 
39—41, 79—81; Vercjil, Aen. II .199 -227; IV. 173-188 und cine groBere 
Auzahl von Einzelversen. 

Latciuiscli-deutsehe Schularbeitcn: Im I. Semestcr: Cic, actio II. 
in Vcrrem I. IV. 106—107 (conventu); im II. Seruester: Verg. Acn. XII. 
240—262. 

Kontrollierte Privatlektiirc: Bolmi Franz: Verg. gcorg. I. - Bro- 
schek Franz: Cacs. bell. Gall. II. 1—25; Liv. III. 33 55; V. 35—49; 
VI. 34, 35, 39 — 43. — Glaser Isidor: Cicero, pro Deiotaro; Verg. Aen. 
VI. 1 —225. — Guttmann Bertold: Cicero, pro Archia poeta. — Hinner 
Wilhelm: Cacs. bell. civ. III. 30—50; Cicero, pro Murena. — Kania 
Alois: Cicero, pro Dciotaro; Verg. georg. III. 179—208; IV. 8— 50;Aen. 
IV. 293—342; IX. 450—539. — Kment Hans: Cicero, pro Deiotaro, in 
Catilinam IV. — Kolaf Gottfried: Cicero, pro Ligario, pro Deiotaro. — 
Krischker Wilhelm: Cicero, pro Ligario, pro Dciotaro; Verg. Aen. VI. 
1 — 225. — Kunz Wolfgang: Ciccro, pro Deiotaro. — Lanyj Gustav: 
Cicero, pro Ligario; Verg!' georg. I.; II. 116—176; III. 179—208,339 — 
383 ',478—566; IV. 8—50, 149—196, 203—205; 210—227. — Laufer 
fer Leopold: Ciccro, pro Ligario; Verg. Aen. IX. 1—123, 406—540. — 
Loserth Wladimir: Cieero, pro Ligario, pro peiotaro; Verg. Aen. VI. 
1 — 225; IX. 1 — 123. — iMorgenstern Wilhelm: Cicero, pro Ligario; Verg. 
georg. II. 116 — 176; Aen. V. 1 — 106. — Nerlich Leo: Cicero, pro Ligario; 
Verg. Aen. V. 1—106; 203—317. — Neuhoff Hermann: Ciccro, pro 
Peitoaro ;Verg. Aen. XII. 1 — 170. — Pavlas Josef: Cicero, pro Ligario; 
Verg. Aen. V. 1—106; 203—317. — v. Rechtenberg Rudolf: Cicero, pro 
Ligario. — Redl Alois: Cicero, pro Ligario, pro Deiotaro, Bricfe ed. 
Kornitzer, 1,2, 4, 8, 9, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 28—32, 35, 39, 47, 50, 

53, 77, 85, 87, 89, 92, 95. — Sadger Alois: Cicero, pro Ligario; Vcrg. 
Aen. II. 559 — 804. — Sasak Franz: Cicero, pro Peiotaro, Vcrg. Aen. 
XII. 1—487; georg. IV. 149—196; 203—205; 210—227. — Spitzer Leo: 
Cicero, de imperio Cn. Pompci, pro Archia poeta; Vcrg. Aen. III. 479 — 
620; VII. 121—257; XI. 252—425. — Weber Max: Cicero, pro Deio- 
taro ;Verg. Aen. V. 1—106, 265—317. — 

VIII. Klassc 

Gelescn wurde: Tacitus (ed. Prammcr): Germ. 1 — 27; ann. I. 1 — 16, 
72—81, II. 27—43, 53—61, 69—83; III. 1—19; IV. 1—13, 39—42, 52— 

54, 57—60. — Horatius (ed. Huemer): carm. I. 1, 3, 4, 7, 14, 22, 31, 32, 
34, 37; II. 2, 3, 10, 13, 14, 16, 18, 20, III. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 29 
30, IV. 3, 7, 8, 9, 12; epod. 2, 7; sat. I. 1, 6, 9; II. 6; epist. I. 2, 16; 
II. 2. — 

Memoriert wurdc: Tacitus, ann. I. 1, II. 27, 28; Horaz, carm. I. 1, 
14, 22 (111. 3, I4 t 20; III. 30 und eine groBere Anzahl von Scntenzen 
und Einzelversen. — 

Lateinisch-deutschc Schularbeiten : Im I. Semester : Tacitus, ann. IV. 
S7f.; im II. Semester: Horaz, epist. II. 1, 1—22. — 

Kontrollierte Privatlekture : Adamowicz Josef: Cic. in Cat. II., Tac, 
Germ. c. 28—46. — Borger Ernst: Phaedrus, fab. III.; Tac, Germ. c 
28—46, ann. I. 55—71; rforaz, carm. I. 11, 18, II. 7, 17, epod. 13, epist. 
I. 13. — Fillunger Heinrich: Cic. in Cat. II., III., IV.; p. Lig. — Hacker 
Fricdrich: Tac, Gcrm. 28—46, ann. I. 55—71; Horaz, carm. I. 10, 11, 
18, 20, 21, 28, II. 9, 15, III. 18, epod. 13, epist. I. 13. — Hartmann 
Franz: Cic. in Cat. II., III., p. Deiotaro; Vergil, Aen. IV. 147—342; X. 
1419—564; Tac, Germ. 28—46. — Janusz Franz: Tac, Germ. 28 — 46, 
ann. I. 31—49; Horaz, sat. I. 3, 4, 10, epist. I. 10. — Korner Fritz: 
Phaedrus fab. III., Tac, Gerai. 28—46. — Kulka Paul: Tac, Germ. 28 — 
46; Vergil, Aen. VIII. 1—333. — Liehtenstern Hans: Tac, Gcrm. 28— 
46, ann. I. 55—71; Horaz, carm. I. 10, 11, 18» 21, 28, II. 9, 15, III. 18, 
epod. 13, cpist. I. 13. — Marcol Franz: Vergil, Aen. VII.; Tac., Germ. 
28—46 ,ann. I. 17—30, 55—71; Horaz, carm. I. 6, 10, 18, 20, 24, 29, 
38, II. 6, 7, 9, 15, III. 18, 21, carm. saec, sat. I. 3, 4, 10, II. 2, epistt 
1, 13. — Mechner Ernst: Cic p. Lig., p. Deiotaro; Tac, Germ. 28— 
46; ann. VI. 1—30. — Muck Rafael: Cic. in Cat. II., p. Lig., p. Deiotaro, - . 2* - 

p. Archia, de imperio Cn. Pompei; Tac, Germ. 28—46, ann. V 1 — 
5. — Olsak Emil: Vergil, Aen. XI.; Ta c ., Germ. 28—46. — Pillich Johann: 
Tac, Germ. 28—46, ann. I. 55—71. — Schmid Johann: Cic in Cat. II, 
III., IV., pro Sulla, pro Archia; Tac. ann. II. 84—88, V. 1—5. — Schhit- 
zer Oskar: Ovid. met. I. 162—261, IV. 615—662, X. 110 — 142; Cic. 
pro Deiotaro, pro Archia; Tac, Germ. 28—46. — Tenzer Fritz: Caesar 
bell. civ. II.; Tac. ,Germ. 28—46. — Thieberger Richard: Ovid. met 
I. 162—261, IV. 615—662, X. 110—142; Cic. p. Deiotaro, p Archia'; 
Tac, Germ. 28—46. — Vaclik Hubert: Tac, Germ. 28—46; Horaz, carm 

I. 17, 21 ,sat. II. 2, epist. I. 10. — Waldapfel Richard: Tac, Germ 
28—46, ann. I. 55—71; Horaz, carm. I. 6, 10, 11, 18, 20, 21, 28, II. 9, 
15, III. 18, epod. 13, epist. I. 13. — 

3. Griechische Sprache. 

V. Klasse. 

Gelesen wurde: Xenophon (ed. Schenkl— Kornitzer), Anab. I.— VI., 
Kyrup, I. VIII. Homer, Ilias (ed. A. Th. Christ), I., II. 

Memoriert wurde: Xen. An. III. 41—49, IV. 1—12. VI. 56—65. 
Ilias. I. 1—100. 528—530. 595—610. II. 211—220. und mehrere Ein- 
zielverse. 

Griechisch-deutsche Schularbeiten : Im 1. Semester: 1. Xen. An. IV. 
5, 1—4 bis l zum Worte nvsvfiaxog. 2. Xen. An. IV., 8, 4—7. Im 2. 

Semester: 1. Kyr. V, 2, 5—7 bis zum Worte fHdycov). 2. Hom. II. III. 
81—95. 

VI. Klasse. 

Gelesen wurde: Homer, Ilias (edJA. Th. Christ): III., VI., XVI., XVIII., 
XIX; XXIV. — Herodot: VII. 1, 20—26, 138—147, 198—213, 215— 
226 ,228; VIII. 40—42, 48—55, 83—86, 89—93, 95, 96. — Plutarch 
(ed. H. Schickinger), Perikles. 

Memoriert wurde: Homer, Ilias III. 1—53; VI. 359—382, 398— 
464 und mehrere Einzelverse; Herodot VII. 140—141. 

Schularbeiten : Im I. Semester: 1.) Xenophon, Kyr. I. 4, 7 — 
9 (xnregsTv avxov). 2.) Homer, II. V. 114—132. 3.) Homer, II. XI. 106— 
126. 4.) Homer, II. XXII. 35—55. — Im II. Semester: 1.) Homer, II. 
IX. 485—507. 2.) Herodot VII. 233. 3.) Herodot VIII. 56, 57. 4.) Plut- 
arch, Hlexander c III. 

Kontrollierte Privatlektiire : Aulich Reinhold: Hom. II. IV. — Bellak 
Richard: Hom. II. XII. — Bock Gustav und Cerwenka Hans: Hom. II. 
IV. — Czuberka «oman: Hom. II. XIV,; Xem Kyr. III. — Foltinek 
Richard: Hom. II. XI: — Pruber iflnton: Hom. II. IV.; Herod. V. 1—20,.— 
Gruner Eduard: Hom. II. VII., X.; Herod. I. 23, 24. — Halif Bruno: 
Hom. II. X.; Herod. VIII. 1—30. — Kohane Aron: Xen. Kyr. II,; Hom, 

II. XIV., XVII. — Kousal Vinzenz: Xen. Kyr. III.; Hom. II. XIV. — Kraus 
Lothar: Hom. II. VII.; Plutarch 1 , Aristides 1—22. — Low Otto: Hom. 
II. IV.; Herod. II. 121. — 'Mandler Otto: Hom. II. IV.; Herod. V. 1 — 
10. — Mitzely Max: Hom. II. XIV. — Noe Ernst: Xen. Anab. VII. 1 — 
21; /Hom. II. XIV., XVII. — Popper Hans: Hom. II. IV.; Herod. V, 
«1—10. — Reichmann Moritz: Hom. II. IV.; Herod. VII, 2—20. — 
Schneider Max: Hom. II. IV. — Schulsinger Ernst und Spitzer Frltz: 
Hom. II. IV.; Herod. V., 1—10. — Wechsler Alfred: Hom. II. IV. — 
WeiB Theodor: Hom. II. IV.; Herod. II., 121. — Woikufka August: 
Hom. II. VII.; Herod. VII,, 2—19, 27—73. 

VII. Klasse. 

Geiesen wurde: Homer, Odyssee (ed. A. Th. Christ): I. 1 — 10; 
V., VI., VII., VIII., IX., XI. — Demosthenes (ed. K. Wotke): Phil, 
I. u. II. — Plato (ed. A. Th. Christ): Hpologie des Sokrates. 

Memoriert wurde: Hom. Od. I., 1—10; VI. 169—180; IX. 19—28, 
472—480; Dem. Phil. I, 1 und einzelne Sentenzen. - 29 - Schuiarbeiten: Im ersten Semester: 1. Homer Od. I. 11N -140; 
2. Hom. Od. X. 26-50; 3. Hom. Od. X. 358-379. - Irn zweiten 
Scmester: 1. Dem. 01. I. 19 u. 20; 2. Dem.. 01. II. 9 u. 10; Plato, 

Phaidon c. 62 bls jn^QiqpXsyE&ovra. 

Kontrollierte Privatlekture: Adamczik Leo: Hom. Od. I. — Bdhm 
Franz: Hom. Od. XV. - Broschek Franz: Hom. Od. II., III. Glaser 
Isidor: Hom. Od. XII., XV. — Guttmann Bertold: Hom. Od. III. 
Hiniier Wilhelm: Hom. Od. XIII. - Kania Hlois: Hom. Od. X., XIII., 
XV. — Kment Hans: Hom. Od. XII., XV. — Kolaf Gottfried: Hom. 
Od. I. — Krischker Wilhelm: Herodot IV. - Kunz Wolfgang: Hom. 
Od. I. — Lanyi Gustav: Hom.. Od. "XV. — Laufer Leopold: Hom. Od. 
III., IV. Loserth Wladimir: Hom. Od. XXIII. — Melhuba Franz: 

Hom. Od. XII. — Morgenstern Jakob: Hom. X)6. I., II. -Nerlich 

Leo: \Hom. Od. XII. — Neuhoff Hermann: Hom. Od. I., II. — Pavlas 
Josef: Hom. Od. XII. — Redl Alois: Hom. Od. XVIII., XX., XXI, 
XXIII. — v. Rechtenberg Rudolf: Hom. Od. XV. — Sadger Alois: 
Hom. Od. III. — Sasak Franz: Hom. Od. XXI.; Plato, Symp. c. '32— 37. 
— Spitzer Leo: Hom. Od. III., XV.; Demosthenes jieqI rfjg EiQrjvrjg. 
-Plato, Symp. e. 32-37. — Weber Max: Hom. Od. XII., XV. v— 
Zizka Kan: Hom. Od. II., III., IV. 

VIII Klassc 

Geiesen wurde: Plato (ed. R. Th. Christ), Kriton, Protagoras. — 
Hristoteles (ed. R. Th. Christ), Poetik c. 1—15, 26. Sophokles (ed. 
Schubert-Hiiter), flias. — Homer (ed. R. Th. Christ), Odyssee XIX., XXII. 

Memoriert wurde: Plato, Protagoras p. 343 R u.einzelne Sentenzen. 
Hristoteies, Poetik c. 3, Ursprung der Komodie, c. 6, Def. d. Tragodie, 
c. 15 (Anfang), Sophokles, Aias v. 134—147 und mehrere Einzefverse. 

Schuiarbeiten : Im ersten Semester: 1. Plato, Phaidros p. 228 C— 229 C 
(ovro)ol — Boqsov). 2. Plato, Symposion p. '179B — 180H (xal [irjv — 
jieqI jioXkov ijioteTro). 3. PlatO, Gorgias p. 523 R — D (&otieq yaQ* OfirjQog — 

jtQoxsxakviufiEvot). — Im zweiten Semester: 1. Hristoteles, Politik III. 7. 
2. Sophokles, Oid. Tyrannos 774—799.3. Hom. Hymn. VII. 1— 25(Hymn. 
auf i)ionysos). 

Kontrollierte Privatlektiire : Hlle Schuler: Herodot V. 1—81 (Schul- 
ausgabe). — AuBerdem: Hacker Fritz: Hom. Od. "XII., Plat. Laches 
p. 189 C— 210 C. — .Mechner Ernst: Plat. Euthyphron. — Schmid Hans: 
Xenoph. Hnab. V. 5, 4—25, Kyrup. VIII. 8—10, Comment. II. 4. »— 
Solich Eduard: Hom. Od. I. — Tenz#r Fritz: Hom. Od„.XVI. — Waldapfel 
Richard: Plat. Laches p. 189C— 201 C. 30 - Stundeniibersicht. Lehrgegenstande 


I 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. VII. 


VIII. 


Sum- 
me 


Rcligionslehrc 


2 


2 


2 


2 
3 


2 


2 


2 


2 


16 


Dcutschc' Sprachc 


4 


4 


3 


3 


3 


3 


3 


26 


Latcinischc Sprachc 


' 8 


7 


6 


6 


6 


6 


5 


5 


49 


Gricchischc Sprachc 


— 


— 


5 


4 


5 


5 


4 


5 


28 


Gcschichtc 


— 


2 


2 


2 


3 


4 


3 


I. Sem. 4l 

II. Sem 3l 


20 
(19) 


Gcographic 


2 


2 


2 


2 


1 


1 


— 


-1 


10 


Mathcmatik 


3 


3 


3 


3 


3 


O 


3 


2 


23 


Naturgcschichtc 


2 


2 


2 


1 
1 

!• 


3 


2 


— 


— 


9 


Physik und Chemie 


— 


— 


— 


— 


4 


I.Sem.3 

H.Sem.4 


12 

(13) 


Philosophische 
Propadeutik 


— 


— 


— 


- 


— 


— 


2 


2 


4 


Freihandzeichncn 


3 


3 


2 


2 


— 


— 
— 


10 


Schreiben 


1 
1 


Turnen 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


— 


14 


Summe 


27 


27 


29 


29 


28 


28 


28 


26 


222 b) Lehrstofff der relativ obligaten und freien Gegenstande: 

1. Evangelische Religion. 

I. Hbteilung (I.— III. Klasse, 2 Stunden wochentlich:) 

a) Biblische Geschichte: Das Leiden und Sterben, die Auf- 
erstehung und Himmelfahrt Jesu und die Wirksamkeit der Apostel 
(N4-.24— 52) . 

b) Katechismus: Die heil. 10 Gebote und das christliche 
Glaubensbekenntnis. / 

c) Kir chen ge sch i ch te: Die Geschichte der christlichen Kirche 
bis zur Reformation. - 31 II. Abteilung (IV. -VIII. Klassc, 1 Stunde wochentlich): 

a) Der christliche Glaube: Das Leben des geheiligteu 
Christen von der Vollenduug der Heiligung in einem andern Leben oder 
von den letzten Diugen (§S 147 218). 

b) Das christliche ieben: Die Geschichte der christlichen 
Kirche bis zu den Vorlaufern der Reformation (§§ 1 — 24). 

2. Israelitischc Religion. 

(I. Klasse, 2 Stunden wochentUch.) 
Geschichte : Von der Schopfung der Welt bis zum Tode Moses. 
Bibel: Im Urtexte aus dem I. Buche Moses. 
Glaubens- und Sittenlehre: Die Eigenschaften Gottes. 
Gebetbuch: Der Mincha- und der Freitagabend-Gottesdienst. 

(II. Klasse, 2 Stunden wochentHch.) 
Geschichte: Von Josua bis Salomo. 
Bibel: Im Urtexte aus dem III. und IV. Buche Moses. 
Glaubens- und Sittenlehre: Die Offenbarung. 
Gebetbuch: Der Mussafgottesdienst fiir Sabbat und Feste. 

(III. Klasse, 2 Stunden wochentlich.) 
Geschichte: Von der Teilung des Reiches bis zur Zerstorung des 
ersten Tempels. 

Bibei. Im Urtexte aus dem III. und IV. Buche Moses. 
Gebetbuch: Der Morgengottesdienst, das Tisch- und Nachtgebet. 

(IV. Kiasse, 2 Stunden wochentlich.) 
Geschichte :Von der Zerstorung des ersten Tempeis bis zu den 

Makkabaern. 

Bibef: Im Urtexte aus dem V. Buche Mosos. 

Gebetbuch: Der Gottesdienst am Neujahrsfest und am Versohnungs- 

tage. Die Spriiche der Vater. 

(V. Klasse, 2 Stunden wochentlich.) 
Geschichte: Von den Makkabaern bis zum AbschluB des Talmuds. 
Bibel: Die Psalmen im Urtexte. 

(VI. Klasse, 2 Stunden wochentlich.) 
Geschi(ihte: Vom AbschluB des Talmuds bis um das Jahr 1500. 
Bibel: Die Psalmen im Urtexte. 

(VII. Kiasse, 2 Stunden wochentlich.) 
Geschichte: Bis auf die Gegenwart. 
Bibel: Jesajas im Urtexte. 

(VIII. Klasse, 2 Stunden wochentlich.) 
Geschichte: Wiederholung des Stoffes unter besonderer Beriick- 
sfchtigung folgender Partien: 

1. Die Propheten; 2. die Israeliten in Babylon; 3. die per- 
sische Herrschaft, Esra und Nehemia; 4. die griechische Herrschaft, 
die Makkabaer; 5. die romische Herrschaft. Politische und religiose 
Parteien. Entstehung des Christentums; 6. das Zeitalter des Talmuds; 
7. das Zeitalter des Islam, Maimuni; 8. die Kreuzzuge, Verhaltnisse 
der Juden in Frankreich, England, Deutschland und Spanien, derSchulchan 
Aruch; 9. das 18. Jahrhundert .Mendelssohn, die Emanzipation. 
Bibel: Jeremias und Ezechiel im Urtexte. 

3. Bohmische Sprache. 

(I. Klasse, 3 Stunden wochentlich.) 
Grammatik: Einfuhrung in die Formenlehre aller Redeteile, 
insbesondere die sogenannte harte und weiche Deklination des Sub- 
stantivs. Nominativ und Akkusativ sing. und plur. der Adjektiva 
mit drei Endungen und einer Endung. Die gebrauchlichsten Formen 
des pradikativen Adjektivs sowie des Pronomens, insbesondere pron. pers,; - 32 - oind Jnterrog. Die notigsten Zahlworter. Vom Verbum der Indikativ 
praes., fut. und perf., sowie der Imperativ von byti. Nebst dem In- 
finitiv im Aktivum die eintachsten Formen unregelmaBger Verba. 

Lektiire: Lesen und Memorieren inhaltlich zusammenhangender 
Texte, insbesondere aus dem Bereiche des taglichcn Lebens, als Grund- 
lage zur methodischen Durchnahme des grammatischen Lehrstoftes und 
als Substrat fiir die ersten Versuche im Sprechen und Schreiben. 

Schriftliche A r b e i t e n : Vom Dezember angefangen alle vier 
Wochen Kompositionen, Diktate, wortliche Reproduktionen, Eeantwortung 
einfacher Fragen ,in bescheidenem MaBe grammatisChe Umforschungen. 

(II. Klasse, 3 Stunden wochentlich.) 

Gr ammatik: Wiederholung und Erweiterung der Formenlehre, 
insbesondere der des Substantivs mit Beachtung der Eigennamen. Von 
den unregelmaligen Substantiven nur die wichtigsten .Vollstandige De- 
klination des bestimmten Rdjektivs dreier Endungen und einer Endung, 
sowie der analogen Fiir- und Zahlworter. Grund- und Ordnungszahlen. 
Einfache Komparativtormen des Hdjektivs. Vom Verbum der Konditionai 
praes. 

Lekture: Wie in der I. Klasse mit allmahlich gesteigerten An- 
forderungen. Hnieitung zum miindlichen Uebersetzen aus v dem Deutschen 
ins Bohmische im Bereiche der gewonnenen Sprachkenntnisse. 

Schriftliche Hrbeiten: Prufungsarbeiten acht im Schuljahre. 
Der Stoft derselben wie in der I. Klasse, nur werden die Forderungen 
etwas erhoht. Retroversion durchgearbeiteter Texte. 

(3. Kurs, 3 Stunden wochentlich.) 

Nach Wladimir Hanacek, bohm. Sprech- und Lesebuch, III. Teil: 
Grammatik: Nach Wiederholung und Vervollstandigung des frii- 
lier durchgenommenen Lehrstoffes, besonders des Verbums, der quan- 
titativen Bedeutung desselben, der unregelmaBigen und defektiven Verba, 
der Deklination der Fremdworter, die Syntax (Kasuslehre, Praposi- 
tionen, Satzverbindung, Satzgefiige, direkte und indirekte Rede, die 
Transgressive u. a.) "Lektiire von Prosastiicken und Gedichetn wie 
in jder II. Kiasse, im 2. Kurs, jedoch mit gesteigerten Anforderungen. 
Weitere Pflege von Uebersetzungen, Memorieriibungen; Pflege der boh- 
mischen Konversation . Aus der Literaturgeschichte : Die wichtigsten 
Reprasentanten besonders der modernen bohm. Literatur. Schrift- 
liche Arbeiten: Von 3 zu 3 Wochen abwechselnd eine Haus- 
und eine Schularbeit: Inhaltsangaben oder freie Wiedergabe durch- 
genommener Prosastucke und Gedichte erzahlenden Inhaltes, Ueber- 
setzungen, Briefe, Nacherzahlungen vorgelesener Stucke und treie 
Aufsatze. 

4. Stenographic. 

(Zwei Abteilungen, 1. und 2. Kurs, je 2 Stunden wochentlichj 

1. Kurs. 

Das Alphabet, Einiibung der Schrift an Beispielen, Satzen und 
^zusammenhangenden Stucken. Korrespondenzsdhrift, Sigelkunde, Lese- 
iibungen nach dem Lesebuche. 

2. Kurs. 

Die verschiedenen Kurzungsarten, Steigerung der Schreibfertigkeit 
bis 90 Worte in der Minute. Leseubung stark gekurzter Tecte nach 
dem Lesebuche. 

5 Gcsang. 

(Eine Abteilung, 2 Stunden wochenlich.) 
Kenntnis des Notensustems und der Taktarten; Intervallenlehre, 
Kenntnis der 'Donarten in Dur und Moll. Ein-, zwel- und dreistimmige 
^Gesange. (Solfeggien, Kanon-, Volks- und Kirchenlieder). Gemlschte 
Chore, 33 H. Fiby, Choiiiedcrbuch I. und II. Teil. 

fluBerdem wurden besondere, allen katholiscnen Schulem zuafing- 
liche Uebungeu behufs Erternung der Kirchenges&nge abgehalten 
(„Quaerite Doniinuin"; GroBe.) B Konferenzen. 

Ordentliche Konferenzen des Lehrkorpers fanden statt: am 
18. September (Eroffnungskonferenz), 13. Oktober (Schulgeldbcfreiung), 
30. Oktober (I. Zensurkonferenz des I. Semesters), 13. November |Ver- 
wendung der fiir die Vermehrung der Lehrmittelsammlungen verfugbaren 
Gelder und Stundung der Schulgeldzahlung), 20. November (MaBnah- 
men zur Forderung des korperlichen Gesundheit der Schiiler), 4. De- 
zember (II. Zensurkonferenz des I. Semesters), 12. Februar ^III. Zen- 
sur- und SchluBkonferenz des I. Semesters), 12. Marz (Schulgeldbe- 
freiung), 2. April (I. Zensurkonferenz des II. Semesters), 11. Mai Lehr-< 
plan und Lesebiicher), 18. Mai (II. Zensurkonferenz des II. Semesters), 
10. Juni (Wissensstand und mutmaBliches Klassifikationsergebnis), 30. 
Juni (III. Zensur- und SchluBkonferenz des II. Semesters). 

fluBerordentliche Konferenzen: 18. September (Zulassung 
einer Privatistin zum Hospitieren), 13. und 30. Oktober (Zeichendis- 
pensen, Zulassung einer Hospitantin), 12. Februar (Hbhaltung des III. 
deutschen Kinderschutztages), 29. April (Inspektion der rea*listischen Ge- 
genstande), 18. Mai (Zulassurlg mehrerer Hospitantinnen), 10. Juni 
(Hospitieren von Privatistinnen an Mittelschulen), 15. Juni (Inspektion 
des Gesamtzustandes der Hnstalt und der humanistischen Gegenstande). 

C. Religiose IJbungen. 

HuBer dem Schulgottesdienste an Sonn- und Feiertagen und dcn mit 
diesem reqelmaBig verbundenen Echorten, welche der k. k. Religions- 
professor Dr. Gustav K 1 a m e t h hialt, nahmen dia katholischen Schii- 
ler an dem am 4. Oktober gefeierten Hochamte, am 19. November an 
leinem Gedachtnisgottesdienste, ferncr am feierlichen Gottesdienste zu 
Beginn und zu Ende des Schuljahres und in der ortsiiblichen Weise 
an der Fronleichnamsprozession teil. Zur heiligen Beicl^te und zur 
heiligen Kommunion wurden sia am 10. und 11. Oktober, am 6. Und 
7. April und am 30. Juni und 1. Juli ^efuhrt. Mit der osterlichen Beichte 
waren geistliche Exerzitien verbundcn. 

Die evangelischen Schuler waren angewiescn, dcm sonntagigcn 
Gottesdienste in der evangelischen Kirche regelmaBig beizuwohncn. 

Fur die Israeliten wurde an allen Samstagen und israelitischen 
Feiertagen ein Gottesdienst samt Exhorte abgehalten. IX. Rcifcpriifungcn. 

a) Sommertermin 1913. 

Die Themen fiir die s c h r i f 1 1 i |c h e n Reif eprufungen im Som- 
mertermine 1913 enthalt der vorjahrige Jahresbericht. 

Die miindlichen Priifungen fanden unter dem Vorsitz des 
k. k. Direktors des Staatsgymnasiums in Mahrisch-WeiBkirchen Herrn 
Ernst Seweralam 12., 14. und 15. Juli statt. 

Bei diesem erhielten 7 Examinanden cin Zcugnis dcr Reife mit 
Ruszeichnung, 12 offentliche Schiiler und 1 Privatist wurden mit Stim- 
imeneinhelligkeit und die iibrigen 5 offentlichcn Schiiler mit Stimmen- 
mehrheit fiir reif erklart. 34 Namensliste der Approbierlen. Nr. 


N a m e 


r t 


L a n d 


Jahr 


Priifungs- 


Erklarte 
sich zuzuwenden 


erfolg 


(war in der Berufswahl 


d e r 


G e b u r t 


noch unentschieden) 


1. 


Bohm Erich 


M.-Ostrau 


Mahren 


1894 


reif 


Tech. Wissenschaften 


2. 


Bohm Lco 


» » 


»• 


1895 


n 


desgleichen 


3! 


Bozek ftndreas 


Nowa Wi&s 


Galizien 


1891 


» 


Montan. Wissenschaft. 


4. 


Fried Hans, Priv. 


Wien 


|Nd. Osterreich 


1993 


n 


der Philosophie 


5. 


Goldschneider B. 


M.-Ostrau 


Mahren 


1894 


j) 


Handelsfachern 


6. 


Grofier Ernst 


Altendorf 


M 


1895 


n 


desgleichen 


7. 


Halif Otto 


Gr. Jedlersdorf 


Nd.-Osterreich 


1894 


reii mitAuszelchnnng 


der Medizin 


8. 


Hawrland Erich 


Oderfurt 


Mahren 


1894 


i) »> '? 


techn.-Wissenscliaften 


9. 


Hertzka Egon 


M.-Ostrau 


ji 


1894 


reif 


der Medizin 


10. 


Ivanek Franz 


» )» 


» 


1894 


» 


der Theologie 


11. 


Kment Fritz 


M.-Triibau 


n 


1895 


reif mit Aaszeichnung 


Recbts- u. Staatswiss. 


12. 


Lang Oskar 


Oderfurt 


n 


1895 


reif 


der Medizin 


13. 


Lang Richard 


M.-Ostrau 


11 


1895 


n 


desgleichen 


14. 


Lipka Karl 


Mlchalkowitz 


Schlesien 


1892 


>» 


unentschieden 


15. 


Lowy Fritz 


M.-Ostrau 


Mahren 


1895 


reii mil Auszeichnung 


Rechts- u. Staatswiss. 


16. 


Mazurek Jose! 


Reichwaldau 


Schlesien 


1891 


reif 


der Medizin 


17. 


Mazurkiewicz L. 


M.-Ostrau 


Mahren 


1895 


j) 


montan. Wissenschaft. 


18. 


Schaufeld Emil 


Zabf eh a. 0. 


)i 


1894 


tj 


der Medizin 


19. 


Schneider Erwin 


Karwin 


Schlesien 


1894 


n\\ mit Auszeichnung 


desgleichen 


20. 


Stumpfe Hugo 


O.-Waldenhurg 


Pr.-Schlesien 


1894 


reif 


montan. Wissenschaft. 


21. 


Ulrich Hans 


M.-Ostrau 


Mahren 


1895 


reif mit Auszeichnung 


unentschieden 


22. 


Wachtarczyk B. 


Petrowitz 


Schlesien 


1892 


» » 5» 


montan. Wissenschaft. 


23. 


Wenzel Ernst 


Wien 


Nd.-6sterreich 


1893 


reif 


desgleichen 


24. 


Wildmann Bernh. 


Rzeszow 


Galizien 


1894 


j 


unentschieden 


25. 


Wurzel Eduard 


Tarndw 


» 


1895 


» 


desgleichen b) Sommertermin 1914. 

Fur den Sommertermin 1914 meldeten sich zur Reifeprufung 21 
pffentliche Schiiler der VIII. Klasse, 2 Externisten (zugelassen mit dem 
L. S. R.~E. v. 2, IV. 1914, Z. 9531, bezw. v. 10. IV. 1914, Z. 10.406) 
und 1 Externistin (zugelassen mit L.-S.-R.-E. v. 20. I. 1914, Z. 1138). 

Von diesen traten krankheitshalber die 2 Ecternisten vor der Ab- 
legung der Vorpriifungen und 1 off. Schiiler vor Beginn der schriftlichen 
Priifungen zuruck. Die itbrigen 21 unterzogen sich den schriftlichen Prii- 
fungen JDiese fanden in der Zeit von 17. bis 19. )uni statt. 

Die Themen lauteten: 

1. Rus dem Deutschen: 

a) Von der Krone geht ein heiliger Strahl der Pflicht durch das 
Haupt dessen, der sie tragt. R. H. Bartsch. 
» b) Das IMeer reicht bis zum letzten Bach. Hugo Salus. 

c) Die moderne Kultur baut den menschlichen Leidenschaften 
Damme, um die Miihlen des Fortschrittes zu Itreiben .Oskar Stekel. 

2. Aus dem Lateinischen : Tacitus, ann. III. 40—42 (mit Weglassung 
von 6 Zeilen des 41ten Kapitels). — 

3. Aus dem Griechischen : Euripides, Iphigenia in flulide v. 1547— 

1583. — < ' ■ ! : ( ' i M ; I ! ; ! r-M 

Ueber die miindlichen Reifepriifungen, welche zufolge Erlasses des 
hjohen. k. k. mahrischen Landesschulrates vom 14. Mai 1914, Z. 13.568 
am 13., 14. und 15. Juli stattfinden, wird im nachsten Jahre berichtet 
Kverden. — 35 X. Verzeichnis 

dcr im Schuljahre 1914/15 zur Verwendung gelangenden Lehrtcxte. Schul- 
klasscn Hutor Titel des Buches Huflage Preis 
geb. K h I.-II. 

I.-III. 

III. 

IV. Y. 


Konig 


VI. 


Konig 


VII. 


Konig 


VIII. 


Kaltner I.-VIII. 1.-VIII. 

I.-III. 
I.-III. 
I.-III. 

IV.-VIII. Pauker 
Deimel 

Deimel Buchrucker 
Hust 

Palmer Katholische Religionslehre. 

Grofier Katechismus der katholi- 
schen Religion 

Lehrbxh der kathol. Liturgik ftir 
oslerreichische Mittelschulen . . 

Hltes Testament, Lehr- und Lese- 
buch der Geschichte der gottli- 
chen Offenbarung 

Neues Testament, Lehr- und Lese- 
buch der Geschichte der gottli- 
chen Offenbarung 

Lehrbuch ftir den kath. Religions- 
unterricht in den oberen Klas- 
sen der Gymnasien, I. Kurs . . 

Lehrbuch ftir den kath. Religions- 
unterricht in den oberen Klas- 
sen der Gymnasien, III. Kurs . 

Lehrbuch fiir den kath. Religions- 
unterricht in den oberen Klas- 
sen der Gymnasien, IV. Kurs . 

Lehrbuch der Kirchengeschichte 
fiir die Oberklassen der Mittel- 
schulen 

Quaerite Dominum, Gebet- u Ge- 
sangsbuch ftir deutsche Mittel- 
schulen Evangelische Religionslehre 

Die Bibel im Huszug fiir die Ju- 
gend und Haus ; bearbeitet im 
Hutrage der Bremischen Bibel- 
gesellschaft 

Biblische Geschichte fiir Schule u. 
Familie 

Dr. Martin Luthers kleiner Kate- 
chismus 

Lehrbuch der Kirchengeschichte 
ftir den evangelischen Religions- 
unterricht etc 

Der christliche Glaube und das 
christliche Leben 3. 1. 4. -1. 2.— 1. 17. 13. 15.— 13. 15.— 12. 4. u. 3. 253. 24. 7.-4. 11.-8. 36" Schul- 
klassen Autor Titel des Buches ftuflage Preis 
geb. K h I.-IV. 

I. 


Leteris 
Wolf 


II. 


Wolf 


III. 


Wolf 


IV. 


— 


I.-IV. 


Wolf 


V.-VI. 
VII.-VIII. 
V.-VIIi. 


Leteris 

Leteris 

Hecht-Kayserling I.-III. Kummer-Prokopp 

IV-VIII. Kummer 

I. Lampel 

Lampel 

Lampel 

IV. Lampel V. 


Lampel-Langer 


V. 


Langer 


VI. 


Lampel-Langer 


VI. 


Langer 


VII. 


Lampel-Langer 


VII. 


Langer 


VIII. 


Lampel-Langer 


VIII. 


Langer Mosaische Religionslehre. 

Die fiinf Bucher Moses 

Geschichte Israels 1. d. israeliti- 

sche Jugend, 1. Heft . . 

Geschichte Isracls f. d. israeliti- 

sche Jugend, 2. Heft . . 

Geschichte Israels f. d. israeliti 

sche Jugend, 3. Heft. . . 

Geschichte lsraels f. d. israeliti- 
sche Juiend, 4. Heft ... 

Israel. Gebetbuch herausgegeben 
vom mahr.-schles. Lehrerverein 

Die Hagiographen .... 

prophetae posteriores . . . . 

Lehrbuch der jiidischen Ge- 
schichte und Literatur . . Deutsche Sprache. 

Deutsche Sprachlehre fiir Mittel- 

schulen . . 

Deutsche Schulgrammatik . . 
Deutsches Lesebuchf iir die I. Klasse 

d. osterr, Mittelschulen; i\usg. R 
Deutsches Lesebuch f. d. II. Klasse 
der osterr. Mittelschulen; ftusg. R 
Deutsches Lesebuch f. d. III. Kl. der 

osterr. Mittelschulen ; Husg. R 
Deutsches Lesebuch f . d. IV. Klasse 
der osterr eichischen Mittelschulen ; 

fhisgabe R 

Deutsches Lesebuch fiir Obergym- 

nasien; I. Teil ... 
Grundrifi der deutschen Literatur- 

geschichte; 1. Heft .... 
Deutsches Lesebuch fiir Obergym- 

nasien; 2. Teil ... . . 

Grundrifi der deutschen Literatur- 

geschichte; ^. Heft 
Deutsches Lesebuch fiir Ober- 

gymnasien; 3. Teil 

Grundrifi der deutschen Literatur- 

geschichte; 3. Heft 
Deutsches Lesebuch fiir Ober- 

gymnasin; 4. Teil . . . 

Grundrifi der deutschen Literatur- 

geschichte ; 4. Heft . . . 1. 

17. 
17. u. die 
friiheren 

13—10. 

13.— 11. 

5. 

' 1. 

1. 7.-5. 16.-15. 13.-12. 12.-1 12.-11. 7. u. 6. 2. u. 1. 8. u. 7. 2. u. 1 4. 2. u. 1. - 37 - Schul- 
klassen ftutor Titel des Buches Auflage Prcis 


geb. 


K 


h 


3 
2 


80 


2 


— 


3 


— 


2 


— 


2 


— 


3 


50 


1 


80 


2 


80 


1 


90 


2 


20 


1 


60 


— 


70 


2 


30 


— 


90 


— 


60 


2 


40 


— 


60 


1 


80 


1 


72 


3 


60 


4 


— 


2 


70 


3 


20 


3 


— 


2 


20 I.-V. 

\ I.xVlII. 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V.-VIII. 


Scheindler-Kauer 

Scheindler 
Steiner-Scheindler 
Steiner-Scheindler 
Steiner-Scheindler 
Steiner-Scheindler 
Kornitzer 


III. 

IV.-V. 


Cornelii Nepotis 

vitae 
C. Julii Caesaris 

commentarii d. b. G. 


V. 


P. Ovidii Nasonis V. T. Livi VI. 


C Sallustii Crispi 


VI. 


M. Tulli Ciceronis 


VI.-VII. 


P. Vergilii Maronis 


VII. 


Cicero 


VII. 


Cicero 


VII. 


Cicero 


VIII: 

VIII. 


Tacitus 
Tacitus 


VIII. 


Horatius III.-VIII. 
III.-IV. 

V.-VIII. 

V. 
V.-VI. VI. Curtius-Hartel 
Schenkl 

Hintner 

Schenkl 
Homer Herodot Lateinische Sprache 

Lateinische Schulgrammatik . . 
Lateinische Schulgrammatik 
Lat. Lese- u. Uebungsbuch, 1. T. 
Lat. Lese- u. (Jebungsbuch, 2. T. 
Lat. Lese- u. Uebungsbuch, 3. T. 
Lat. Lese- u. Uebungsbuch, 4. T. 
Latein. Uebungsbuch fiir Ober- 

gymnasien 

fiir den Schulgebrauch bearbeitet 

von R. Weidner . . • • . 
fiir den Schulgebrauch herausge- 

geben von Ig. Prammer 
ausgewahlte Gedichte f. d. Schul- 

gebrauch herausgegeben von H. 

St. Sedlmayer . 

Rb urbe condita libri, I., II., XXL, 

XXII. fiir d. Schulgebrauch her- 

ausgegeben von R. Zingerle . . 
bellum Catilinae, bellum Jugurthi- 

num etc, zum Schulgebrauch 

herausgegeben von Scheindler . 
in L. Catilinam orationes quattuor. 

Ed. Rl Kornitzer 

carmina selecta ; f iir den Schulge- 

brauch herausgegeben von Jo- 

se! Golling . . 

orationes pro T. ftnnio Milone 

etc, ed. Kornitzer ... 
Cato maior de senectute, ed. Kor- 

nitzer • 

ftusgewahlte Briefe Ciceros und 

seiner Zeitgenossen, bearbeitet 

von R. Kornitzer 

Germania, ed. Jgn. Prammer . . 
ab excessu divi Augusti libri qui 

supersunt, ed. Jgn. Prammer; 

pars prior 

carmina selecta, herausgegeben v. 

Johann Huemer Griechische Sprache. 

Griechische Schulgrammatik 
Griechisches Uebungsbuch f. Un- 

ter- u. Obergymnasien . . . . 
Griechische ilufgaben in zusam- 

menhangenden Stiicken . . 
Chrestomathie aus Xenophon . . 
Ilias in verkiirzter Husgabe; fur 

den Schulgebrauch herausgege- 

ben von R. Th. Christ 

de bello Persico librorum epitome, 

ed. Wilhelm-Lauczicky . . . . 8. 
7. 3. 
8. 
6. 
6. 
5. 

2. 

5. u. 4. 
10.-5. 

7. u. 6. 

7.-5. 

3. u. 2. 
7.-5. 

4.-1. 

3. u. 2. 

3. 9. u. die 
fruheren 27.-24. 

22. 

4 u. 3. 
15.-12. 

3. u. 2. 

4. u. 3. 38 Schul- 
klassen Hutor Titel des Buches ftuflage VI. 

VII. 

VII. -VIII. 

VII. -VIII. 

VIII. 

VIII. 
VIII. I. 
II. 
II. III. 
III. IV. 

IV. 
V. 
V. 

VI. 
VI. 

VII. 

VIII. 
I.-VIII. 

II.-VIII. 

I.-III. Plutarch 

Demosthenes 

Homer 

Plato 

Plato 

ftristoteles 
Sophokles Miillner 
Miillner 
Mayer 

Miillner 
Mayer Mayer 

Mayer 

Mullner 

Zeehe 

Mtillner 
Zeehe Zeehe Hannak Kozenn-Haardt- 

Schmidt-Heiderich 
Putzger-Bafdamus-scnwabe HoCevar iluswahl aus Plutarch; herausge- 

geben von Schickinger, I. Teil 
Husgewahlte Reden, herausgcge- 

ben von K. Wotke 

Odyssee in verkiirzter Husgabe ; 

ftir den Schulgebrauch herausg. 

von R. Th. Christ 

Hpologie des Sokrates u. Kriton; 

herausgeg. von H. Th. Christ . 
Protagoras, herausgegeben von H. 

Th. Christ . . . . 

De arte poetica, ed. R. Th. Christ 

Hias, herausgegeben v. Friedrich 

Schubert 1. 
5. u. 4. Geschichte und Geographie. 

Erdkunde f. Mittelschulen ; I. Teil 

Erdkunde f. Mittelschulen ; II. Teil 

Lehrbuch der Geschichte ftir die 
unteren Klassen der Mittelschu- 
len, 1. Teil 

Erdkunde f. Mittelschulen, 3. Teil 

Lehrbuch der Geschichte fiir die 
unteren Klassen der Mittelschu- 
len, 2. Teil . 

Lehrbuch der Geschichte fiir die 
unteren Klasen der Mittelschu- 
len, 3. Teil 

Geographie der osterr.-ungar. Mo- 
narchie 

Erdkunde f. Mittelschulen, 4. Teil 
Husgabe R 

Lehrbuch der Geschichte fiir die 
oberen Klassen der Gymnasien, 
1. Teil 

Erdkunde f. Mittelschulen, 5. Teil 
Husgabe R 

Lehrbuch der Geschichte fiir die 
oberen Klassen der Gymnasien 
u, Realgymnasien, 2. Teil, Kus- 
gabe R 

Lehrbuch der Geschichte fiir die 
oberen Klassen der Gymnasien, 
3. Teil 

Oesterr. Vaterlandskunde fiir die 
oberen Klassen d. Mittelschulen 

Geographischer JUlas ftir Mittel- 
schulen 

Historischer Schulatlas .... Mathematik. 

Lehr- u. Uebungsbuch d. Arithme- 
tik ftir Gymnasien ect. (Unter- 
stufe) 7.-4. 6. 

6. 
10.-6. 6. u. 5. 
1. 4. u. 3. 
4. u. 3. 18. u. 16. 

42.-37. 
32—24. - 39 - Schul- 
klassen Autor Titel des Buches Auflage Preis 
geb. 

K I- — III. 

IV. 
IV.-YIII. 

IY.-YIII. 
Y.-YIII. 

YI.-YIII. 

I.-II 

I.-II. 

Y. 

Y. 

VI. III.-IY. 
IY. 

YII.-YIII YII. 
YIII. I.-II. 

111. 

IY. Kurs 

IY. Kurs Hocevar 

HoCevar 
Mandl 

Mandl 

MoCnik- 
ZahradniCek 

Gernert 

Pokorny-Latzel 

Pokorny-Fritsch 

Ftcker Wretschko- 
Heimerl 

Graber Mach-Habart 
Ficker 

Rosenberg Hofler 
Jerusalem HanaCek 

HanaCek 

Federmann 

Donath- 
Federmann Lehr- u. Uebungsbuch d. Geome- 
trie fiir Gymnasien etc. (Unter- 
stufe) 

Lehr- u. Uebungsbrch d. ft.rithme- 

tik fiir Gymnasien (Mittelstufe) . 

Lehrbuch der Geometrie fiir die 
oberen Klassen der Gymn. und 
Realgymnasien. (IV. -VIII. Kl.) 

Uebungsbuch zum Lehrbuch der 
Geometrie etc 

Lehrbuch der Arithmetik u. ftlge- 
bra fiir die V.— VIII. Klasse der 

Gymnasien 

Logarithmen 

Naturgeschichte. 

Tierkunde fiir die unteren Klassen 
der Mittelschulen (Ausgabe R;) 

Pflanzenkunde fiir die unteren 
Klassen der Mittelschulen . . 

Grundlinien der Mineralogie und 
Geologie fiir die V. Klasse der 
Gymnasien 

Yorschule der Botanik fiir den Ge- 
brauch an hoheren Klassen der 
Mittelschulen etc 

Leitfaden der Korperlehre und 
Tierkunde fiir die oberen Klas- 
sen der Gymn. u. Realschulen 

Naturlehre. 

Grundrifi der Naturlehre fiir die 
Gymn. u. Realsch. ; Unterstufe . 

Leitfaden d. Mineralogie u. Chemie 
fiir die IV. Klasse der Gymna- 
sien und Realgymnasien . . . 

Lehrbuch der Physik fur die obe- 
ren Klassen der Mittelschulen, 
Ausgabe fiir Gymnasien . . . 

Philosophische Propadeutik. 
Grundlehren der Logik .... 
Lehrbuch der Psychologie . . . 

Bohmische Sprache. 

Lehrbuch der bohmischen Sprache 

I. Teil 

Lehrbuch der bohmischen Sprache 

II. Teil 

Bohm. Lesebuch fiir Oberklassen 

deutscher Mittelschulen . . . 

Kurzgefafite Schulgrammatik der 

bohm. Sprache f. d. Oberklassen 

deutscher Mittelschulen . . . 29. u. 28. 
25. 9. 6.— 1. 3. u. 2. 5.-3. 6. u. 5. 80 

50 

50 
50 92 
40 70 
70 

50 
80 
60 

90 

20 

64 

50 40 Schul- 
klassen 


Autor 


Titel des Buches 


Auilage 


Preis 
geb. 


K| h 


Franzosische Sprache. 
I. u. II. 
Kurs 


Feichtinger 


Lehrgang der franzos. Sprache 
fiir Gymnasien, 1. Teil .... 

Gesang. 


2. 


2 


80 


I. Kurs 

II. Kur s 

III. Kurs 


Fiby 
Fiby 
Fiby 


Chorliederbuch f. d. osterr. Mit- 
telschulen, 1. Teil 

Chorliederbuch f. d. osterr. Mit- 
telschulen, 2 Teil 

Chorliederbuch l d. osterr. Mit- 
telschulen, 3. Teil 

Stenographie. 


4.-1. 

2. u. 1. 

2. 


1 

.2 

2 


80 
24 
16 


I. u. II. 
Kurs 


Engelhard 
Engelhard 


Lehrbuch der Gabelsberger'schen 
Stenographie iur Mittelschulen . 

Lesebuch fiir angehende Steno- 
graphen 


5. 
7.-5. 


1 
2 


90 
42 A n m e r k ii n g : Andere als die oben bezeichneten Auflagen der einzelnen Lehrbuchcr 
sind uuzuliissi°r. - 4i - XI. Kundmachung fiir das nachste Schuljahr. Das Schuljahr 1914 — 15 beginnt am 18. September mlt einem feier- 
lichen Hochamt. 

In die erste Klasse finden nur solche Bewerber Aufnahme, welche 

1. das 10. Lebensjahr vollendet haben, oder noch in diesem Ka- 
ienderjahr vollenden. 

2. Eine Ku f n a hm sp rii f u n g bestehen, bel welcher die folgen- 
den Anforderungen gestellt werden : 

a) In der Religion jenes MaB von Wissen, weiches in den 'er- 
sten vier Jahreskursen der Volksschule erworben werden kann. 

b) In der deutschen Sprache: Fertiakeit im "Lesen und 
Schreiben der deutschen und lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente 
■aus der Formenlehre, Fertigkeit im Analysieren einfacher bekleideter 
^Satze. Bekanntschaft mit den Regeln der Orthographle urid Interpunk- 
tion und richtige Anwendung derselben beim Diktandoschreiben. 

cj fm Rechnen: Uebung in den vier 'Grundrechnungsarten fn 
ganzen Zahlen. 

Schuler, welche in der 4. oder 5. Klasse der Volksschule aus 
Religion mindestens die Note ,,gut" erhalten haben, konnen von der 
Aufnahmspriitung aus diasem Gegenstande befreit werden. Tluch kann 
in der deutschen Sprache und im Rechnen bei denjenigen Schulern, 
deren Zeugnisnote mindestens auf ,,gut" lautet, von einer miindlichen 
Priifung aus diesen Gegenstanden abgesehen werden, wenn sie bei der 
schriftlichen Priifung mindestens die Note ,,gut" erhalten. Schiiler mit 
ungiinstigen Zeugnisnoten hingegen konnen zur mundlichen Priifung cjar 
nicht zugelassen werden. wenn auch die schriftliche Prafunq ungunstig 
ausfallt. Die Entscheidung der Prufungskommission ist eine endgiil- 
tige. Die Wiederholung der Aufnahmsprufung an iraend einer Mittel- 
schule Mahrens i st im selben Priifungstermin unzulassig. 

3. Haben sich die Aufnahmsbewerber in Begleitung ihres Vaters 
^oder dessen Stellvertreters zur Einschreibung in der Direktionskanzlei 

einzufinden und hiebei: 

a) ein vollstandig ausgefiihrtes Nationale in doppelter Ausfertigung 
(Formulare hiezu sind in den hiesigen Buchhandlungen zu haben), 

b) einen legalen Tauf- oder Geburtsscheln, 

c) den Heimatschein, 

d) wenn sie von einer offentlichen Volksschule kommen, eln ,,Fre- 
qucntationszeugnis" oder die fur den Uebertritt in die Mittelschule 
ordnungsmaBig ausgefertigten ,,Schulnachrichten" beizubringen und 

e) eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 h und einen Lehrmittelbeitrag 
von 2 K zu bezahlen. 

Die Einschreibungen finden am 4. Juli von 10 bis 12, am 5. 
Juli von 10 — 11 Uhr vormittags sowie am 16. September von 8 — 9 
Uhr friih statt; die Aufnahmsprufungen werden am 6. Juli und am 16. 
September abgehalten. 

Fur die Schiiler der II.— VIII. Klasse finde.t die flufnahme am 
,16. September von 9—12 Uhr vormittags statt. Hiebei haben dle der 
Anstalt bereits angehorenden Schiiler ihr letztes Jahreszeugnis und zwei 
Nationalien, alle neueintretenden aber nebst dem mit der Hbgangs- 
Klausel versehenen letzten Gymnasialzeugnisse alle friiheren Mirtel- 
^chulzeugnisse, den Tauf- oder Geburtsschein und einen Heimatschein 
mitzubringen. 

Die flufnahmsprufungen fur die II.— VIII. Klasse, die Wiederho- 
lungs- und Nachtragspriifungnen werden am 17. September abgehalten. 42 - Jeder Schuler hat bei seiner Aufnahme den Lehrmittelbeitrag 
von 2 K, alle neueintretenden auBerdem die Aufnahmstaxe von 
4 K 20 h zu entrichten. 

Von der Zahlung des Jugendspielbeitrages von 1 K, welcher am 
ersten Schultage den Herren Klassenvorstanden abzufuhren ist, konnen 
ganz unbemittelte Schuler befreit werden. 

Das Schulgeld betragt halbjahrig 40 Kronen und ist innerhalb der 
ersten sechs Wochen eines jeden Semesters im Wege des k. k. Post- 
sparkassenamtes zu entrichten. Schulern, welche damit im Riickstande 
bleiben, i st der fernere Schulbesuch untersagt. 

Bei den Schutern der I. Klasse ist im I. Semester fur die Zahlung 
des Schulgeldes eine Frist von 3 Monaten festgesetzt. Allfallige Gesuche 
um Stundung der Schulgeldzahlung haben diese Schiiler binnen 8 Ta- 
gen nach erfolgter Aufnahme bei der Gymnasialdirektion zu iiber- 
reichen. MShr.-Ostrau, am 4. Juli 1914. Dr. Julius Krafinig, 

k. k. Gymnasialdirektor. Erzherzos Franz Ferdinand t 

Rus Anlafl dcs tragischen Hinscheidens des 
Erzherzoc&F ranz Ferdinand und hochstdessen 
Gemahlin fand am 3. Juli d. J. eine Trauer- 
feier statt. Ein ausfuhrlicher Bericht iiber 
die Trauerkundgebung wird im nachsten 
Schuljahre nachfolgen. 
THE UBRARY OF THE 
SEP211933 

UNIVERSITY 0F ILLINOIS Pressboard 

Pamphlet 

Binder 

GaylordBros.Inc. 

Makers 
Syracuse, N. Y 

PAl 1AN. 21. 1908 

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA 

871C7E.YSCH C 001 

DE VERBIS NOVATIS IN M. TULLII CICERONIS